P2 - Loggen

Utvärdering Vrakfoto 2014: bra betyg, men större miniexpo önskas

Nedan återges resultatet från utvärderingen av vrakfotoseminariet som anordnades av Haninge kommun och P2-Svenskt Vrakskydd lördag den 21:a mars, efter att tidigare ha blivit uppskjutet från hösten 2014. Samtidigt hölls även finalen i den undervattensfototävling med tema vrak som arrangerades tillsammans med SSDFs uv-fotokommitté.

Resultatet är värdefullt för oss arrangörer och vi väljer att även sprida det publikt i syfte att det kan hjälpa andra som vill ta del av våra erfarenheter för liknande eller relaterade aktiviteter. Alla svar är kommenterade av oss med våra slutsatser och reflektioner. Kommentarerna är skrivna med kursiv stil.

 

Av totalt 41 anmälda blev 37 avprickade på plats och av dessa har 21 (57 %) svarat på enkäten. Slutsatserna som är dragna är baserat på antagandet att svaren från de som har svarat är representativt för alla besökare.

Siffrorna inom parentes är föregående års svar där motsvarande fråga/svarsalternativ fanns i utvärderingen av Vrakfoto 2013 (där totalt 37 personer svarade).

Vill du se mer av programmet för seminariet, läs här: http://www.vrakskydd.se/index.php?option=com_content&view=article&id=120:2015-07-30-15-58-18&catid=6:p2-loggen&Itemid=9

Vill du se resultatet i uv-fototävlingen och läsa om hur tillställningen blev, kan du läsa mer här:
http://www.vrakskydd.se/index.php?option=com_content&view=article&id=116:2015-04-05-16-14-05&catid=6:p2-loggen&Itemid=9

Vill ni se förra årets utvärdering av Vrakfoto 2013, så återfinns den här:
http://www.vrakskydd.se/index.php?option=com_content&view=article&id=94:utvaerdering-vrakfoto-2013&catid=6:p2-loggen&Itemid=9

Vi vill passa på att tacka alla som deltagit på seminariet och som tagit sig tid att svarat på enkäten. Den är av stor vikt för oss som genomför arrangemanget och direkt vägledande för framtida verksamhet.

Utvärderingen av Vrakfoto 2013 har varit vägledande i planeringen inför Vrakfoto 2014.

Dyk & Fota Väl!
Pär Ahlgren, arrangör Vrakfoto 2014 och ordförande P2 – Svenskt Vrakskydd

----------------------------- Frågor, svar och kommentarer -----------------------------


1 – ALLMÄNT: Hur stor del av dagen deltog du?

00,0 % (00,0 %) Deltog inte alls (uteblev trots anmälan)
04,8 % (02,8 %) Bara kort (1-4 föredrag)
14,3 % (19,4 %) Halva (5-7 föredrag)
33,3 % (30,6 %) Större delen (8-10 föredrag)
47,6 % (47,2 %) Hela (11 föredrag)
Kommentar: Precis som de senaste tre åren har knappt hälften av svarande deltagit hela dagen, och knappt en tredjedel större delen av dagen och en knapp femtedel halva dagen. Över de fyra åren Vrakfoto har arrangerats har resultatet var ganska likvärdigt. 21 svarande.


2 – ALLMÄNT: Vad besökte du utöver föredragen?


95,2 % (ej 2013) Utställningen i pauserna
71,4 % (ej 2013) Caterlösningen
33.3 % (ej 2013) Handens centrum
Kommentar: Nästan samtliga har besökt miniexpon och 2/3 har dragit nytta av caterfirmans servering, vidare har var tredje besökt Handens centrum (vi vet att flera har gått dit för lunch). 21 svarande.


3 - ALLMÄNT: Vilket betyg skulle du ge på tillställningen som helhet?

05,0 % (ej 2013) Lågt
45,0 % (ej 2013) Bra/OK
50,0 % (ej 2013) Mycket bra
Kommentar: Betyget motsvarar ungefär betyget från de senaste tre åren, i år har dock skalan dragits ner från fem nivåer till tre för enklare betygssättning.
Förra året såg betyget ut enligt:
- 00,0 % Dålig, jag gillade den inte
- 02,7 % Hyfsad, fanns bra inslag, men också dåliga inslag
- 16,2 % OK, bra men inte speciell
- 64,9 % Riktigt bra, men kan bli bättre
- 16,2 % Jättebra, nästintill perfekt
Självklart är det som arrangör kul att 95% av de svarande har gett bra eller mycket bra som betyg, men samtidigt är målet självklart att även höja den lägsta procenten (här en person) för att alla besökare skall vara nöjda. 20 svarande.


