Information

Länktips #52

Så var det åter dags för ett utskick från P2 – Svenskt Vrakskydd med tips om vrakrelaterade händelser på nätet. Denna gång kan man bland annat läsa om vrakpositioners noggrannhet i sjökort, möjligt vikingaskepp i Göta Älv, fyndet av Nore i Vänern, fyndet Mars utanför Öland, fyndet av Hernodia på Åland, flygplansvrak i Blekinge, 2000-årigt fynd i Medelhavet, mm.

Read more: Länktips #52

Showroom Dalarö på Sjöhistoriska

"Många är de stora skepp och små båtar som passerat Dalarö, både i krig och i fred, för strid och i handel. Och många är också de som gått till botten!"

Ta tillfället i akt och besök utställningen Showroom Dalarö på Sjöhistoriska Museet. Utställningen startar den 18 april.

Läs mer på Showroom Dalarö

Länktips #47

Så var det åter dags för ett utskick från P2 – Svenskt Vrakskydd med tips om vrakrelaterade händelser på nätet.

Denna gång kan man bland annat läsa om Hamen som sjönk i Bohuslän, om avslutet på ubåtshistorien utanför Gotland, boktips,

Dygden utanför Karlskrona, vrakfynd och arresterade bärgare i England, mm.

Read more: Länktips #47