P2 - Loggen

Vrakfototävlingen avgjord

Årets upplaga av Vrakfototävlingen avgjordes lördag den 16:e november på plats vid Vrakfoto 2013 och avslutade därmed årets upplaga av vrakfotoseminariet.

Från vänster: Jens Lind publikens favorit, Mikael Thulin andra plats, Joakim Andersson tredje plats. Vinnare Erik Rådström närvarade inte på plats.

Vinnare i tävlingen och därmed årets varkfotograf blev Erik Rådström, Örebro, med totalt 54 poäng från domarna av totalt 60 möjliga.
Vinnarbilden av Erik Rådström på ett okänt vrak utanför Estland, ett resultat av en trasig blixt som tvingade Erik att jobba med ljuset på ett annat sätt.

På andra plats kom Mikael Thulin, Tyresö, med 49 poäng från domarna.

Vraket P31 utanför Gozo, Malta, Medelhavet. Fotograf Mikael Thulin.

På tredje plats kom Joakim Andersson, Sundsvall, med 48 poäng från domarna.

En mörk bild på vraket vid Alnön, Sundsvall. Fotograf Joakim Andersson.

Publikens favorit röstades fram som Jens Lind, Haninge, som utsågs på plats av besökarna på Vrakfoto 2013 framröstad bland de fem finalisterna.

Vraket Liberty utanför Cypern. En bild som gick in i tävlingen helt oredigerad och tog både 4:e plats och blev publikens favorit.

Bedömning:

Den poängsättning som gjorts av domarna omfattade:
- Teknisk kvalité: 1-5 poäng/domare
- Komposition: 1-5 poäng/domare
- Innehåll: 1-10 poäng/domare
(Bedömningen följde SSDF's regler för Svenska Mästerskap i uv-foto)

Domarna i tävlingen var:
- Hans Spicar: bland annat huvudförfattare av SSDF:s utbildningsmaterial i UV-foto
- Jonna Bergström: bland annat flerfaldig guldmedaljör vid SM och NM i uv-foto
- Terje Hellesø: yrkesfotograf och bland annat Årets Naturfotograf 1987 i Norge

Publikens favorit utsågs genom en sluten omröstning där besökarna på Vrakfoto 2013 fick kvittera ut en röstlapp och ange vilket av de fem finalister som skrivits ut på papperskopia och visats upp under seminariet som man tyckte var bäst.
Finalisterna var de fem bidrag som i domarbedömningen fått högst poäng.
Varje besökare hade en röst, och flest antal röster vann.


Priserna bestod i år av:1:a plats:
- 1000 kr presenkort från Japanphoto för utskrift av fotografier
- 500 kr presenkort från Dyk & Resespecialisten
- 4x50 kr presentkort från Sublight Technology
- keps, mössa, penna och reflex från Sublight Technology
- loggpärm från SSDF
- 1 års prenumeration på tidningen Sportdykaren från SSDF
- 1 dykmask Mares från CBM
- renhållningskit för kameror Sea & Sea från Waterhouse

2:a plats:
- 500 kr presenkort från Japanphoto för utskrift av fotografier
- 50 kr presentkort från Sublight Technology
- keps, penna och reflex från Sublight Technology
- loggpärm från SSDF
- 1 års prenumeration på tidningen Sportdykaren från SSDF
- renhållningskit för kameror Sea & Sea från Waterhouse

3:a plats:
- 50 kr presentkort från Sublight Technology
- keps, penna och reflex från Sublight Technology
- loggpärm från SSDF
- 1 års prenumeration på tidningen Sportdykaren från SSDF
- renhållningskit för kameror Sea & Sea från Waterhouse

Publikens favorit:
- 500 kr presenkort från Japanphoto för utskrift av fotografier
- 500 kr presenkort från Dyk & Resespecialisten
- 50 kr presentkort från Sublight Technology
- keps, penna och reflex från Sublight Technology
- 1 dykmask Mares från CBM
- renhållningskit för kameror Sea & Sea från Waterhouse

Mikael (2:a plats), Joakim (3:e plats) och Jens (publikens favorit) var på plats under tillställningen och fick sina priser i handen, medan Erik (1:a plats) fått sina priser tillsänt per post.