4 - ALLMÄNT: Vad uppskattade du mest under dagen?

85,7 % (85,4 %) Föredragen
00,0 % (02,4 %) Vrakfototävlingen
00,0 % (02,4 %) Utställarna i pauserna
14,3 % (09,8 %) Att träffa andra likasinnade
Kommentar: Som vanligt och förväntat var det föredragen som fick mest uppskattning. Skulle vara trist om det inte var det, eftersom det är kärnan i tillställningen, men som arrangör vore det kul om vi kunde lyckas driva upp andelen på övriga delar om det beror på att vi också lyckas göra det bättre. 21 svarande.
(Notera: Svaret visar inte vad som uppskattats eller inte, utan bara vad som uppskattats mest jämfört det övriga.)


5 - TID & PLATS: Hur var totala längden på seminariet (8 timmar inkl pauser)?

00,0 % (ej 2013) För kort
90,5 % (ej 2013) Lagom
09,5 % (ej 2013) För långt
Kommentar: Precis som tidigare år anser de flesta att längden på tillställningen har varit bra. Tidigare har haft fem svarsalterantiv och förra året med följande resultat, som i stort motsvarar året:.
- 00,0 % Alldeles för kort, hade hellre sett flera dagar i följd
- 00,0 % För kort, hade helst sett ännu fler föredrag (men bara en dag)
- 94,4 % Ungefär lagom
- 05,6 % För lång, hade gärna fått varit klart färre föredrag
- 00,0 % Alldeles för lång, hälften hade räckt mer än väl
Man skall dock beakta att svaret kunde ha blivit annorlunda om den hade ställts till de som varit intresserade men inte deltagit eller om man ställt frågan öppen och man själv hade fått föreslå en längd. Som arrangörer tyder detta i alla fall på att längden tilltalat den publik som varit på plats. 21 svarande.


6 - TID & PLATS: Hur var tidpunkten på dygnet (mellan kl 09:00-17:15)?

04,8 % (ej 2013) Senarelägg
95,2 % (ej 2013) Bra tid
00,0 % (ej 2013) Tidigarelägg
Kommentar: Svaret tyder på att vald tidpunkt i stort sett är bra, de som varit intresserade, men valt att inte komma hade dock kanske svarat annorlunda på frågan, varför man inte skall övertolka värdet i svaret. För oss arrangörer tyder det dock på att det inte är ett helt felaktigt val. 21 svarande.
(Notera: Tidigare har motsvarande fråga varit uppdelad på starttid och sluttid som separata frågor, med flera svarsalternativ att välja bland. För enklare enkät har frågan förenklats, då svaren varit ganska likartade varje gång – start runt kl 9 och avslut runt kl 17.)


7 - TID & PLATS: Var det lätt att hitta till tillställningen?

66,7 % (56,8 %) Ja – informationen som jag fått innan var tillräckligt bra
00,0 % (00,0 %) Nej – informationen innan var otillräcklig
14,3 % (21,6 %) Nej – informationen innan var tillräcklig, men det saknades skyltning på plats
19,0 % (21,6 %) Jag har varit där förr eller fick hjälp, så det var lätt
Kommentar: Två av tre var nöjda med informationen, men några anser att det hade behövts skyltats bättre. Från arrangörssidan är vi ganska nöjda, eftersom vi var på en ny plats för både besökare och oss, dock finns det saker att göra bättre om vi gör om detta på samma plats igen. 21 svarande.


8 - TID & PLATS: Din åsikt om att hålla seminarie i Haninge centrum (lokalens geografiska läge)?

19,0 % (ej 2013) Dåligt
66,7 % (ej 2013) Bra / OK
14,3 % (ej 2013) Mycket bra
Kommentar: Föregående år har frågan om platsen hängt ihop med lokalen, och platsen var då Flemingsberg söder om Stockholm. Resultaten förra året blev enligt:
- 75,5 % Bra läge
- 24,3 % Dåligt läge
I den mån man kan jämföra resultaten och anta att "Bra /OK" hade fått "Bra" enligt den förra enkätens utformning fick Haninge sammantaget färre negativa omdömen som plats än Flemingsberg (81 % positiva för Haninge, jämfört med 75,5 % positiva för Flemingsberg), dock inte med någon jättestor skillnad, varför man kan anta att lägena är likartade i sin lämplighet. 21 svarande.


