P2 - Loggen

Lagändring kan förändra skyddet för fartygsvrak

 
164 remissinstanser är uppmanade att komma in med kommentarer på förslag till ändringar i lag (1988-950) om kulturminnen mm (allmänt kallad Kulturminneslagen, förkortat KML) samt på förslag på nya nationella mål för kulturmiljöarbetet med svar inkomna till Regeringskansliet senast den 5:e oktober 2012. Avsikten är att ändringarna, om de genomförs, skall träda i kraft 1:a januari 2014.

P2 info - länktips från nätet #64

Så var det åter dags för ett utskick från P2 – Svenskt Vrakskydd med tips
om vrakrelaterade händelser på nätet.
 
 

Denna gång kan man bland annat läsa om webbsidor för vrakdykare, nya rön kring
Birka, ammunitionsdumpningar, ekolod, metalldetektorer, magnetometer,
bokrecension om marinarkeologi, bärgning av en kanon, ovanligt flygplansfynd
utanför Sicilien, sprängningarna på MS Luleå utanför Västervik, 3D bild av vrak
skapad av lasermätning, mm.
 

Read more: P2 info - länktips från nätet #64

P2 info - länktips från nätet #63

Så var det åter dags för ett utskick från P2 – Svenskt Vrakskydd med tips om vrakrelaterade händelser på nätet.
Denna gång kan man bland annat läsa om romerska myntfynd i Florida, fynd av tysk ubåt utanför USA, tips för utmärkning av vrak, diverse diskussioner om svenska vrak, bokrecension av bok som sidseende ekolod, Hamen i Strömstad, romersk vrakfynd i Italien, skrotbärgning på Luleå utanför Västervik, fyndet av expeditionsfartyget Terra Nova, den mystiska bottenformationen i Östersjön, mm.

Read more: P2 info - länktips från nätet #63

P2 info - länktips från nätet #62

Så var det åter dags för ett utskick från P2 – Svenskt Vrakskydd med tips om vrakrelaterade händelser på nätet.
Denna gång kan man bland annat läsa om nedläggningen av åtalet mot upphittarna av Svärdet, myntfynd på Mars, dykmöjligheter vid Munsögropen, släckningen av Görans Dykhörna, diverse vrakmedia, den mystiska bottenformationen i Östersjön, mm.

Vi har fortfarande en underbemannad styrelse, som gör att vi behöver sammankalla till ytterligare ett årsmöte för att försöka välja in nya funktionärer och styrelsemedlemmar. Vi återkommer om detta.

Read more: P2 info - länktips från nätet #62