P2 - Loggen

Vrakseminariet Vrakprat 2015 (26/9)

Återigen samarbetar Sjöhistoriska Museet och P2-Svenskt Vrakskydd och arrangerar tillsammans ett seminarium med tema vrak.
PROGRAMMET KLART

Tillställningen kallas "Vrakprat 2015" och går av stapeln lördag den 26:e september på Sjöhistoriska Museet i Stockholm.PROGRAMÖVERSIKT:
10:00 Sjöhistoriska Museet öppnar
10:15 Vrakprat 2015 öppnar
10:20 P2-Svenskt Vrakskydd & dykpolitik (Martin Prieto Beaulieu)
10:30 Stormaktstidens bakgård (Jim Hansson)
11:00 Marinarkeologi i Skeppshamn (Sila Sokulu)
11:30 Västerviks Dykpark (Anders Jälmsjö)
12:00 Lunch
13:30 Resande Man - från myt till vrakfynd (Lars Rabenius)
14:00 Konsten att hitta vrak i historiska källor (Ingvar Sjöblom)
14:30 Kritpipa som dateringsfynd (Arne Åkerhagen)
15:00 Fikapaus
15:30 Gasfartygen utanför Måseskär (Göran Ekberg)
16:00 Vrakfynd gjorda av Sjöfartsverkets M/S Baltica (Kent Lögdberg)
16:30 Avslut & tack för oss
17:00 Sjöhistoriska museet stängerPROGRAMBESKRIVNINGAR

10:20-10:40 P2-Svenskt Vrakskydd & dykpolitik
Martin Prieto Beaulieu från P2-Svenskt Vrakskydd pratar om föreningen och hur man jobbar för att gynna vrakdykning och skydda mänskliga lämningar under vatten. Som vrakdykare behöver vi värna om våra intressen, en balans mellan att bevara och säkra tillgång.

10:40-11:00 Stormaktstidens bakgård
Marinarkeolog Jim Hansson vid Sjöhistoriska Museet ledde i somras undersökningarna vid Skepps- och Kastellholmen i Stockholm, där man påträffade 15 fartygslämningar, varav bara sju var kända sedan tidigare. Undersökningen tyder på att sju av vraken är örlogsfartyg, varav det äldsta från 1500-talet. Jim berättar om resultatet som framkommit och vad framtida forskning kring vraken kan ge.

11:00-11:30 Marinarkeologi i Skeppshamn
Sıla Sokulu från Marinarkeologiska Sällskapet berättar om förundersökningen och utgrävningen av ett 1600-tals vrak vid Skeppshamn, samt redogör för MAS projekt i allmänhet.

11:30-12:00 Västervik Dykpark
Anders Jälmsjö från Västervik Dykcenter berättar om Västervik Dykpark. Föredraget handlar dels om idén bakom projektet och samarbetet med myndigheter och räddningstjänst, dels om det praktiska arbetet med research av vrakens historia, dokumentation av dykplatser och installation av bojar. Dessutom får vi höra en genomgång om några av vraken i området, både de som redan dyks och de som eftersöks.

13:30-14:00 Resande Man - från myt till vrakfynd
Lars Rabenius, författare, berättar hur han har använt myterna krig vraket för att skapa intressanta berättelser. Under föredraget får vi ta del av hans arbete att i arkiven samla in uppgifter, värdera källorna och försöket att bestämma vrakets förlisningsort - och vad som fick honom (och Anders Franzén) och att missa den exakta platsen.

14:00-14:30 Konsten att hitta vrak i historika källor
Ingvar Sjöblom, lärare på FHS, berättar om hur man söker upptifter om vrak i historiskt källmaterial. Han berättar exempelvis om när han varit med och identifierat Resande Man, Gribshunden och Mars.

14:30-15:00 Kritpipan som dateringshjälp
Arne Åkerhagen, expert på kritpipor, berättar om kritpipor inom marinarkeologin. Varför finns kritpipor där dom finns, när användes dom, hur kan man se deras ursprung och hur kan kritpiporna bidra till att ge information om fyndplatsen?

15:30-16:00 Gasfartygen utanför Måseskär
Marinarkeolog Göran Ekberg på Sjöhistoriska Museet berättar om gasfartygen vid Måseskär, som är en av platserna där man efter andra världskriget dumpade uttjänta fartyg lastade med de kemiska vapen i form granater och minor som påträffades vid krigsslutet i tyska vapenlager. Eftersom de tekniska och praktiska kunskaperna att ta hand om dessa farliga föremål var begränsade, tog segermakterna beslut om att sänka ammunitionen i Skagerak. En av platserna är Måseskär, där det idag ligger ca 15-20 fartyg som varit föremål för en mindre undersökning inom projektet "Miljöfarliga vrak", där Göran själv medverkat.


16:00-16:30 Vrakfynd gjorda av Sjöfartsverkets M/S Baltica

Kent Lögdberg, sjömätare på Sjöfartsverkets sjömätnings och farledsfartyg M/S Baltica, berättar om mätningar på kända och okända vrak och vad man kan klara med fartygets utrustning i form av multibeamekolod, SideScanSonar och ROV. Lite om jobbet ombord och mycket om hittade vrak kommer att visas.UTSTÄLLARE:

I samband med tillställningen kommer det finnas en liten miniexpo i anslutning till föredragslokalen.
Hittills är följande utställare anmälda:
- LM Dyk

- P2-Svenskt Vrakskydd
- SSDF tekniska kommittée
fler tillkommer

Om du vill delta i tillställningen måste du anmäla dig eftersom antalet platser i lokalen är begränsat. Avprickning mot deltagarlistan sker på plats.
Anmälan sker genom att mejla för- & efternamn till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bekräftelse på anmälan och att man har fått plats kommer per epost.


ÖVRIGT

Inbjudan kommer skickas ut per mejl till tidigare deltagare.

Anmälda får kompletterande information efter anmälan.


TIDIGARE TILLSTÄLLINGAR


Vill du veta mer om tidigare tillställningar?
- Läs om förra årets tillställning: Vrakprat 2014
- Läs 2014 års utvärdering
- Läs 2014 års program med beskrivning