9 - TID & PLATS: Din åsikt om lokalens lämplighet för verksamheten?

00,0 % (ej 2013) Dåligt
57,1 % (ej 2013) Bra / OK
42,9 % (ej 2013) Mycket bra
Kommentar: Föregående år har frågan om platsen hängt ihop med lokalen, och lokalen var då en hörsal på Södertörns Högskola söder om Stockholm. Resultaten förra året blev enligt:
- 97,3 % Bra lokal
- 02,7 % Dålig lokal
I den mån man kan jämföra resultaten och anta att "Bra /OK" hade fått "Bra" enligt den förra enkätens utformning fick Haninge kommunfullmäktiges sal sammantaget ett högst marginellt bättre omdöme som lokal än Flemingsberg (100 % jämfört mot 97,3 %), dock inte med någon jättestor skillnad, varför man kan anta att lägena är likartade i sin lämplighet. 21 svarande.


10 - FÖREDRAGEN: Vad anser du om antalet föredrag under dagen?

00,0 % (ej 2013) Ha fler
90,5 % (ej 2013) Lagom
09,5 % (ej 2013) Ha färre
Kommentar: Svaren pekat tydligt på att omfattningen på seminariet uppskattas, även om en del skulle önska fler föredrag. 21 svarande.


11 - FÖREDRAGEN: Vad anser du om föredragens längd (30 minuter vardera)?

00,0 % (ej 2013) För kort
100  % (ej 2013) Lagom
00,0 % (ej 2013) För långt
Kommentar: Svaren pekat tydligt på att omfattningen på seminariet uppskattas, även om en del skulle önska fler föredrag. 21 svarande.


12 - FÖREDRAGEN: Vilket föredrag uppskattade du mest?

00,0 % - 09:15 Min uv-fotoresa (Erik Oskarsson, Svenska Sportdykarförbundet)
04,8 % - 09:45 Stillbilder med GoPro (Jonas Öhman, P2 - Svenskt Vrakskydd)
09,5 % - 10:45 Komma igång med bildredigering i Lightroom (Thomas Ullström)
09,5 % - 11:15 Västervik Dykpark (Anders Jälmsjö, Västerviks Dykcenter)
14,3 % - 11:45 Undervattensfoto i dokumentationssyfte (Stefan Hogeborn, Oceanic Tech)
04,8 % - 13:45 Foto i sämre sikt (Magnus Keijser, Eco Dive)
33,3 % - 14:15 Fånga stämningen på Östersjöns vrak (Torbjörn Gylleus)
14,3 % - 14:45 Det är ljuset som gör skillnaden, eller? (Magnus Lindström)
00,0 % - 15:45 SSDF, Sportdykaren och uv-foto tävlingar (Erik Oskarsson, Svenska Sportdykarförbundet)
09,5 % - 16:15 Negative Space (Henrik Jörnvall)
00,0 % - 16:45 Visning alla tävlingsbidrag & final i vrakfototävlingen (Erik Oskarsson, Svenska Sportdykarförbundet)
Kommentar: Resultatet ger med en dominerande övervikt att Torbjörns Gylleus föredrag var det mest uppskattade. En i övrigt ganska jämn fördelning visar att bredden på föredragen uppskattas. 21 svarande.
(Notera: Svaren inte visar vilket som var det totalt sett mest uppskattade, utan bara vilket som flest hade som favoritföredrag. För att få fram det mest uppskattade skulle man behöva vikta in alla nominering till näst mest populära, och så vidare. Frågeställningen visar inte heller om det är innehållet (informationen) eller talaren (presentationen) som man värderar mest, men kan ändå ge vissa indikationer till oss arrangörer om vad som uppskattas av publiken. Syftet med frågan är att ge oss arrangörer en hint om uppskattade ämnen och talare, inte att rangordna föredragen.)


