P2 - Loggen

Ny styrelse efter årsmötet

Efter årsmötet 23/3 har vi nu en ny uppsättning med funktionärer inom föreningen.

STYRELSE
Ordförande - Pär Ahlgren

Vice ordförande - Martin Prieto Beaulieu
Kassör - Johan Finnved
Ledamot - Jonas Öhman
Ledamot - Mikael Sjödin

REVISION
Revisor - Håkan Stenberg

Revisor - Thomas Ullström
Revisorsuppleant - Anders Ståhl

VALBEREDNING
Ledamot - Henrik Holmberg (2 år)

Ledamot - Mats Nyström (1 år & sammankallande)

Vi passar på att avtacka Jacob Kiehn och JC Kristof som avslutar sitt arbete i styrelsen och välkomna Michael Sjödin som ny till styrelsen, Thomas Ullström som ny till revisionen och Henrik Holmberg som ny till valberedningen, samt självklart tacka alla som fortsätter sitt arbete som funktionär inom föreningen.

Protokoll från årsmötet är utskickat till alla medlemmar.