P2 - Loggen

P2s aktiviteter 2010

10-12-08 Utvärderingen av vrakfotoseminariet publiceras http://www.dykarna.nu/forum/utvardering-av-vrakfotoseminariet-13-11-342635

10-12-03 P2 Info - Utskick nr 43 om vrakrelaterat på nätet via mejllistan

10-11-13 Vrakfotoseminariet anordnas tillsammans med MARIS på Södertörns Högskola söder om Stockholm

10-11-08 DYK.net skickar ut medlemsmejl där vrakfotoseminariet omnämns

10-11-04 Styrelsemöte

10-11-03 P2 Info - Utskick nr 42 om vrakrelaterat på nätet via mejllistan

10-11-02 Tidningen DYK 11/2010 listar vrakfotoseminariet i kalendern (s 7)

10-11-01 Programmet för vrakfotoseminariet fastställs http://www.dykarna.nu/forum/program-for-vrakfotoseminariet-340003

10-10-25 Inbjudan till vrakfototävlingen skickas ut, bland annat via dykarna.nu http://www.dykarna.nu/forum/fotar-du-vrak-339335

10-10-25 DYK.net har en webbartikel om det kommande vrakfotoseminariet http://dyk.net/nyheter/vrakfotoseminarium-den-13-november

10-10-22 Inbjudan till vrakfotoseminariet skickas ut, bland annat via dykarna.nu http://www.dykarna.nu/forum/vrakfoto-seminarium-i-sthlm-13-11-339056 och SSDF http://iof3.idrottonline.se/templates/NewsPage.aspx?id=23708

10-10-05 Tidningen DYK 10/2010 listar vrakfotoseminariet i kalendern (s 7) och föreningen nämns i artikel om Dykningens Dag (s 10-11)

10-10-04 P2 Info - Utskick nr 41 om vrakrelaterat på nätet via mejllistan

10-09-07 Tidningen Sportdykaren nr 4/2010 har artikel om Dykningens Dag (s 17) och Dykpark Dalarö (s 16), samt omnämnande av det kommande vrakfotoseminariet (s 7)

10-09-02 Styrelsemöte

10-09-01 P2 Info - Utskick nr 40 om vrakrelaterat på nätet via mejllistan

10-08-30 Debatten "köpes vrakgods" där bärgat gammalt vrakgods önskas http://www.dykarna.nu/forum/kopes-vrakgods-336052

10-08-18 Föreningens ordförande deltar på ett möte som hålls i Dalarö rörande Dalarö Dykpark

10-08-02 P2 Info - Utskick nr 39 om vrakrelaterat på nätet via mejllistan

10-07-14 P2 – Svenskt Vrakskydd läggs upp som artikel på engelska Wikipedia

10-07-08 Debatten "Ny dykplats..." om åverkan på nya vrak http://www.dykarna.nu/forum/ny-dykplats-332438

10-07-05 Debatten "Rapportera vrak till Fornsök" om att rapportera in vrak till databasen Fornsök http://www.dykarna.nu/forum/rapportera-vrak-till-fornsok-332235

10-07-01 P2 Info - Utskick nr 38 om vrakrelaterat på nätet via mejllistan

10-06-15 Styrelsemöte

10-06-02 P2 Info - Utskick nr 37 om vrakrelaterat på nätet via mejllistan

10-05-29 Vrakseminarie tillsammans med Sjöhistoriska Museet under Dykningens Dag

10-05-29 Ett stånd vid Dyktankhuset under Dykningens Dag

10-05-24 P2 – Svenskt Vrakskydd läggs upp som artikel på svenska Wikipedia

10-05-02 Styrelsemöte

10-05-02 P2 Info - Utskick nr 36 om vrakrelaterat på nätet via mejllistan

10-05-02 Extra Årsmöte hölls på Sjöhistoriska Museet

10-04-04 P2 Info - Utskick nr 35 om vrakrelaterat på nätet via mejllistan

10-03-28 Årsmöte hölls på Vasamuseet

10-03-03 P2 Info - Utskick nr 34 om vrakrelaterat på nätet via mejllistan

10-02-19 Styrelsemöte

10-02-02 P2 Info - Utskick nr 33 om vrakrelaterat på nätet via mejllistan

10-01-04 P2 Info - Utskick nr 32 om vrakrelaterat på nätet via mejllistan