13 - FÖREDRAGEN: Vilka föredrag ansåg du var relevanta / intressanta för dig?
(flervalsfråga = procenttalen anger andelen av de svarande som kryssat för alternativet)

33,3 % - 09:15 Min uv-fotoresa (Erik Oskarsson, Svenska Sportdykarförbundet)
33,3 % - 09:45 Stillbilder med GoPro (Jonas Öhman, P2 - Svenskt Vrakskydd)
52,4 % - 10:45 Komma igång med bildredigering i Lightroom (Thomas Ullström)
42,9 % - 11:15 Västervik Dykpark (Anders Jälmsjö, Västerviks Dykcenter)
47,6 % - 11:45 Undervattensfoto i dokumentationssyfte (Stefan Hogeborn, Oceanic Tech)
57,1 % - 13:45 Foto i sämre sikt (Magnus Keijser, Eco Dive)
66,7 % - 14:15 Fånga stämningen på Östersjöns vrak (Torbjörn Gylleus)
57,1 % - 14:45 Det är ljuset som gör skillnaden, eller? (Magnus Lindström)
33,3 % - 15:45 SSDF, Sportdykaren och uv-foto tävlingar (Erik Oskarsson, Svenska Sportdykarförbundet)
28,6 % - 16:15 Negative Space (Henrik Jörnvall)
47,6 % - 16:45 Visning alla tävlingsbidrag & final i vrakfototävlingen (Erik Oskarsson, Svenska Sportdykarförbundet)
Kommentar: Resultatet visar att alla föredrag varit uppskattade, åter igen har Torbjörn Gylleus föredrag varit det populäraste, och man kan även se att hälften av de som ansett föredraget som relevant/intressant även har angett det som det mest uppskattade (se frågan ovan). Inget föredrag har fått färre röster än från var tredje besökare (beakta då även att alla inte har sett alla föredrag, exempelvis var det flera besökare som missade de första föredragen i programmet, men det var även flera som gick tidigare och missade de sista föredragen.
Som arrangör är det självklart kul att se att föredragen varit så pass uppskattade av publiken, men siffrorna bekräftar även tidigare erfarenheter att fotografering i östersjöns mörka vatten med dålig sikt är ämnen som intresserar extra mycket. Det bekräftar även att ämnen bortanför själva fotoögonblicket uppskattas, exempelvis har över hälften av besökarna uppskattat föredraget om bildredigering.
21 svarande.


14 -FÖREDRAGEN: Föredragen var samlade i temablock för att man skulle kunna komma på de delar som intresserade var och en – vad tyckte du om det?

47,6 % (47,2 %) Bra – men jag deltog större delen i alla fall
23,8 % (19,4 %) Bra – och jag nyttjade detta och närvarade inte hela dagen
00,0 % (00,0 %) Dåligt – hade föredragit ett program utan teman i block
28,6 % (33,3 %) Vet ej – jag uppmärksammade det aldrig och har inte funderat över det
Kommentar: Uppdelningen i block har uppskattats av besökarna, och nästan var fjärde har anpassat sitt deltagande för att delta på de delar som passat bäst. Vi arrangör tolkar svaret som att detta blockupplägg verkar vara ett fortsatt bra koncept. 21 svarande.


15 - FÖREDRAGEN: Hur har föredragen påverkat dig som besökare?
(flervalsfråga = procenttalen anger andelen av de svarande som kryssat för alternativet)

19,0 % (31,4 %) - Jag blev inspirerad att gå kurser för att utvecklas som fotograf
28,6 % (54,3 %) - Jag blev inspirerad att göra förändringar i min fotoutrustning
33,3 % (25,7 %) - Jag blev inspirerad att fotografera just vrak
47,6 % (74,3 %) - Jag blev inspirerad att fotografera mer
47,6 % (60,0 %) - Jag blev inspirerad att pröva nya saker inom uv-fotografering
28,6 % (20,0 %) - Jag blev inspirerad att ställa upp i fototävling
28,6 % (25,7 %) - Jag blev inspirerad att åka på resa
23,8 % (22,9 %) - Jag fann (möjliga) lösningar på problem som jag tidigare haft
66,7 % (65,7 %) - Jag fick se många fina bilder som jag uppskattade
14,3 % (05,7 %) - Jag fick upp ögonen för vad man kan göra med bilder efteråt (redigering, analys, mm)
52,4 % (51,4 %) - Jag hade socialt trevligt bland människor med delat intresse
09,5 % (42,9 %) - Jag hittade utrustning som intresserar mig
42,9 % (74,3 %) - Jag lärde mig nya saker
47,6 % (40,0 %) - Jag skapade nya kontakter med andra dykare/fotografer
04,8 % (14,3 %) - Jag skapade nya kontakter med förening som intresserar mig
14,3 % (25,7 %) - Jag skapade nya kontakter med företag som intresserar mig
00,0 % (00,0 %) – Övriga förslag
Kommentar: Till skillnad mot tidigare år har andelen som blivit inspirerade att fotagrafera mer och blivit inspirerade till att pröva nya saker inom uv-foto fallit rejält i statistiken, vilket gjort att den mest uppskattade punkten är att man fått se många fina bilder. Även andelen som hittade utrustning som intresserade dom har rasat, precis som de som fått kontakt med företag eller som blivit inspirerade att göra ändringar i sin fotoutrustning, vilket självfallet beror på att vi inte lyckades få dit någon renodlad leverantör, medan vi förra gången hade flera leverantörer på plats på miniexpon. Även en minskad andel som blivit intresserade av kurser har minskat. En ökning har dock skett på andelen som fått kontakt med andra dykare, fått upp ögonen för bildredigering (vilket även var ett uttalat mål efter förra seminariet), blivit inspirerade att delta i fototävlingen, samt de som blivit inspirerade att fotografera just vrak.
recis som förra året gick flest poäng till att man lärt sig nya saker och blivit inspirerad att fotografera mer, och även höga poäng till att pröva nya saker. Att man hade det socialt trevligt med likasinnade människor var också en viktig faktor.
Saker som fått klart bättre betyg i år än förra året är att man blivit inspirerad att gå kurs, göra förändringar i sin utrustning, har fått se fina bilder på plats, samt att man skapat kontakt med andra dykare/fotografer.
21 svarande.


