P2 - Loggen

Fototävling: Vraket i bild


Missa inte chansen att deltaga i undervattensfototävlingen ”VRAKET I BILD”!


I samband med vrakfotoseminariet lördag den 24:e november som arrangeras av föreningen P2-Svenskt Vrakskydd och det marinarkeologiska forskningsinstitutet MARIS, hålls även en uv-fototävling med tema vrak där även Svenska Sportdykarförbundet (SSDF) är medarrangör. Tävlingssekreterare är Ingvar Elisasson, tillika ordförande i SSDF's UV-fotokommitté.
 
1:a pris är en 1-års prenumeration av tidningen DYK och boken "Sjö & Älv" av Inge Lennmark.

Publikens favorit vinner också en 1-års prenumeration av tidningen DYK och boken "Sjö & Älv" av Inge Lennmark.
 

Du är välkommen att skicka in bilder till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. fram till och med deadline 31 oktober. Läs tävlingsreglerna först. 
 
Under vrakfotoseminariet kommer även publiken att rösta fram publikens favorit bland de fem bilder som rankats högst av domarna.
Alla fotografer som skickar in tävlingsbidrag kommer att få återkoppling i form av domarpoäng på sina bilder.
 

Read more: Fototävling: Vraket i bild

Vrakfoto 2012

För tredje gången arrangerar P2 tillsammans med MARIS ett vrakfotoseminarium på Södertörns Högskola.
I år går seminariet av stapeln lördag 24:e november mellan kl 9-17 enligt samma koncept som tidigare år.
Precis som tidigare är tillställningen gratis och öppen för alla, samt genomförs som en non-profit-tillställning.

I samband med semianriet arrangeras också för tredje gången en vrakfototävling tillsammans med SSDFs uv-fotokommitté.
Vinnare i tävlingen kommer presenteras  på vrakfotoseminariet, där även publikens favorit kommer utses.

Read more: Vrakfoto 2012

P2 info - länktips från nätet #65

 
Så var det åter dags för ett utskick från P2 –
Svenskt Vrakskydd med tips om vrakrelaterade händelser på nätet.
 
Denna gång kan man bland annat läsa om vrakvideo, debatt om remissen för

ändringar av Kulturminneslagen, vrakboksrecension, fyndet av ryska Pallada i
Finska Viken, fynd av Astrid i Ålandshav, oljeläckage på Fu Shan Hai, dykande
tjuvar på Costa Concordia, mm.

Read more: P2 info - länktips från nätet #65

P2's svar på KML remiss

P2 har svarat på remissen om förslag på förändringar av Kulturminneslagen (KML) som bland annat förändrar skyddet för vrak.
 
YTTRANDE 2012-09-03
Betänkande SOU 2012:37 Kulturmiljöarbete i en ny tid (dnr Ku2012/943/KA)
Avseende förslag till revision i lagen (1988:950) om kulturminnen m. m. (förkortas ned som KML) och nya nationella målen för kulturmiljöarbetet (daterad juni 2012).
 
Sammanfattning
Vi i föreningen P2 – Svenskt Vrakskydd* instämmer i föreslagna nya nationella mål för kulturmiljöarbetet, men motsätter oss de föreslagna ändringarna i KML, med undantag för att vi instämmer avseende att införa en möjlighet att skydda yngre skeppsvrak är en mycket angelägen komplettering av KML. Vi föreslår en revidering av förslaget till ändringar av KML, främst avseende kulturarv under vattnet.
 

Read more: P2's svar på KML remiss

Lagändring kan förändra skyddet för fartygsvrak

 
164 remissinstanser är uppmanade att komma in med kommentarer på förslag till ändringar i lag (1988-950) om kulturminnen mm
(allmänt kallad Kulturminneslagen, förkortat KML) samt på förslag på nya nationella mål för kulturmiljöarbetet med svar inkomna till Regeringskansliet
senast den 5:e oktober 2012. Avsikten är att ändringarna, om de genomförs, skall träda i kraft 1:a januari 2014.