P2 - Loggen

Förstudie Sydostpassagen

P2-Svenskt Vrakskydd har fått ta del av den förstudie som gjorts inför projektet Sydostpassagen och erbjuden den till nedladdning för intresserade.


Sydostpassagen syftar till att skapa ett marinarkeologiskt centrum i Kalmar län. Förutsättningarna i regionen är unika, inte bara i Sverige, utan även i världen, genom att man dels har Östersjöns bräckta vatten och avsaknad av skeppsmask, samtidigt som historiens gång har lämnat flera intressanta vrak i området, bland annat Mars, Svärdet och Cronan, samt Cronan-utställningen på Länsmuseet. Genom projektet vill man lyfta fram områdets maritima anknyting och historia. Bland annat för att locka besökare till regionens kulturhistoria på land, men även för att ge möjlighet för att besöka de världsunika dykmålen i området.

 

Projektet drivs idag som ett samarbetsprojekt mellan kommunerna i länet, men en projektledare vid Länsstyrelsen: Jenny Sundström, antikvarie Länsstyrelsen, 010-2238593.

Eftersom vi i P2-Svenskt Vrakskydd tycker att projektet är mycket intressant och vill stötta det, bidrar vi här till att sprida information kring projektet och delar förstudien:
Ladda ner rapporten:
Sydostpassagen 
(Publiceringen av dokumentet här är godkänd av projektledaren Jenny Sundström vid Kalmar länsstyrelse)

Läs även mer på Länsstyrelsens webbsida:

http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/sv/nyheter/2015/Pages/sydostpassagen.aspx