16 - PAUSERNA: Vad ansåg du om innehållet (kvalité/inriktning/mix) i pausaktiviteterna?

19,0 % (ej 2013) Dålig / låg kvalité
71,4 % (ej 2013) Bra / OK
09,5 % (ej 2013) Mycket bra
Kommentar: Inte oväntat blev betygt på miniexpon sämre än önskvärt. Vi har haft svårt att locka utställare då tillställningen låg helgen efter Dykmässan och många som var intresserade av att ställa ut, inte mäktade med två helger eftervarandra. En klar läxa för oss arrangörer att inte lägga tillställningen för nära Dykmässan. Nästan ¾ har dock tyckte att det var OK, och några har tyckte att det var mycket bra, vilket under omständigheterna känns ganska OK från en arrangörssynpunkt. 21 svarande.


17 - PAUSERNA: Vad ansåg du om omfattningen (antal utställare/aktiviteter) i pausaktiviteterna?

61,9 % (ej 2013) För lite
38,1 % (ej 2013) Lagom
00,0 % (ej 2013) För Mycket
Kommentar: Som förväntat hade besökarna önskat en större miniexpo. Utöver vad som kommenteras på fråga 15 ovan kan tilläggas att även lokalens storlek kan ha bidragit, då den stora lokalen gjorde att miniexpon inte höll ihop på samma sätt som tidigare år och gjort miniexpon glesare jämfört med tidigare års komprimerade utställningar. Definitivt en punkt som behöver bli bättre till nästa gång. 21 svarande.


18 - INFORMATION: Hur fick du information om tillställningen?
(flervalsfråga)

