P2 - Loggen

Utvärdering gav Vrakfoto 2013 bra betyg

Nedan återges resultatet från utvärderingen av vrakfotoseminariet som anordnades av MARIS och P2-Svenskt Vrakskydd den 16:e november 2013, där vi även hade finalen i vrakfototävling som arrangerades tillsammans med SSDFs uv-fotokommitté.

Resultatet är värdefullt för oss arrangörer och vi väljer att även sprida det publikt i syfte att det kan hjälpa andra som vill ta del av våra erfarenheter för liknande eller relaterade aktiviteter. Alla svar är kommenterade av oss med våra slutsatser och reflektioner. Kommentarerna är skrivna med kursiv stil.

Av totalt 77 avprickade besökare är det 37 (cirka 48 %) som svarar på enkäten. Slutsatserna som är dragna är baserat på antagandet att svaren från de som har svarat är representativt för alla besökare.


För envalsfrågor (välj ett av alternativen) redovisas svaren i procent. För flervalsfrågor (välja ett eller flera av alternativen) redovisas svaren i antal röster.

Siffrorna inom parentes är föregående års svar där motsvarande fråga/svaralternativ fanns i utvärderingen av Vrakfoto 2012 (där totalt 37 personer svarade).

Vill du se mer av programmet för seminariet, läs här:
http://www.vrakskydd.se/index.php?option=com_content&view=article&id=84:inbjudan-vrakfoto-2013&catid=6:p2-loggen&Itemid=9
Vill du se resultatet i uv-fototävlingen och läsa om hur tillställningen blev, kan du läsa mer här:

http://www.vrakskydd.se/index.php?option=com_content&view=article&id=87:vrakfototaevlingen-avgjord&catid=6:p2-loggen&Itemid=9
och här:

http://www.vrakskydd.se/index.php?option=com_content&view=article&id=92
:vrakfoto-2013-stoerre-och-baettre&catid=6:p2-loggen&Itemid=9

Vill ni se förra årets utvärdering, så återfinns den här:
http://www.dykarna.nu/forum/utvardering-vrakfoto-2012-379421

Vi vill passa på att tacka alla som deltagit på seminariet och som tagit sig tid att svarat på enkäten. Den är av stor vikt för oss som genomför arrangemanget och direkt vägledande för framtida verksamhet. Utvärderingen av Vrakfoto 2012 har varit vägledande i planeringen inför Vrakfoto 2013.

Dyk & Fota Väl! Pär Ahlgren, arrangör Vrakfoto 2013 och ordförande P2 – Svenskt Vrakskydd


----------------------------- Frågor, svar och kommentarer -----------------------------

1 - Hur stor del av dagen deltog du?

00,0 % (02,9 %) Deltog inte alls (uteblev trots anmälan)
02,8 % (02,9 %) Bara kort (1-3 föredrag)
19,4 % (14,3 %) Halva (4-6 föredrag)
30,6 % (31,4 %) Större delen (7-9 föredrag)
47,2 % (48,6 %) Hela (10-11 föredrag)
Kommentar: Precis som de senaste två åren har knappt hälften av svarande deltagit hela dagen, och knappt en tredjedel större delen av dagen och en knapp femtedel halva dagen. Över de fyra åren Vrakfoto har arrangerats har resultatet var ganska likvärdigt. 36 svarande.

 


2 - Vilket betyg skulle du ge på tillställningen som helhet?

00,0 % (00,0 %) 1 Dålig, jag gillade den inte
02,7 % (00,0 %) 2 Hyfsad, fanns bra inslag, men också dåliga inslag
16,2 % (14,7 %) 3 OK, bra men inte speciell
64,9 % (64,7 %) 4 Riktigt bra, men kan bli bättre
16,2 % (20,6 %) 5 Jättebra, nästintill perfekt
Kommentar: Betyget motsvarar de senaste två åren, vilket är lite lägre än 2010, men fortfarande så ges tillställningen betyget riktigt bra eller jättebra av dryga 85 % av besökarna. Ingen tyckte tillställningen var dålig, men en person har inte gett bättre betyg än hyfsat. Detta trots att exempelvis miniexpo och cateringinslaget varit bättre i år än tidigare år. 37 svarande.

3 - Vad tyckte du om platsen (lokalen och geografiskt) för föredraget?

00,0 % (00,0 %) Dåliga lokaler och dåligt läge
02,7 % (00,0 %) Dåliga lokaler, men bra läge
24,3 % (42,4 %) Bra lokaler, men dåligt läge
73,0 % (57,6 %) Bra lokaler och bra läge
Kommentar: Lokalen fick klart godkänt och resultatet var klart bättre än förra året, trots att det är samma lokal. Vi är väl medvetna om att ytorna för miniexpon inte är optimala och gissar att det är det som drar ner betyget, tillsammans med att besökare från norrsidan av Stockholm kan tycka att det är på fel sida stan. Betyget för lokalen i sig och de uppenbara fördelarna med lokalen ur ett arrangörsperspektiv gör att vi inte tvekar att använda lokalen igen. 37 svarande.

