Vrakvett

Vrakvett

Följande punkter är tänkta som ett hjälpmedel till dig som dykare, instruktör eller utfärdsarrangör. Några saker att tänka på i den ordning som du förmodligen stöter på dem inför och under ett dyk.
 1. Informera dig om dykplatsen
  Ta reda på fakta, förutsättningar och lokala bestämmelser
 2. Ankra inte i vraket
  Använd förtöjningsmetoder som inte skadar vraket
 3. Använd lämplig utrustning
  Anpassa utrustningen för vrakdykning och rådande förhållanden
 4. Dyk varsamt
  Tänk på avvägning, simteknik och minimera kontakt med vraket
 5. Ta inget från vraket
  Låt vrakdetaljerna vara kvar
 6. Skräpa inte ner
  Lämna inga sopor eller klotter efter dig

Vrakvett finns i en utförligare form att ladda som PDF dokument