(för ökad visuell tydlighet redovisas noll svar som "- -")
- - röster (- - röster) Dykcenter Alpin & Dyksport
- - röster (- - röster) Dykcenter Dykhuset
- - röster (- - röster) Dykcenter Sportdyk AB
01 röster (- - röster) Dykcenter Eco Dive
- - röster (- - röster) Dykcenter Eskilstuna Dykcenter
- - röster (- - röster) Dykcenter FantaSea
- - röster (- - röster) Dykcenter NOC Dyk och Marin
- - röster (- - röster) Dykcenter Oceanic Tech
- - röster (- - röster) Dykcenter Stockholms Dykcenter
- - röster (- - röster) Dykcenter Team Divers
- - röster (- - röster) Dykcenter Waterhouse
- - röster (01 röster) Dykklubb Baltic Sea Adventures DK
- - röster (- - röster) Dykklubb Blåmusslans DK
- - röster (- - röster) Dykklubb Bromma Caviar UVK
- - röster (- - röster) Dykklubb Christinehamns SDK
- - röster (- - röster) Dykklubb DK Amöborna
- - röster (- - röster) Dykklubb DK Aquatic
- - röster (- - röster) Dykklubb DK Bottenskraparna
- - röster (- - röster) Dykklubb DK Dec Dyk
- - röster (01 röster) Dykklubb DK Dyk Upp
- - röster (- - röster) Dykklubb DK Dykarstugan Grisslehamn
- - röster (- - röster) Dykklubb DK Knattedykarna Uppsala
- - röster (- - röster) Dykklubb DK Nemo
- - röster (- - röster) Dykklubb DK Nätdykarna
- - röster (- - röster) Dykklubb DK Octopus
- - röster (01 röster) Dykklubb DK Putan
- - röster (- - röster) Dykklubb DK Swedivers Bromma Caviar
- - röster (01 röster) Dykklubb DK UDS
- - röster (- - röster) Dykklubb DK Örebro Grodorna
- - röster (- - röster) Dykklubb DS El Rio
- - röster (- - röster) Dykklubb DS Rana
- - röster (03 röster) Dykklubb DS Sjögurkan Västerås
- - röster (- - röster) Dykklubb Eskilstuna SDK Nautic
- - röster (- - röster) Dykklubb Fagersta DK
- - röster (- - röster) Dykklubb Fenan DK
- - röster (- - röster) Dykklubb Filipstads SDK
- - röster (- - röster) Dykklubb Grisslehamn Dyk
- - röster (- - röster) Dykklubb Hallsbergs SDK Spiggen
- - röster (- - röster) Dykklubb Haninge SDK
- - röster (- - röster) Dykklubb Hällefors SDK
- - röster (- - röster) Dykklubb IBM-Klubben
- - röster (- - röster) Dykklubb Karlskoga Sportdykarklubb
- - röster (- - röster) Dykklubb Katrineholm SDK Näcken
- - röster (- - röster) Dykklubb KTH DK
- - röster (- - röster) Dykklubb Kumla SDK
- - röster (- - röster) Dykklubb Linköpings SDK
- - röster (- - röster) Dykklubb Linköpingspolisens DK
- - röster (02 röster) Dykklubb LM Dyk
- - röster (- - röster) Dykklubb Märsta SDK
- - röster (- - röster) Dykklubb Nisses FDK
- - röster (- - röster) Dykklubb Norrtälje DK
- - röster (- - röster) Dykklubb Oskarshamns SDK Calypso
- - röster (- - röster) Dykklubb Polisens DK
- - röster (- - röster) Dykklubb Sala SDK
- - röster (- - röster) Dykklubb Samantha DC
- - röster (- - röster) Dykklubb SDK Baltic (Norrköping)
- - röster (01 röster) Dykklubb SDK Grodmännen
- - röster (- - röster) Dykklubb S-E Bankens IF
- - röster (- - röster) Dykklubb Skindiver SDK
- - röster (- - röster) Dykklubb Sollentuna SDK
- - röster (- - röster) Dykklubb Solnapolisens DK
- - röster (- - röster) Dykklubb Strängnäs SDK
- - röster (- - röster) Dykklubb Teachers D T
- - röster (- - röster) Dykklubb Telia IoFF
- - röster (- - röster) Dykklubb Tranås VC
- - röster (- - röster) Dykklubb Uppsala DK Tumlaren
- - röster (- - röster) Dykklubb Water Frogs
- - röster (- - röster) Dykklubb Wreck Divers DF
- - röster (- - röster) Dykklubb Västerås SDK Mollusca
- - röster (- - röster) Dykklubb Åtvidabergs SDK
- - röster (- - röster) Dykklubb Örebro SDK
- - röster (- - röster) Dykutfärder Ancora Dyk & Sjö (dykbåt)
- - röster (- - röster) Dykutfärder Tessi (dykbåt)
01 röster (03 röster) Förening Marinarkeologiska Sällskapet (MAS)
13 röster (15 röster) Förening P2-Svenskt Vrakskydd
- - röster (- - röster) Förening Svensk Dykerihistorisk Förening (SDHF)
- - röster (01 röster) Förening Svenska Sportdykarförbundet (SSDF)
- - röster (- - röster) Utbildningsorganisation GUE
- - röster (- - röster) Utbildningsorganisation PADI
- - röster (- - röster) Utbildningsorganisation Swedtech
02 röster (15 röster) Webbsida Dykarna.nu
- - röster (01 röster) Webbsida Fotosidan.se
- - röster (- - röster) Webbsida Sportdykare.se
- - röster (- - röster) Webbsida Utsidan.se
- - röster (- - röster) Övrigt Agir Brokk / TVM (tillverkare)
- - röster (- - röster) Övrigt CBM (generalagent)
- - röster (01 röster) Övrigt MARIS (forskningsinstitut)
- - röster (- - röster) Övrigt SeaPro (webbutik)
- - röster (- - röster) Övrigt Statens Maritima Museer
05 röster (05 röster) Övrigt utskick till de som var anmälda förra året
- - röster (05 röster) Övrigt via bekant
- - röster (- - röster) Övrigt Västerorts Dyk & Kompressorer AB
02 röster (04 röster) övriga förslag (fri text):
- Stockholms fotoklubb
- Facebook
Kommentar: Färre besökare på tillställningen har också gett färre ikryssade källor, vilket delvis förklarar nedgången i varifrån man har fått information om Vrakfoto 2014. 24 angivna källor på totalt 18 svarande, vilket motsvarar 1,33 källor per besökare, vilket är lägre än förre årets värde på 1,56 källor per besökare – alltså har den information som gått ut inte nått fram lika bra hos besökarna. 21 svarande.