4 - Hur tycker du att informationen (mejl & webbsida) från arrangörerna var inför tillställningen (vägbeskrivning, uppdateringar, mm)?

86,5 % (ej 2012) Bra – jag tyckte att informationen var tillräcklig
05,4 % (ej 2012) Bra – jag hade dock uppskattat ännu mer information
05,4 % (ej 2012) Bra – jag tyckte dock att det var mer information än jag behövde
00,0 % (ej 2012) Dåligt – jag hade uppskattat mer information
02,7 % (ej 2012) Vet ej eftersom jag inte tog del av information i förväg
Kommentar: Att drygt 86 % tycker att informationen är tillräcklig och ingen har sagt att informationen var dålig, det ser vi arrangörer som godkänt. Det kan alltid bli bättre, men risken är också att det blir för mycket information, vilket också några av svaren har indikerat. 37 svarande.

5 - Var det lätt att hitta till tillställningen?

56,8 % (ej 2012) Ja – informationen som jag fått innan var tillräckligt bra
00,0 % (ej 2012) Nej – informationen innan var otillräcklig
21,6 % (ej 2012) Nej – informationen innan var tillräcklig, men det saknades skyltning på plats
21,6 % (ej 2012) Jag har varit där förr eller fick hjälp, så det var lätt
Kommentar: Var femte besökare har varit på platsen tidigare och hade inga problem att hitta, av återstod ensom inte anger sig ha haft hjälp av tidigare erfarenhet säger ¾ att informationen de fick var tillräcklig, men var fjärde anser att det saknades skyltning. Med anledning av de diskussioner som skedde på plats under seminariet antar vi att det främst rör skyltning för bilburna besökare, då infarten till avsedd parkering inte är helt uppenbar vid ankomst. 37 svarande.

6 - Vad uppskattade du mest under dagen?

85,4 % (85,3 %) Föredragen
02,4 % (00,0 %) Vrakfototävlingen
02,4 % (02,9 %) Utställarna i pauserna
09,8 % (11,8 %) Att träffa andra likasinnade
Kommentar: Åter igen, och som förväntat, var föredragen det som besökarna uppskattade mest. Precis som tidigare år fanns dock vissa som uppskattade miniexpon och möjligheten att träffa likasinnade mer än föredragen. I år fick även fototävlingen poäng för mest uppskattade inslag. Utslaget befäster dock vår åsikt om att det är seminariet som är det mest centrala i tillställningen. 37 svarande. (Notera: Svaret kan inte tolkas som annat än att vad flest uppskattade mest, eftersom frågan inte svarar på något annat, varför svaret inte kan tolkas som en rangordning, då exempelvis en stark kandidat som näst mest populärast skulle kunna överväga mot resultatet på denna fråga.)

7 - Vilket föredrag uppskattade du mest?

08,1 % 09:30 Grunder inom bildkomposition (Pär Ahlgren, P2-Svenskt Vrakskydd)
08,1 % 09:45 Utrustning för filmning & fotografering under vatten (Richards Sandberg, Scandinavian Photo)
21,6 % 11:00 Fotografering i dålig sikt (Joakim Andersson)
24,3 % 11:30 Fota så mycket bättre (Anders Nyberg)
02,7 % 12:00 Filma & fotografera samtidigt (Stefan Hogeborn, Oceanic Tech)
05,4 % 14:00 Photomosaics & Wreck Recording: Anna-Maria 1709 (Trevor Draeseke, Sjöhistoriska Museet)
08,1 % 14:30 Light for underwater imaging, mounting & use of light (Lars Stenholt Kirkegaard, Fotografit)
16,2 % 15:00 Filmvisning "Mars Makalös 1564" (MARIS)
00,0 % 16:00 Sportdykaren & vrakbilder (Lelle Malmström, SSDF Sportdykaren)
05,4 % 16:15 Bildspel med kommentarer (Stefan Hogeborn, Oceanic Tech)
00,0 % 16:30 Resultat vrakfototävlingen (Dennis Malmström, SSDF uv-fotokommitté)
Kommentar: Årets svar visar att publiken mest har uppskattat de fotografer som delat med sig av sina egna tips och erfarenheter, dock intressant att filmen om vraket Mars från Västerviks Museum kom på tredje plats som mest populära inslag, vilket var en överraskning för oss arrangörer (filmen stoppades in i sista stund för att ersätta ett sjukdomsfall i talarlistan). 37 svarande. (Notera: Svaren inte visar vilket som var det totalt sett mest uppskattade, utan bara vilket som flest hade som favoritföredrag. För att få fram det mest uppskattade skulle man behöva vikta in alla nominering till näst mest populära, och så vidare. Frågeställningen visar inte heller om det är innehållet (informationen) eller talaren (presentationen) som man värderar mest, men kan ändå ge vissa indikationer till oss arrangörer om vad som uppskattas av publiken. Syftet med frågan är att ge oss arrangörer en hint om uppskattade ämnen och talare, inte att rangordna föredragen.)

