Information

Vrakfotoseminarium i Sthlm 13/11

VrakfotologganMarinarkeologiska enheten MARIS vid Södertörns Högskola och föreningen P2 - Svenskt Vrakskydd anordnar tillsammans ett seminarium i UV-fotografering med tema vrak.

Tillställningen är en INTE en komplett utbildning, utan en inspirationsdag för så väl erfarna som oerfarna dykare med intresse i att fotografera vrak under vattnet. Tanken är att besökarna skall få inspiration, tips, råd och även kunna skapa kontakter för att komma vidare i sin undervattenfotografering.

Read more: Vrakfotoseminarium i Sthlm 13/11