Vrakfotoseminarium i Sthlm 13/11

VrakfotologganMarinarkeologiska enheten MARIS vid Södertörns Högskola och föreningen P2 - Svenskt Vrakskydd anordnar tillsammans ett seminarium i UV-fotografering med tema vrak.

Tillställningen är en INTE en komplett utbildning, utan en inspirationsdag för så väl erfarna som oerfarna dykare med intresse i att fotografera vrak under vattnet. Tanken är att besökarna skall få inspiration, tips, råd och även kunna skapa kontakter för att komma vidare i sin undervattenfotografering.

Dagen börjar med första föredraget kl 09:00 och fortsätter sedan till kl 17:30 med pauser för fika och lunch.

Tillställningen äger rum i Södertörns Högskolas lokaler i Flemingsberg (Stockholm Syd) söder om Stockholm.

Dagen är uppbyggd med flera olika halvtimmesföredrag med olika teman kring den röda tråden UV-foto och vrak. Det kommer bland annat beröra hur man kommer igång med UV-foto, men även innehålla föredrag om hur man jobbar med befintligt ljus, blixtar, fotografi inom marinarkeologi, bildredigering och en del annat.

På grund av att inte alla detaljer är helt klara, så kan vi inte presentera ett spikat program ännu, vi söker bland annat ersättning för sent avhopp, så hänvisar vi tills vidare till inlägget i kalendern på dykarna.nu där vi efter hand uppdaterar med den senaste informationen.

http://www.dykarna.nu/kalender/date.asp?eventId=1809

Tillställningen är GRATIS, men man måste BOKA SIG, så att vi vet att alla får plats i lokalen (begränsat antal platser).

Bokar sig gör man genom att mejla för- och efternamn till

vrakfoto (at) hotmail.com

Efter mottagen bokning, så får man en bekräftelse.

Observera: inga "Sven Svensson med sällskap", utan namn skall anges på alla vid anmälan.

Dyk Väl!

Pär Ahlgren