8 - Föredragen var samlade i temablock för att man skulle kunna komma på de delar som intresserade var och en – vad tyckte du om det?

47,2 % (50,0 %) Bra – men jag deltog större delen i alla fall
19,4 % (20,6 %) Bra – och jag nyttjade detta och närvarade inte hela dagen
00,0 % (00,0 %) Dåligt – hade föredragit ett program utan teman i block
33,3 % (29,4 %) Vet ej – jag uppmärksammade det aldrig och har inte funderat över det
Kommentar: Hälften av besökarna tycker att blockindelningen var bra, men har inte påverkats av den, var fjärde har dragit fördel av indelningen och anpassat till besök på tillställningen där efter. Dock har var tredje besökare inte uppmärksamamt att det varit en indelning. Vi arrangör tolkar svaret som att detta blockupplägg verkar vara ett fortsatt bra koncept. 36 svarande.

9 - Kring vilka ämnen skulle du vilja se föredrag i framtiden (förslag på tänkbara ämnen)? (Flervalsfråga)

01 röster (00 röster): Analog fotografering
15 röster (08 röster): Att ta bilder – bildkomposition
15 röster (10 röster): Att ta bilder – att finna motiven
10 röster (06 röster): Att fota med makrolins
12 röster (09 röster): Att fota med vidvinkellins
13 röster (05 röster): Att fota med modell
16 röster (09 röster): Att fota med blixt
19 röster (10 röster): Att fota i naturligt ljus utan blixt
09 röster (10 röster): Att fota i naturligt ljus med färgfilter
09 röster (03 röster): Att fota i ljusa (tropiska) vatten
18 röster (11 röster): Att fota i mörka (nordiska) vatten
13 röster (09 röster): Att fota vy-/panorama bilder av vrak
12 röster (13 röster): Att foto inne i vrak
14 röster (05 röster): Berätta med bilder (hur man berättar genom bilder)
10 röster (05 röster): Bildpublicering (att ta bilder för publicering, ersättning, saker att tänka på, mm)
16 röster (12 röster): Bildredigering (efterbehandling)
05 röster (01 röster): Bildreproduktion (upptryckning, publicering på Internet, mm)
05 röster (00 röster): Bildformat (vad olika format med för olika aspekter)
10 röster (14 röster): Filmning (med video- eller stillbildskamera)
06 röster (03 röster): Historiska skildringar (ex uv-fotografins utveckling)
03 röster (06 röster): Information om uv-foto workshop
03 röster (07 röster): Information om temaresor uv-foto
11 röster (04 röster): Komposition – hur man komponerar en bra bild
08 röster (12 röster): Marinarkeologi – hur man använder bildunderlag i forskning
06 röster (13 röster): Marinarkeologi – fotografering för att dokumentera
09 röster (13 röster): Marinarkeologi – att känna vraken som motiv
14 röster (07 röster): Personliga berättelser och skildringar från andra fotografer (ex vrakfotoresor och erfarenheter)
09 röster (09 röster): Utrustning – hemmabyggen
08 röster (08 röster): Utrustning – kamerateknik (sensorer, optik, mm)
04 röster (05 röster): Utrustning – kompaktkameror 10 röster (06 röster): Utrustning – systemkameror
11 röster (13 röster): Utrustning – uv-foto utrustning (hus, blixtarmar, blixtar, filter, mm)
05 förslag (1 förslag) övriga förslag (fri text):
- maringeologi.
- foto på västkusten
- Fler inslag av praktiska tips på hur man ska tänka när man fotograferar (typ som "grunder inom bildkomposition" fast gärna mer avancerat också.
- Udda användningsområden för uv-foto, bra som tips om man vill arbeta med uv-foto i någon mån.
- Vet ej
Kommentar: I år inkom 329 svar på frågan (flervalsfråga) och därmed en 31% ökning i svarsfrekvens mot föregående år då 248 val kryssades i, vilket delvis förklarar en generell ökning på antal röster.  Med hänsyn till den ökade svarsfrekvensen är många av svaren ganska likvärdiga mot föregående år, dock sticker några alternativ ut med betydligt fler svar i år än föregående år: - Att fota med modell - Att fota i ljusa (tropiska) vatten - Berätta med bilder (hur man berättar genom bilder) - Bildreproduktion (upptryckning, publicering på Internet, mm) Mest efterfrågat är: - Att fota i naturligt ljus utan blixt (19 röster) - Att fota i mörka (nordiska) vatten (18 röster) - Att fota med blixt (16 röster) - Bildredigering (efterbehandling) (16 röster) Medan efterfrågan på marinarkeologiska inslag och filmning har gått ner mot föregående år. För oss arrangörer är svaren ovan mycket intressanta, eftersom det indikerar var besökarna vill ha tyngdpunkten på föredragen och ger värdefull vägledning inför framtiden. 36 svarande.

