P2 - Loggen

Summering Vrakfoto 2017

Lördag den 4:e februari arrangerades vrakfotoseminariet med final i vrakfototävlingen som ett samarbete mellan P2-Svenskt Vrakskydd, Svenska Sportdykarförbundet och Haninge kommun.

Från P2:s sida syftar seminariet till att främja en bra vrakdykningsaktivitet (uv-foto) som även bidrar till ökad förståelse kring det dränkta kulturarvet, och som blir ett bra alternativ till att plocka upp detaljer.
Seminariet

Program utgjordes av både erfarna och oerfarna talare, och några talare som inte ens dyker själva.

Dagen inleddes med föredrag om bildregering, först av Camila Grönvall från distansutbildningsföretaget Moderskeppet och sedan av amatörfotografen Thomas Ullström.
Därefter följde ett pass med tekniska föredrag, först om minneskort av Pär Ahlgren, sedan om ljus och färg av KTH-läraren Jan Ejhed, samt slutligen bildkomposition av Henrik Jörnvall.
Efter lunchen berättade Erik Oskarsson från SSDF hur man med bilder kan återge historier och Camilla Grönbladh från Moderskeppet återkom och berättade denna gång om hur man kan fotoböcker av sina bilder för att dom skall komma till nytta, samt att Stefan Hogeborn som fått många bilder publicerade i nyhetsmedia berättade om hur man lyckas med en bra bild.
Dagen avslutades med föredrag av Kalle Selin från SwedTech Diving som berättade om hur man fick ihop en djup vrakexpedition på Malta där man skulle dokumentera ett oidentifierat vrak med hjälp av bilder, innan dagen avslutades med final i Vrakfototävlingen.

 

09:15 - Välkomna
09:30 - Introduktion till Lightroom – Så redigerar du undervattensbilder (Camilla Grönvall)
10:00 - Verktyg för att redigera dina bilder (Thomas Ullström)
10:30 - Kaffepaus & miniexpo
11:00 - Minneskort (Pär Ahlgren)
11:30 - Ljus, färg och uv-foto (Jan Ejhed)
12:00 - Negative space och bildens ABC (Henrik Jörnvall)
12:30 - Lunch & miniexpo
14:00 - Historieberättande med stöd av bilder (Erik Oskarsson)
14:30 - Så skapar du en fotobok – Ge dina bilder en publik (Camilla Grönbladh)
15:00 - Att lyckas med en bra bild (Stefan Hogeborn)
15:30 - Kafffepaus & miniexpo
16:00 - Att filma djupa vrakexpeditioner med minimal budget (Kalle Selin)
16:30 - Final Vrakfototävlingen (Erik Oskarsson)
17:00 - Tack för denna gång
Före talare var Camilla Grönvall från Moderskeppet som pratade bildredigering.


Thomas Ullström pratade också bildredigering i Lightroom.


Thomas Ullström visade i realtidk hur man kan redigera bilder i Lightroom.


Pär Ahlgren pratade om minneskort och gick bland annat igenom vad olika beteckningar betyder.


Jan Ejhed är specialist på ljus och förklarade hur vi uppfattar ljus.


Här en förklaring hur ögat fungerar.


Henrik Jörnvall pratar om hur man gör bilderna bättre, bland annat genom "negative space".


Erik Oskarsson pratar om hur man kan använda bilder för att berätta en historia.


Camilla Grönvall från Moderskeppet pratar om att göra fotoböcker av sina bilder, så att dom kommer till användning.


Fotoböcker, här dock inte med vrakmotiv.


Stefan Hogeborn pratar om hur man säkerställer att man kommer hem med bilder som är bra, bland annat baserat på hans erfarenheter av bilder till nyhetsmedia.


Kalle Selin förbereder sig för att prata om bilddokumentation för att identifiera vrak.Miniexpon

I pauserna kunder deltagarna besöka de olika utställarna:
- Divingtravel Network
- LM Dyk
- Moderskeppet
- P2-Svenskt Vrakskydd
- Svenska Sportdykarförbundet
- Flera fotografer visade upp sin fotoutrustning
- Fotoutställning med tidigare års finalister


Som del av miniexpon visades även tidigare tävlingsfinalister upp på en fotoutställning.
Vrakfototävlingen

Även i år var SSDF uv-fotokommitté med och arrangerade vrakfototävlingen i samarbete med föreningen P2-Svenskt Vrakskydd och prissponsorerna.
Tävlingen var öppen för alla deltagare, som fick tävla med upp till tre bidrag vardera, utifrån vilket en hemlig domargrupp som poängsätter bilderna och utse en bästa bild.
För att domarna inte skall kunna påverkas av annat än själva bilden, hanteras bilderna via en mellanhand (tävlingssekreterare) som anonymiserar bildragen före dom via tävlingsledaren lämnas över till domarna för enskild bedömningen.
Tävlingsledaren är den som sedan också summerar domarnas bedömning och är den enda som innan finalen vet den totala poängen på respektive bild.