19 - INFORMATION: Hur tycker du att informationen (mejl & webbsida) från arrangörerna var inför tillställningen (vägbeskrivning, uppdateringar, mm)?

71,4 % (86,5 %) Bra – jag tyckte att informationen var tillräcklig
19,0 % (05,4 %) Bra – jag hade dock uppskattat ännu mer information
04,8 % (05,4 %) Bra – jag tyckte dock att det var mer information än jag behövde
04,8 % (00,0 %) Dåligt – jag hade uppskattat mer information
00,0 % (02,7 %) Vet ej eftersom jag inte tog del av information i förväg
Kommentar: Betyget för informationen var denna gång sämre än tidigare. Kanske har den nya platsen och lokalen ökat behovet av information, men oavsett orsak är detta något vi arrangörer behöver ta till oss och göra bättre. 21 svarande.


20 - FRAMTIDEN: Utöver föredragen, vad hade du gärna sett mer av under dagen?
(flervalsfråga = procenttalen anger andelen av de svarande som kryssat för alternativet)


31,5 % (18,2 %): Dykpub på kvällen efter seminariet
42,1 % (36,4 %): Försäljning från utställare
42,1 % (48,5 %): Loppis (för dyk- och/eller fotoutrustning)
05,3 % (27,3 %): Lunch arrangerat gemensamt
21,1 % (12,1 %): Mingel med andra deltagare (mer tid)
21,1 % (18,2 %): Tävling (ex olika klasser i uv-fototävlingen)
26,3 % (36,4 %): Utfärd / studieresa / dykresa (senare datum) till vilken deltagarna kan anmäla sig
68,4 % (39,4 %): Utställning (större expo)
47,4 % (45,5 %): Workshop i relaterade ämnen
05,3 % (03,0 %) övriga förslag (fri text):
 - Ex tävlingsklasser som amatör -proffs eller kompakt-system
Kommentar: Vårt problem med att få fler utställare att ställa upp aktuellt datum har gett resultat i svaren och en större miniexpo är det som efterfrågas mest, faktiskt av 2/3 av besökarna. Det har blivit ett drastiskt minskat intresse för gemensam lunch, samtidigt som intresset för att umgås med andra deltagare har ökat, både som mingel och dykpub. Fortsatt en stor efterfrågan på försäljning från utställare och dykloppis. En nedgång i antal deltagare som önskar att det finns gemensamma utfärder/resor eller likande man kan anmäla sig till.
Precis som tidigare flera önskat en vrakfotoworkshop (ospecificerat om det är en torr eller våt workshop), trots att sådana tillställningar haft få anmälningar när de väl har arrangerats. Det fanns faktiskt en workshop i Västervik dit man kunde anmäla sig med rabatt på seminariet och även pratat med både arrangör och kursledare på plats. Den som vill ge oss mer tips, önskemål och information kring loppis, resor/studiebesök eller workshops får gärna höra av sig till oss. 19 svarande.


21 - FRAMTIDEN: Kring vilka ämnen skulle du vilja se föredrag i framtiden (förslag på tänkbara ämnen)?

Svaret har utgått på grund av ett fel i formulären.


22 - FRAMTIDEN: Vilka månader under året tycker du är bra för ett vrakseminarium?
(flervalsfråga = procenttalen anger andelen av de svarande som kryssat för alternativet)

33,3 % (22,2 %) Januari
42,9 % (36,1 %) Februari
71,4 % (63,9 %) Mars
23,8 % (27,8 %) April
04,8 % (11,1 %) Maj
00,0 % (00,0 %) Juni
00.0 % (00,0 %) Juli
00,0 % (00,0 %) Augusti
19,0 % (19,4 %) September
57,1 % (52,8 %) Oktober
66,7 % (69,4 %) November
19,0 % (16,7 %) December
Kommentar: Precis som tidigare år är november och mars favoritmånader, och trots att det varit ett lågt deltagande på årets tillställning, har mars månad fått den högsta rankningen av de som deltagit – varför man får anta att mars är en bra månad för de som faktiskt deltagit, men kanske inte för många andra som inte deltagit. Från arrangörssida vill vi framtiden dock undvika mars månad, framförallt på grund av den stora arbetsbelastningen internt när dykmässan är så pass nära, och även på grund av att det varit svårt att få utställare och talare när dykmässan och MAS-konferensen legat så nära i tiden. 21 svarande.