10 - Utöver föredragen, vad hade du gärna sett mer av under dagen? (Flervalsfråga)

06 röster ( ej 2012 ): Dykpub på kvällen efter seminariet
12 röster (09 röster): Försäljning från leverantörer
16 röster ( ej 2012 ): Loppis (för uv-foto och dykutrustning)
09 röster ( ej 2012 ): Lunch arrangerat gemensamt
04 röster (05 röster): Mingel med andra deltagare (mer tid)
06 röster (03 röster): Tävling (ex olika klasser i uv-fototävlingen)
12 röster ( ej 2012 ): Utfärd / studieresa / dykresa (senare datum) till vilken deltagarna kan anmäla sig
13 röster (20 röster): Utställning (mer expo)
15 röster (15 röster): Workshop i relaterade ämnen
01 röster (03 röster) övriga förslag (fri text):  
- Mer besökare! Gör mer reklam, kanske genom att bredda till generellt uv-foto på en del av tillställningen.
Kommentar: Vår satsning på en större miniexpo har gett resultat och färre personer efterfrågade i år mer expo, dock ökade efterfrågan på försäljning från leverantörer, vilket vi tolkar som att man vill kunna köpa mer saker på miniexpon. Vi arrangörer är lite förvånade över att efterfrågan på efterföljande dykpub inte var större, eftersom flera har uttryckt just den önskan under tillställningen, och fler har faktiskt önskat gemensam lunch. Några nya alternativ på önskelistan för framtiden som fått bra respons var utrustningsloppis och möjlighet att boka upp sig en vrakfotoaktivitet som utfärd, resa eller studiebesök – dock är det precis som tidigare fler som önskar en vrakfotoworkshop (ospecificerat om det är en torr eller våt workshop), trots att exempelvis SSDF inte lyckats fylla sådana tillställningar när de väl har arrangerats. Den som vill ge oss mer tips, önskemål och information kring loppis, resor/studiebesök eller workshops får gärna höra av sig till oss. 90 röster & 33 svarande.

11 - Hur tyckte du att längden på tillställningen var?

00,0 % (00,0 %) Alldeles för kort, hade hellre sett flera dagar i följd
00,0 % (02,9 %) För kort, hade helst sett ännu fler föredrag (men bara en dag)
94,4 % (97,1 %) Ungefär lagom 05,6 % (00,0 %) För lång, hade gärna fått varit klart färre föredrag
00,0 % (00,0 %) Alldeles för lång, hälften hade räckt mer än väl
Kommentar: Dom flesta har tyckt att det var lagom längd på tillställningen, precis som tidigare år. Även om frågan inte är helt öppen och svaret kanske hade blivit annorlunda om man inte jämfört mot ett konkret program utan fritt fått önska längd, men svaren säger i alla fall oss arrangörer att längden inte var helt fel, utan att heldagsupplägget var ganska uppskattat. 36 svarande.

12 - Vad tyckte du om starttiden på dagen?

05,4 % (00,0 %) Börja tidigare än 09:00
75,7 % (67,6 %) Börja som nu runt kl 09:00
16,2 % (32,4 %) Börja kl 10:00 eller senare
02,7 % (00,0 %) Börja kl 12:00 eller senare
00,0 % (00,0 %) Börja kl 14:00 eller senare
00,0 % (00,0 %) Kör det bara som ett kvällsseminarium
Kommentar: Trots Svaren ger precis som tidigare år ett stöd för att efter kl 9 är en bra starttid, även om det finns en del som gärna ser en start efter kl 10. Intressant att det finns några som gärna ser en starttid före kl 9, vilket inte varit fallet tidigare år. 37 svarande.

13 - Vad tyckte du om sluttiden på dagen?

00,0 % (00,0 %) Sluta kl 12:00 eller tidigare
02,7 % (02,9 %) Sluta kl 14:00 eller tidigare
24,3 % (14,7 %) Sluta kl 16:00 eller tidigare
59,9 % (73,5 %) Sluta som nu runt 17:00
10,8 % (05,9 %) Sluta kl 18:00 eller senare
02,7 % (02,9 %) Sluta kl 20:00 eller senare
Kommentar: En fjärdedel tycker att tillställningen skall sluta före kl 16, men var tionde anser att den skall fortgå till efter kl 18. Majoriteten anser dock fortfarande att runt kl 17 är en bra sluttid. 37 svarande.

14 - Vilka månader under året tycker du är bra för ett vrakfotoseminarium? (Flervalsfråga)

08 röster (18 röster) Januari
13 röster (22 röster) Februari
23 röster (15 röster) Mars
10 röster (06 röster) April
04 röster (02 röster) Maj
00 röster (02 röster) Juni
00 röster (01 röster) Juli
00 röster (02 röster) Augusti
07 röster (04 röster) September
19 röster (14 röster) Oktober
25 röster (28 röster) November
06 röster (14 röster) December
Kommentar: Precis som tidigare år är november den månad då flest ser att tillställningen går av stapeln, tätt följd av mars. Vi väljer att fortstätta med november för att inte krocka med Allt För Sjön, sportlov, Dykmässan, mm som går av stapeln i mars. 115 röster & 36 svarande.

