P2 - Loggen

Vrakfotoseminariet uppskjutet


Eftersom vi ser att vi inte kommer kunna leverera den nivå på innehållet som vi önskar, har vi bestämt att skjuta upp tillställningen till en ny tidpunkt längre fram, för att ge oss mer tid att skapa ett bra seminarium.


Preliminärt tittar vi på ett datum i februari 2014, men återkommer med klart besked när nytt datum är bestämt.

Vrakfototävlingen kommer får förlängt inskickningsdatum, och finalen kommer gå av stapeln på det framskjutna seminariet.

Återkom för mer information.

Read more: Vrakfotoseminariet uppskjutet

Vrakrike vid Kalmarsund?

Journalisten Malcom Dixelius har kläckt idéen om ett "vrakrike" vid Kalmar. Idéen kommer från USA där man i ett område med många skeppsvrak skapat ett centrum med fokus kring den maritima historien, bland annat med museum, båtbyggarprojekt och utmärkning av vraken för att man lättare skall hitta dom. Resultatet har haft en positiv omgivningen och bidragit till många positiva saker, exempelvis att locka boende till området.

Read more: Vrakrike vid Kalmarsund?

Vrakfototävlingen 2014

I samarbete med SSDFs uv-fotokommitté arrangeras en fototävling på temat vrak.
Tävlingen är en inskickstävling där varje tävlande får skicka in upp till tre bilder. Bilderna bedöms och poängsätts av en hemlig jury enligt samma principer som i SM i UV-foto.
Resultatet presenteras på det vrakfotoseminarium som P2 arrangerar under vintern. Där kommer även publikens favoritbild väljas ut bland dom fem bäst placerade bilderna.
OBS:
Nytt sista inskickningsdatum är söndag 4:e januari kl 23:59.

Datum för presentation av vinnarna är i nuläget inte fastställt, men preliminärt sker det i mars till följd av det uppskjutna vrakfotoseminariet.


Publiken Favorit 2013. Fotograf: Jens Lind. Motiv: Vraket Liberty, Cypern.


Tävlingsregler:


Varje fotograf får delta med maximalt tre bilder. Det är den enskilda bilden som vinner pris, inte den sammanlagda bedömningen av en fotografs bilder. 

Bilderna ska vara tagna helt eller delvis under vattnet, under sådana förhållanden att det krävs en vattenskyddad kamera för undervattensbruk. Fotografen ska själv ha befunnit sig i vattnet vid fotoögonblicket.
Bilder där det är uppenbart att det marina livet eller den marina miljön har manipulerats eller störts diskvalificeras. Vi är måna om att alla bilder är tagna med största hänsyn till så väl ekosystem som marinarkeologiska miljöer.

Read more: Vrakfototävlingen 2014

Vrakseminariet Vrakprat 2014

Nu kan man anmäla sig till årets upplaga av vrakseminariet "VRAKPRAT 2014" klart och man kan nu anmäla sig.
Ta del av intressanta föredrag och utställning i pauserna.
PROGRAMMET I KORTHET

10:30 Välkomna (Pär Ahlgren / Göran Ekberg)
10:45 Dalarö skeppsvraksområde (Erik Josephson, Haninge kommun)
11:15 Arkeologin kring vraken i Dalarö dykpark (Niklas Eriksson, Södertörns högskola)
11:45 Djup vrakdykning (Rick Johansson, Oceanic Tech)
12:15 LUNCH
13:15 Side scan sonar – ett marinarkeologiskt alibi (Jens Lindström, Sjöhistoriska museet)
13:45 Manuell sektorskanning med sidoseende ekolod (Rickard Nilsson, Luleå Tekniska Universitet)
14:15 KAFFE
14:45 Champagnegaleasen - kommersiell resurs eller fornlämning? (Marcus Lindholm, Museibyrån på Åland)
15:15 Uppdragsarkeologi under vattnet (Jim Hansson, Sjöhistoriska museet)
15:45 Avslut (Pär Ahlgren / Göran Ekberg)

(se utförliga föredragsbeskrivningar längre ner)

Read more: Vrakseminariet Vrakprat 2014

Ny marinarkeologisk avhandling om flöjter

I dagarna har avhandlingen "Urbanism Under Sail - An Archaeology of Fluit Ships in Early Modern Everyday Life" publicerats.

Den beskriver den förr så vanliga skeppstypen, som trots sin rika förekomst har lämnat få spår efter sig. I Östersjon bräckta vatten finns dock flera välbevarade vrak som genom arkeologi kan berätta om den för handeln och utvecklingen av civilisationen så viktiga fartygstypen. Hur man levde ombord och använde skeppen, samt hur de påverkat även livet på land. Boken visar bland annat ur man genom arkeologi kan få fram inte bara skeppsbyggnadstekniska detaljer eller uppgift om lasten, utan hur arkeologi även kan visa hur människorna som på fartyget där levde, tyckte, kände och tänkte.

Read more: Ny marinarkeologisk avhandling om flöjter