P2 - Loggen

P2s aktiviteter 2008

08-08-06 Debatten "En vrakbärgningsfråga" http://www.dykarna.nu/forum/en-vrakbargningsfraga-272173/

08-06-12 Debatten "Projektet vid Falsterbo vs. Vrakplundring" http://www.dykarna.nu/forum/projektet-vid-falsterbo-vs-vrakplundring-265055/

08-06-10 Debatten "Dykning på TV ikväll" http://www.dykarna.nu/forum/dykning-pa-tv-ikvall-264826/ - 090103 P2 Info - Utskick nr 22 om vrakrelaterat på nätet via mejllistan

08-05-21 P2 Info - Utskick nr 21B om vrakrelaterat på nätet via mejllistan

P2s aktiviteter 2009

09-12-01 P2 Info - Utskick nr 31 om vrakrelaterat på nätet via mejllistan

09-11-02 P2 Info - Utskick nr 30 om vrakrelaterat på nätet via mejllistan

09-10-14 Ordförande Pär deltager i en paneldebatt under ett arkeologiskt möte organiserat av Riksantikvarieämbetet

09-10-04 P2 Info - Utskick nr 29 om vrakrelaterat på nätet via mejllistan

09-09-28 Debatten "REMISSVAREN rörande lagskyddet för yngre vrak" P2 informerar om inkomna svar på förslaget till ändring i KML http://www.dykarna.nu/forum/remissvaren-rorande-lagskyddet-for-yngre-vrak-313344

09-09-13 Medlemmarna är inbjudna att deltaga i DK Dykvännerns skrotletartävling

09-09-07 Föreningen skickar in remissvar på lagförslaget om skydd för yngre vrak

09-08-31 P2 Info - Utskick nr 28 om vrakrelaterat på nätet via mejllistan

09-08-01 P2 Info - Utskick nr 27 om vrakrelaterat på nätet via mejllistan

09-07-26 P2 Info - Utskick till medlemmarna från ordförande Pär via mejllistan

09-07-04 Debatten "Vrakparken i Dalarö" där man undrar hur testen gick http://www.dykarna.nu/forum/vrakparken-i-dalaro-305238

09-07-03 P2 Info - Utskick nr 26 om vrakrelaterat på nätet via mejllistan

09-07-03 Föreningen har en representant med vid provdykningarna på Jutholmsvraket som en förberedelser inför Dykpark Dalarö

09-06-25 Styrelsemöte

09-06-21 Inbjudan till medlemmarna till nätdiskussion om lagremissen för yngre vrak via mejllistan

09-06-19 Debatten "Lagförslaget om skydd för vrak under 100 år" P2 informerar om förslag på ändring i Kulturminneslagen http://www.dykarna.nu/forum/lagforslaget-om-skydd-for-vrak-under-100-ar-304149

09-06-05 Studiebesök för medlemmar på SSHM baklager

09-06-03 P2 Info - Utskick nr 25 om vrakrelaterat på nätet via mejllistan

09-05-17 En grupp på Facebook skapas för sympatisörer

09-05-12 Postning om ny styrelse på dykarna.nu

09-05-02 P2 Info - Utskick nr 24 om vrakrelaterat på nätet via mejllistan

09-04-20 Styrelsemöte

09-04-19 P2 Info - Utskick till medlemmarna från ordförande Pär via mejllistan

09-03-31 Styrelsemöte

09-03-30 P2 Info - Utskick nr 23 om vrakrelaterat på nätet via mejllistan

09-03-02 Debatten "Trassel - snart ett minne blott" om risker med ökat antal dykare på vraket på Rindö http://www.dykarna.nu/forum/trassel-snart-ett-minne-blott-294404

P2s aktiviteter 2010

10-12-08 Utvärderingen av vrakfotoseminariet publiceras http://www.dykarna.nu/forum/utvardering-av-vrakfotoseminariet-13-11-342635

10-12-03 P2 Info - Utskick nr 43 om vrakrelaterat på nätet via mejllistan

10-11-13 Vrakfotoseminariet anordnas tillsammans med MARIS på Södertörns Högskola söder om Stockholm