15 - Vilka saker stämmer in på dig avseende vad du fick ut av dagen? (Flervalsfråga)

26 röster (29 röster): Jag lärde mig nya saker
26 röster (21 röster): Jag blev inspirerad till att fotografera mer
21 röster (19 röster): Jag blev inspirerad till att pröva nya saker inom uv-fotografering
09 röster (09 röster): Jag blev inspirerad att fotografera just vrak
07 röster (07 röster): Jag blev inspirerad att ställa upp i fototävling
19 röster (11 röster): Jag blev inspirerad att göra förändringar i min fotoutrustning
11 röster (04 röster): Jag blev inspirerad att gå kurser för att utvecklas som fotograf
09 röster (12 röster): Jag blev inspirerad att åka på resa
08 röster (06 röster): Jag fann (möjliga) lösningar på problem som jag tidigare haft
23 röster (16 röster): Jag fick se många fina bilder som jag uppskattade
02 röster (04 röster): Jag fick upp ögonen för vad man kan göra med bilder efteråt (redigering, analys, mm)
18 röster (16 röster): Jag hade socialt trevligt bland människor med delat intresse
15 röster ( ej 2012 ): Jag hittade utrustning som intresserar mig
14 röster (09 röster): Jag skapade nya kontakter med andra dykare/fotografer
05 röster ( ej 2012 ): Jag skapade nya kontakter med förening som intresserar mig
09 röster ( ej 2012 ): Jag skapade nya kontakter med företag som intresserar mig
00 (02) övriga förslag (fri text):
Kommentar: Precis som förra året gick flest poäng till att man lärt sig nya saker och blivit inspirerad att fotografera mer, och även höga poäng till att pröva nya saker. Att man hade det socialt trevligt med likasinnade människor var också en viktig faktor. Saker som fått klart bättre betyg i år än förra året är att man blivit inspirerad att gå kurs, göra förändringar i sin utrustning, har fått se fina bilder på plats, samt att man skapat kontakt med andra dykare/fotografer. Uppenbart finns det mer att göra kring bildredigering eftersom få har angett att de fått tips på vad de kan göra inom området, något för oss att försöka bättre till nästa år. Bland de nya alternativen kom att man hittade utrustning som intresserade besökaren högt på poängskalan. 221 röster & 35 svarande.

16 - Vill du komma igen om vi gör om denna tillställning?

00,0 % (00,0 %) Nej, det tror jag inte
00,0 % (00,0 %) Tveksamt, men kanske kan övertygas av innehållet
32,4 % (44,1 %) Sannolikt, om det liknar detta och tidpunkten passar
67,6 % (55,9 %) Absolut, detta är något jag verkligen vill se mer av och kommer prioritera
Kommentar: Även i år anger samtliga som svarat att de är intresserade av att komma igen, i år anger dock ännu flera tt de kommer prioritera framtida Vrakfoto-arrangemang. Ett bra svar som vi arrangörer är jättenöjda med. 37 svarande.

17 - Hur fick du information om tillställningen? (flervalsfråga)   (för ökad tydlighet redovisas noll svar som "- -")