Funktionärerna var denna gång:

- Tävlingsledare: Dennis Malmström, SSDF uv-fotokommittée
- Tävlingssekreterare: Johan Pettersson, P2-Svenskt Vrakskydd
- Domare 1: Klas Malmberg
- Domare 2: Joakim Andersson
- Domare 3: Ulf Eriksson


Bedömningssystemet som användes för att bedöma bilderna följde åter igen SSDF praxis för Svenska Mästerskap i uv-foto:
- Teknisk kvalité: 1-5 poäng/domare
- Komposition: 1-5 poäng/domare
- Innehåll: 1-10 poäng/domare
Vid lika poäng rankas den bild högst som fått flest poäng på innehåll, och om det är lika poäng även där, blir den bild med högst poäng på komposition.

De fem finalisterna visades upp på plats under miniexpon och besökarna kunde bland finalisterna rösta fram publikens favorit.Årets tävlingen blev en grand slam för Erik Rådström med följande resultat
1:a plats: Pekka Tuuri, med en bild från vraket Akula i Estland
2:a plats: Torbjörn Gylleus, med bild från Giannis D i Egypten
3:a plats: William Hemberg, med bild från Emmy Haase, Östersjön


Publikens favorit: William Hemberg, med bild från Emmy Haase, Östersjön

Årets prisbord innehåll priser från en rad olika sponsorer:

- SSDF webbshop: böcker, dykflaggor, termos, dekaler, skrivskiva, octopushållare
- P2-Svenskt Vrakskydd: böcker
- Tidningen DYK!: prenumerationer
- FOTOGRAFIT: pointers, linsrengörare, rödfilter, bok, utrustningshållare


Tävlingsbidragen1:a plats: Pekka Tuuri med bilden "Akula"2:a plats: Torbjörn Gylleus med bilden "Aktern på Giannis D"3:e plats: William Hemberg med bilden "Skönhet från förr"4:e plats: Torbjörn Blomster med bilden "Robur"5:e plats: William Hemberg med bilden "Sällan synlig i silten"6:e plats: Torbjörn Gylleus med bilden "Fordson trucks"


7:e plats: Thomas Ullström med bilden "Hulda"


8:e plats: Anders Nygren med bilden "On the deck"


9:e plats: Tomas Jansson med bilden "Battle of Peleliu"


10:e plats: Thomas Ullström med bilden "Sappe"


11:e plats: Mats Forsberg med bilden "Obscure"


12:e plats: Torbjörn Blomster med bilden "Jeep"


13:e plats: Öie Lindeberg-Lindvet med bilden "Segelbåt"


14:e plats: Patrik Svensson med bilden "Okänt vrak"


15:e plats: Jens Lind med bilden "Mängder av stål"


16:e plats: Öie Lindeberg-Lindvet med bilden "Svartfotsvraket"


17:e plats: Torbjörn Gylleus med bilden "Fujikawa Maru"


18:e plats: Micke Tilja med bilden "Gasflaskor"


19:e plats: William Hemberg med bilden "Gammal är äldst"


20:e plats: Anders Nygren med bilden "Mot Deco"


21:a plats: Tomas Jansson med bilden "Sjunken skatt"


22:a plats: Jens Lind med bilden "Inside the belly"


23:e plats: Micke Tilja med bilden "Maskinrumsorgie"


24:e plats: Patrik Svensson med bilden "Sakrofagskeppet"


25:e plats: Mats Forsberg med bilden "Thistlegorm"


26:e plats: Öie Lindeberg-Lindvet med bilden "Anna-Maria"


27:e plats: Jens Lind med bilden "Where is the captain"


28:e plats: Mats Forsberg med bilden "Stora Öland"


29:e plats: Micke Tilja med bilden "Maskintelegraf PS Norge"


30:e plats: Anders Nygren med bilden "The cannon"


31:a plats: Thomas Ullström med bilden "Scenen"
Mingelbilder


Henrik Johansson var seminariets conferencier och är tillika ordförande i SSDF.


Kamerautrustning.


Publik under föredrag.


Här röstas det på publikens favorit.


Torbjörn Gyleus på tidningen DYK informerade om tidningens verksamhet.Moderskeppet visade upp delar av utbildningsutbild och sålde prenumerationer.


En undervattensblixt.Tack till alla som gjorde tillställningen möjlig