10-11-08 DYK.net skickar ut medlemsmejl där vrakfotoseminariet omnämns

10-11-04 Styrelsemöte

10-11-03 P2 Info - Utskick nr 42 om vrakrelaterat på nätet via mejllistan

10-11-02 Tidningen DYK 11/2010 listar vrakfotoseminariet i kalendern (s 7)

10-11-01 Programmet för vrakfotoseminariet fastställs http://www.dykarna.nu/forum/program-for-vrakfotoseminariet-340003

10-10-25 Inbjudan till vrakfototävlingen skickas ut, bland annat via dykarna.nu http://www.dykarna.nu/forum/fotar-du-vrak-339335

10-10-25 DYK.net har en webbartikel om det kommande vrakfotoseminariet http://dyk.net/nyheter/vrakfotoseminarium-den-13-november

10-10-22 Inbjudan till vrakfotoseminariet skickas ut, bland annat via dykarna.nu http://www.dykarna.nu/forum/vrakfoto-seminarium-i-sthlm-13-11-339056 och SSDF http://iof3.idrottonline.se/templates/NewsPage.aspx?id=23708

10-10-05 Tidningen DYK 10/2010 listar vrakfotoseminariet i kalendern (s 7) och föreningen nämns i artikel om Dykningens Dag (s 10-11)

10-10-04 P2 Info - Utskick nr 41 om vrakrelaterat på nätet via mejllistan

10-09-07 Tidningen Sportdykaren nr 4/2010 har artikel om Dykningens Dag (s 17) och Dykpark Dalarö (s 16), samt omnämnande av det kommande vrakfotoseminariet (s 7)

10-09-02 Styrelsemöte

10-09-01 P2 Info - Utskick nr 40 om vrakrelaterat på nätet via mejllistan

10-08-30 Debatten "köpes vrakgods" där bärgat gammalt vrakgods önskas http://www.dykarna.nu/forum/kopes-vrakgods-336052

10-08-18 Föreningens ordförande deltar på ett möte som hålls i Dalarö rörande Dalarö Dykpark

10-08-02 P2 Info - Utskick nr 39 om vrakrelaterat på nätet via mejllistan

10-07-14 P2 – Svenskt Vrakskydd läggs upp som artikel på engelska Wikipedia

10-07-08 Debatten "Ny dykplats..." om åverkan på nya vrak http://www.dykarna.nu/forum/ny-dykplats-332438

10-07-05 Debatten "Rapportera vrak till Fornsök" om att rapportera in vrak till databasen Fornsök http://www.dykarna.nu/forum/rapportera-vrak-till-fornsok-332235

10-07-01 P2 Info - Utskick nr 38 om vrakrelaterat på nätet via mejllistan

10-06-15 Styrelsemöte

10-06-02 P2 Info - Utskick nr 37 om vrakrelaterat på nätet via mejllistan

10-05-29 Vrakseminarie tillsammans med Sjöhistoriska Museet under Dykningens Dag

10-05-29 Ett stånd vid Dyktankhuset under Dykningens Dag

10-05-24 P2 – Svenskt Vrakskydd läggs upp som artikel på svenska Wikipedia

10-05-02 Styrelsemöte

10-05-02 P2 Info - Utskick nr 36 om vrakrelaterat på nätet via mejllistan

10-05-02 Extra Årsmöte hölls på Sjöhistoriska Museet

10-04-04 P2 Info - Utskick nr 35 om vrakrelaterat på nätet via mejllistan

10-03-28 Årsmöte hölls på Vasamuseet

10-03-03 P2 Info - Utskick nr 34 om vrakrelaterat på nätet via mejllistan

10-02-19 Styrelsemöte

10-02-02 P2 Info - Utskick nr 33 om vrakrelaterat på nätet via mejllistan

10-01-04 P2 Info - Utskick nr 32 om vrakrelaterat på nätet via mejllistan

P2s aktiviteter 2011

11-03-05 P2 Info - Utskick nr 46 om vrakrelaterat på nätet via mejllistan

11-02-05 P2 Info - Utskick nr 45 om vrakrelaterat på nätet via mejllistan

11-01-28 Styrelsemöte

11-01-13 Föreningens bokslut för 2010 är klart

11-01-04 P2 Info - Utskick nr 44 om vrakrelaterat på nätet via mejllistan

Nytt vrak hitta i Östersjön

VrakfotologganNu har man tada tada