01 röster (- - röster) Dykcenter Alpin & Dyksport
- - röster (- - röster) Dykcenter Dykhuset
- - röster (- - röster) Dykcenter Sportdyk AB
- - röster (01 röster) Dykcenter Eco Dive
- - röster (- - röster) Dykcenter Eskilstuna Dykcenter
- - röster (- - röster) Dykcenter FantaSea
- - röster (- - röster) Dykcenter NOC Dyk och Marin
01 röster (- - röster) Dykcenter Oceanic Tech
- - röster (- - röster) Dykcenter Stockholms Dykcenter
- - röster (- - röster) Dykcenter Team Divers
- - röster (- - röster) Dykcenter Waterhouse
- - röster (01 röster) Dykklubb Baltic Sea Adventures DK
- - röster (- - röster) Dykklubb Blåmusslans DK
- - röster (- - röster) Dykklubb Bromma Caviar UVK
- - röster (- - röster) Dykklubb Christinehamns SDK
- - röster (- - röster) Dykklubb DK Amöborna
- - röster (- - röster) Dykklubb DK Aquatic
- - röster (- - röster) Dykklubb DK Bottenskraparna
- - röster (- - röster) Dykklubb DK Dec Dyk
01 röster (01 röster) Dykklubb DK Dyk Upp
- - röster (- - röster) Dykklubb DK Dykarstugan Grisslehamn
- - röster (- - röster) Dykklubb DK Knattedykarna Uppsala
- - röster (- - röster) Dykklubb DK Nemo
- - röster (- - röster) Dykklubb DK Nätdykarna
- - röster (- - röster) Dykklubb DK Octopus
01 röster (- - röster) Dykklubb DK Putan
- - röster (- - röster) Dykklubb DK Swedivers Bromma Caviar
01 röster (01 röster) Dykklubb DK UDS
- - röster (- - röster) Dykklubb DK Örebro Grodorna
- - röster (- - röster) Dykklubb DS El Rio
- - röster (- - röster) Dykklubb DS Rana
03 röster (01 röster) Dykklubb DS Sjögurkan Västerås
- - röster (- - röster) Dykklubb Eskilstuna SDK Nautic
- - röster (- - röster) Dykklubb Fagersta DK
- - röster (- - röster) Dykklubb Fenan DK
- - röster (- - röster) Dykklubb Filipstads SDK
- - röster (- - röster) Dykklubb Grisslehamn Dyk
- - röster (- - röster) Dykklubb Hallsbergs SDK Spiggen
- - röster (- - röster) Dykklubb Haninge SDK
- - röster (- - röster) Dykklubb Hällefors SDK
- - röster (- - röster) Dykklubb IBM-Klubben
- - röster (- - röster) Dykklubb Karlskoga Sportdykarklubb
01 röster (- - röster) Dykklubb Katrineholm SDK Näcken
- - röster (- - röster) Dykklubb KTH DK
- - röster (- - röster) Dykklubb Kumla SDK
- - röster (- - röster) Dykklubb Linköpings SDK
- - röster (- - röster) Dykklubb Linköpingspolisens DK
02 röster (02 röster) Dykklubb LM Dyk
- - röster (- - röster) Dykklubb Märsta SDK
- - röster (- - röster) Dykklubb Nisses FDK
- - röster (01 röster) Dykklubb Norrtälje DK
- - röster (- - röster) Dykklubb Oskarshamns SDK Calypso
- - röster (- - röster) Dykklubb Polisens DK
- - röster (- - röster) Dykklubb Sala SDK
- - röster (01 röster) Dykklubb Samantha DC
- - röster (- - röster) Dykklubb SDK Baltic (Norrköping)
01 röster (01 röster) Dykklubb SDK Grodmännen
- - röster (- - röster) Dykklubb S-E Bankens IF
- - röster (01 röster) Dykklubb Skindiver SDK
- - röster (- - röster) Dykklubb Sollentuna SDK
- - röster (- - röster) Dykklubb Solnapolisens DK
- - röster (- - röster) Dykklubb Strängnäs SDK
- - röster (- - röster) Dykklubb Teachers D T
- - röster (01 röster) Dykklubb Telia IoFF
- - röster (- - röster) Dykklubb Tranås VC
- - röster (01 röster) Dykklubb Uppsala DK Tumlaren
- - röster (- - röster) Dykklubb Water Frogs
- - röster (- - röster) Dykklubb Wreck Divers DF
- - röster (- - röster) Dykklubb Västerås SDK Mollusca
- - röster (- - röster) Dykklubb Åtvidabergs SDK
- - röster (01 röster) Dykklubb Örebro SDK
- - röster ( ej 2012 ) Dykutfärder Ancora Dyk & Sjö (dykbåt)
- - röster (- - röster) Dykutfärder Tessi (dykbåt)
03 röster (- - röster) Förening Marinarkeologiska Sällskapet (MAS)
15 röster (05 röster) Förening P2-Svenskt Vrakskydd
- - röster (- - röster) Förening Svensk Dykerihistorisk Förening (SDHF)
01 röster (01 röster) Förening Svenska Sportdykarförbundet (SSDF)
- - röster ( ej 2012 ) Utbildningsorganisation GUE
- - röster ( ej 2012 ) Utbildningsorganisation PADI
- - röster (- - röster) Utbildningsorganisation Swedtech
15 röster (16 röster) Webbsida Dykarna.nu
- - röster (01 röster) Webbsida Fotosidan.se
- - röster ( ej 2012 ) Webbsida Sportdykare.se
- - röster ( ej 2012 ) Webbsida Utsidan.se
- - röster (- - röster) Övrigt Agir Brokk / TVM (tillverkare)
- - röster ( ej 2012 ) Övrigt CBM (generalagent)
- - röster (01 röster) Övrigt MARIS (forskningsinstitut)
- - röster (- - röster) Övrigt SeaPro (webbutik)
- - röster (- - röster) Övrigt Statens Maritima Museer
05 röster (06 röster) Övrigt utskick till de som var anmälda förra året
05 röster (07 röster) Övrigt via bekant
- - röster (- - röster) Övrigt Västerorts Dyk & Kompressorer AB 0
4 röster (01 röster) övriga förslag (fri text):
- Mail
- Via någon av facebook sidorna. Tror det var P2.
- Fb
- Förfrågan från Pär om att föreläsa
Kommentar: Vi som arrangörer tycker att detta är mycket intressant, eftersom det indikerar vilka kanaler vi skall fokusera på för att sprida information om kommande arrangemang. Lik många svar har angetts som tidigare år (56 st 2013, 55 st 2012 & 57 st 2011). Det bästa sättet att nå ut har återigen varit vida webbsidan dykarna.nu, samt nu även via P2-Svenskt Vrakskydd. På andra plats kommer utskick till tidigare deltagare och via bekanta. Utskick till dyklubbar ger inte mycket per klubb, men ändå totalt 10 som angett den informationskanalen, samt ytterligare tre via MAS och en direkt via SSDF. Endast två anger att de fått informationen via ett dykcenter, vilket vi som arrangörer tycker är sämre än förväntat. Frågeställningen skiljer här inte på om man fick informationen via webbsida, Facebook, e-post, medlemstidning, mm. Det skall även noteras att inte alla utställare eller talare finns med på informationslistan, men ingen har heller noterat dom i fritextfältet under övrigt. 56 röster & 36 svarande.