23 - FRAMTIDEN: Vill du deltaga igen om vi gör ett nytt vrakfotoseminarium?

00,0 % (00,0 %) Nej
00,0 % (00,0 %) Tveksamt, men kanske kan övertygas av innehållet
32,4 % (44,1 %) Sannolikt, om det liknar detta och tidpunkten passar
85,7 % (67,6 %) Ja
Kommentar: Ä   Förra gången fanns två tveksamma alternativ ("Tveksamt" och "Sannolikt"), dessa är nu summerade som en "Kanske". Här summeras förra årets svar ("Tveksamt"0%  och "Sannolikt" 44,1 %) i jämförelse med "Kanske". Kul att det är så många som vill återkomma på tillställningen i framtiden. Trots det låga deltagandet och att man ansett miniexpon som för liten, vill nästan 9/10 komma igen. 21 svarande.


24 - ÖVRIGT: Annat som du vill säga om tillställningen eller framtida tillställningar?

Sex övriga svar lämnades enligt nedan och får respektive kommentar direkt under:
- - - - -
Svar 24 A:
Synd att inte fler deltog.
Kommentar 24 A:
Verkligen trist. Både för besökare, arrangörer, utställare och talare. Vi får dra lärdom av det och försöka göra bättre i framtiden.

Svar 24 B:
Skulle behövts kartskiss med parkering
Kommentar 24 B:
Bra tips för framtiden. Adress, GPS-koordinater och beskrivning av parkering i texten fanns, men en kartskiss fanns inte.

Svar 24 C:
Det som sänker betyget för informationsmailet är avsaknaden av adress till evenemanget. Med andra ord lätt fixat för högre betyg nästa gång.
Kommentar 24 C:
Följande fanns att läsa i utskicket till de som hade anmält sig:
"Adress:
Rudsjöterassen 2, 136 40 HANDEN
GPS-koordinater:
WGS84: 59°9'56.0"N 18°8'13.1"E
WGS84 DDM: 59°9.934'N 18°8.218'E
WGS84 decimal (lat, lon): 59.165569, 18.136969
RT90: 6562810, 1633361
SWEREF99 TM: 6562705, 679318"
Så adress var angiven, men vi tar till oss kritiken och försöker göra det ännu tydligare nästa gång och skall försöka komplettera med bättre kartlänkar.

Svar 24 D:
För nära inpå dykmässan denna gång. Säkert därför det var så lite besökare och utställare?
Kommentar 24 D:
Vi vet med säkerhet att närheten till dykmässan har påverkat antalet utställare och även försvårat att hitta talare. Säkerligen har det även påverkat besöksantalet. Vi hamnade tyvärr i en situation där vi tvingades skjuta upp tillställningen från november och landade till slut i en sits där vi hade valet att lägga det helgen efter Dykmässan eller ställa in det helt. Vi valde att lägga det helgen efter Dykmässan, men det är inte säkert att vi göra samma val en annan gång om situationen uppstår igen.

Svar 24 E:
Mycket bra med tanke på de ideella insatserna från både arrangör som föredragshållare
Kommentar 24 E:
Tack för berömmet. Det uppskattas.

Svar 24 F:
Jag tror tyvärr vi gick miste om mycket folk då vrakfotoseminaret krockade med Dykmässan och en annan dykaktivitet (minns nu inte vilken det var). Nu låg dessa alla aktiviteter i direkt anslutning till varandra, så det var så man fick välja vilken man ville gå på. Sprider man ut aktiviteterna har man möjlighet att delta på alla.
Kommentar 24 F:
Vi instämmer i att datumet inte var idealiskt, se svaret på kommentar 24D.

Slutkommentar:
Tack till alla som har svarat på vår utvärderingsenkät. Svaren är värdefulla för oss som står bakom tillställningen. Svaren visar ger oss värdefull information om hur det vi gör uppfattas och vad som kan göras bättre i framtiden. Årets utvärdering kommer i möjligaste mån påverka nästa genomförande.