Bojning

Bästa sättet att skydda ett känt dyk-vrak från dykbåtars ankringsförsök är att göra en permanent bojning av vraket. Bojningen bidrar även till säkerheten på dykplatsen då dykarna vet var de kommer ner och har tydlig referens vid uppstigningen.

bojning

Hur gör man:

Enligt Sjötrafikförordningen "SjöTF" så är den märkestyp som passar sig bäst för utmärkning av vrak "Specialmärken". Dessa är gula i färgen men kan variera formen.

Se till att aldrig boja så du stör övrig båttrafik eller båtarna som skall använda bojningen stör densamma.

De senaste två åren har vi tillsammans med andra aktörer prövat ut bojning på ett antal vrak på östkusten. Detta har lett till följande rekommendation:

Med början från vraket används följande:

 1. Kätting som slås runt en stadig detalj på vraket. Detta kan vara en pållare, spel eller liknande. Använd en chakel för att göra en loop runt föremålet. Har du inte tillgång till en kätting så använd en tjock tamp och lägg en plast eller gummislang runt denna som skydd från nötning. Se till att linan som går från denna infästning uppåt kan löpa fritt utan att fastna i master, räcken eller liknande även då linan lutar åt något håll.
 2. Lina som når upp till cirka 6 m djup. I båda ändar av linan splitsas en kaus fram, mot kedjan på vraket fästs kausen med schakel. Tjockleken på denna lina bör inte understiga 16mm.
 3. På 6m djup sätts en dunk, 20l plastdunk är bra, men finns inte en sådan så tag ett antal mindre dunkar. Dunken fylls till hälften med luft när den hänger på plats. Denna dunk fästs i "Bottenlinan" med en liten mellanlina mellan dunkens handtag och "Bottenlinans" chakel. Dunken är främst till för att avlasta vraket när en båt ligger förtöjd på ytan, men är även bra för dykarnas säkerhetsstopp eller deko-stopp vid uppstigningen.
 4. Från "bottenlinans" schakel till ytan läggs en flytande (nylon) lina. Denna skall inte avslutas omedelbart i ytan utan lämnas slack, så att inte konstruktionen belastas vi sjöhävning. I ytterskärgård är sjöhävningen inte sällan 3-6m.
 5. I slutet av flytlinan fästs en ytmarkering. Denna skall klara tuffa ytförhållanden - den skall ju vara där när vi dykare inte ens skulle drömma om att åka dit. Förslagsvis används fiskeklot eller liknande hårda plastdunkar. Om dunk skall användas, så använd helst färgade (ofta oljedunkar), då de håller bättre för vatten och sol.

Förslag till shoppinglista:

 • Kätting, 8mm, förzinkad, längd 2m, pris ungefär 80:-
 • Schakel, 12mm, förzinkad, pris ungefär 12:-
 • Kaus (2st) i nylon, pris ungefär 4:-
 • Tågvirke (bottenlina), 16mm, ex polyestersilke, pris för 50m ungefär 700:-
 • Tågvirke (flytlina), 12mm, ex polypropylen, pris för 10m ungefär 30:-
 • Ytboj, Garnblåsa i hårdplast (gul), pris ungefär 30:-
 • 20l dunk, pris ungefär 80:-

Slår man samman allt ovan blir det 952:-

De flesta av dessa saker finns i vanlig skeppshandel, men priserna ovan är från Biltema. De försök som gjorts är med material från Biltema.