18 - Hur förhöll du dig till att Fotomässan i Älvsjö låg helgen EFTER Vrakfotoseminariet?

43,2 % (48,6 %) Jag var ovetande om att det pågick fotomässa i Älvsjö helgen efter.
21,6 % (22,9 %) Jag var medveten om fotomässan i Älvsjö, men det intresserade mig inte.
08,1 % (20,0 %) Jag var medveten om fotomässan och tvingades välja mellan dem.
27,0 % (08,6 %) Jag var medveten om fotomässan och besökte båda under respektive helg.
Kommentar: Tidigare år har Vrakfoto sammanfallit med Fotomässan i Älvsjö. Vår förhoppning har då varit att vi skulle kunna locka långväga besökare kan som kan besöka båda tillställningarna vid ett besök i Stockholm, i år tog vi avsiktligt en annan helg än Fotomässan. Frågan var avsedd att visa om det gav något resultat, och färre har angett att de nu tvingats välja mellan dom, och fler har också angett att de har besökt båda tillställningarna. En slutsats blir därför att tillställningarna inte bör ligga samma helg. Notera att föregående års resultat inom parentes är angivna när de två föll in samma helg. 37 svarande.

19 - Övrigt som du vill säga om tillställningen eller framtida tillställningar?

Elva övriga svar lämnades enligt nedan och får respektive kommentar direkt under:
- - - - -
Svar 19 A:
Fortsätt så här killar!
Kommentar 19 A:
Kul att det uppskattas. Även enkla svar som denna är värdefulla för oss.

Svar 19 B:
Stort tack till Per och P2 som lägger ner all denna energi på att sprida kunskap och glädje!
Kommentar 19 B:
Åter igen kul att det uppskattas, det är dock inte bara P2 som lägger ner tid på arrangera detta. Även MARIS och SSDF drar tunga lass, för att inte tala om utställare och talare.

Svar 19 C:
Rätt trevligt men inte bästa omgången någonsin. Trevligt med mässan, kanske att en del montrrar låg lite gömt (inte lätt med den korridoren) Dyr lunch. (Det var inte mycket i lådan men... jag svalt ju inte iaf) Säljsnacket på föredragen var okej, inte överdrivet (lite får man ju tåla när det är gratis och P2 jobbar ideelt för detta!
Kommentar 19 C:
Kul att det uppskattas och vi försöker alltid göra det bättre. Korridoren sätter begränsningar för montrarna på miniexpon. Vi tycker att det går ganska bra, om än inte optimala lokaler. Men fokus står på seminariet och miniexpon är en pausverksamhet. Dessutom är vi av ekonomiska skäl styrda till att använda lokaler som blir ekonomiskt överkomliga. Vi tar dock till oss kritiken och skall fundera över hur vi bättre använder lokalerna i framtiden. Trist att någon tyckte att lunchen som kunde förbokas och hämtas på plats var för dyr. Det var en separat leverantör av lunchlåda på plats och vi påverkar inte dessa priser. För den som inte ville köpa maten där, finns möjlighet att gå någon annanstans i närheten (flera alternativ fanns tillgängliga). Vi tycker att det var en förbättring mot föregående år då man var tvungen att lämna huset för att äta. Alternativet hade varit att inte ha lunch på plats. Avseende ”säljsnacket” skall påpekas att hela arrangemanget görs non-profit från arrangörernas sida. Vissa utställare/talare deltar för att det är kul, men vissa gör det självklart för att dra uppmärksamhet till sin verksamhet. Vi hoppas att innehållet i föredrag och utställning skall vara så pass intressant att det överväger inslaget av ”säljsnack”. Dessutom är en av avsikterna med tillställningen att skapa kontakt för fortsatt utveckling, vilket med vinstdrivande företag som utrustningsleverantörer lätt blir ”säljsnack”.

Svar 19 D:
Det skulle vara roligt med fler praktiska tips på ur man kan tänka när man fotograferar i olika situationer. Nu var de flesta föreläsningarna antingen reklam av utrustning eller personliga berättelser om vad man gjort, det är helt ok för några föreläsningar men får gärna blandas upp med fler föredrag om bildkomposition och liknande.
Kommentar 19 D:
Vi försöker finna en blandning av olika föredrag för att skapa en intressant mix, men eftersom vi inte kan betala talarna för att prata, kan vi inte heller styra innehållet. Tillställningen är inte heller avsedd att vara en ren utbildningsdag, utan en inspirationsdag med tips och råd.

Svar 19 E:
Mycket bra plannerat av er tycker jag /Tord
Kommentar 19 E:
Tack för berömmet. Det uppskattas, vi skall dock försöka bli bättre nästa gång.

Svar 19 F:
försök bli av med föredrag som det från richard sandberg. det tillförde verkligen nära nog ingenting utan var bara en genomgång av deras webb i reklamsyfte.
Kommentar 19 F:
Krav och förväntningar är olika. Även om en besökare tycker att ett visst föredrag var ointressant, har faktiskt tre andra angett det som det mest uppskattade föredraget. Vi har alla olika utgångspunkter, och vi försöker göra en tillställning som har något för alla besökare.

Svar 19 G:
Fråga 7 ovan borde vara en flervalsfråga. Inte alls säkert att just ett enda föredrag var i särklass bäst. För min del fanns det flera föredrag som stack ut och det var Bluepix (foto i dålig sikt - Östersjön), Stefan Hogeborn från OT, Sjöhistoriska ang fotomosaik. Även de andra var bra måste jag säga. Dock tyckte jag nog att Fotografit (Kirkegaard) och Scandinavian Photo mest var inriktigade på säljsnack vilket inte alls var därför jag kom. Reklam kan jag få på annat håll!
Kommentar 19 G:
Vi har valt att inte ha fråga 7 (vilket föredrag man uppskattade mest) som flervalsfråga, just för att vi vill se om något föredrag sticker ut. Vrakfotoseminariet är resultatet av att just ett föredrag om vrakfoto stack ut i popularitet på vrakseminariet och det därför blev uppenbart att det fanns ett stort intresse för just detta ämne. På liknande sätt vill vi se om det finns ämnen/talare som sticker ut och som vi bör försöka uppmärksamma framöver.

Svar 19 H
Bli en del av fotomässan! Detta lockar fler folk och kanske fler föredragshållare. internationella föredragshållare skulle jag uppskatta i större utsträckning.
Kommentar 19 H:
Detta har diskuterats flera gånger. Ett problem med Fotomässan är dock att den arrangeras kommersiellt. Detta ställer krav på nivå på talare och gör också att få talare skulle ställa upp gratis när någon annan tjänar pengar på inträde. Man kan också fundera över om besöksantalen på Vrakfoto skulle bidra med intäkter till Fotomässan i den omfattning att mässan skulle vara beredd att avsätta medel för att kunna ersätta talare, samt om Fotomässan skulle vilja ha en så nischad verksamhet som vrakfoto (stället för exempelvis ett mer generellt uv-fotoinslag). Vi har valt att fortsätta att hålla vrakfoto separat, men utesluter inte att vi kan ompröva det i framtiden.

Svar 19 I:
Bättre lokal för utställare och Gemensam mat på något sätt.
Kommentar 19 I:
Eftersom vi är beroende av att kunna använda en lokaler som vi kan komma över billigt kan vi inte välja och vraka, och vi tycker att lokalen fungerar tillfredställande även för utställningen (även om den inte är optimal). Skulle utställningsdelen eller seminariedelen växa kan vi behöva fundera över om vi måste titta efter andra lösningar och då kanske ställe högre krav på utställningslokalen. Fokus för tillställningen är faktiskt seminariet, medan miniexpon är en pausverksamhet – vi arrangerar inte främst en mässa. Vi har funderat på gemensam lunch, men svaret på fråga 10 ovan visar att det bara är ungefär 25% av besökarna som önskar detta, varför det inte ligger i fokus i nuläget. Men det innebär inte att det är uteslutet att så sker i framtiden om det finns bra förutsättningar för det.

Svar 19 J:
Utveckla expot, och lägg mer tid. Just nu hade man inte mycket tid att gå runt.
Kommentar 19 J:
Vi försöker utveckla expot till att bli bättre och större, det är dock som beskrivs ovan en pausverksamhet och seminariet står i fokus. I år fanns 2½ timme paus och lunch att gå runt bland 14 utställarbord, vi arrangörer tror inte att det generellt är ont om tid. Om det var tidsbrist kan det kanske bero på att man varit borta länge för att äta lunch utanför huset. Vi är dock nyfikna på om fler kan kommentera kring hur mycket tid per utställare vi bör sätta av för att det skall upplevas som rimligt.

Svar 19 K:
Bra upplägg kör på som tidigare. Ha ämnen uppdelat i block så man kan delta på det som är av intresse.
Kommentar 19 K:
Tack för uppmuntran. Vi försöker har block med olika teman/inriktning, men eftersom vi i detalj inte kan bestämma innehållet, blir det ibland inte lika tydliga block, men vi försöker samla föredrag som vi tror kan ha samma intressegrupp, exempelvis lägga teman som filmning efter varandra och ha en stegring i hur avancerat tekniken är.

SLUTKOMMENTAR:
För oss som står bakom förberedelserna med Vrakfoto är kommentarerna mycket värdefulla eftersom det visar om det vi gör blir väl mottaget eller inte, och vad vi skall förbättra till framtiden. Årets utvärdering kommer i möjligaste mån påverka nästa genomförande.