Övriga deltagare får feedback från domarna i form av sina totala poäng och kommentarer kring sin tekniska kvalité, komposition och innehåll.
Läs mer om tävlingensregler för 2013:

Tävlingsregler 2013

Varje fotograf får delta med maximalt tre bilder. Det är den enskilda bilden som vinner pris, inte den sammanlagda bedömningen av en fotografs bilder.

Bilderna ska vara tagna helt eller delvis under vattnet, under sådana förhållanden att det krävs en vattenskyddad kamera för undervattensbruk. Fotografen ska själv ha befunnit sig i vattnet vid fotoögonblicket.
Bilder där det är uppenbart att det marina livet eller den marina miljön har manipulerats eller störts diskvalificeras. Vi är måna om att alla bilder är tagna med största hänsyn till så väl ekosystem som marinarkeologiska miljöer.

Du måste ange var varje bild är tagen (minst land och namn på hav eller vattendrag, gärna även tidpunkt, dvs månad och år, samt namn på vraket, om namnet är känt .)

Det är tillåtet att beskära och rotera bilder. Det är också tillåtet att justera hela bilden avseende vitbalans, nivåer, kontrast och liknande globala inställningar.  

Det är tillåtet att retuschera bilden för att avlägsna punktformig backscatter (rensa upp).

Det är i övrigt INTE tillåtet att manipulera bildinnehållet i avgränsade delar av bilden, i form av att klona bort eller klona in motivdelar, skärpa, softa, färgmanipulera eller lägga in gradienter i del av bild.  

Bilder som är så långt som möjligt ”direkt ur kameran” ska eftersträvas.

Deltagare intygar i och med inskickandet av tävlingsbidrag att
1) de har tagit bilderna själv och är upphovsrättsinnehavaren av bilden, samt
2) de ger Protect & Preserve – Svenskt Vrakskydd och det marinarkeologiska forskningsinstitutet MARIS rätten att publicera bilderna på sin webbplats i samband med redovisning av resultatet.
(Eventuellt övrigt utnyttjande av inskickade bilder sker ej utan separat överenskommelse med fotografen/copyright-innehavaren)
Vi tar endast emot bilder i digitalt format. Om du vill tävla med en analog bild så måste du själv ombesörja inscanning och sedan skicka in den digitala kopian. Bilder ska levereras i originalupplösning. Vi önskar få bilderna som JPEG-bilder i färgrymden sRGB. (Om detta är obegripligt eller du saknar möjlighet att göra detta, så skicka i det format du kan.) Spara bilderna med hög kvalitet i JPEG-komprimeringen (ca 80% i Photoshop) men försök att hålla filstorleken under 3 MB per bild.
Bifoga en fil med dina  kontaktuppgifter (fullständigt namn, adress, telefonnummer, e-postadress) samt en förteckning över dina tävlingsbilder, där det framgår när och var bilderna är tagna. Maila bidraget till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. senast kl 23:59 tisdag den 5:e november. För att undvika problem med för stora mail rekommenderas tjänsten https://www.wetransfer.com.
Som alternativ kan du även bränna en CD eller DVD och skicka den per post till tävlingssekreteraren på adress:
Dennis Malmström
Mårdtorpsgatan 7
584 32 Linköping
Skicka i så fall så att försändelsen kommer fram senast måndag 2013-11-04 och skicka även e-post till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. och meddela att du postat en skiva.

Mottagning av tävlingsbidrag bekräftas via epost (sista veckan före sista inlämningsdag är tävlingssekreteraren bortrest och kommer troligtvis inte att kunna bekräfta mottagning).

Tävlingen kommer att bedömas av tre oberoende tävlingsdomare med stor erfarenhet av undervattensfotografi. Domarna kommer att bedöma bilderna utan kännedom om vem som tagit bilderna. Vid bedömning kommer hänsyn att tas till teknisk kvalitet (1-5 p), komposition (1-5 p) och innehåll/budskap (1-10 p). Alla som skickat in bilder får återkoppling på bedömningen. Domarnas beslut kan inte överklagas.

Tävlingsresultatet kommer att presenteras på Vrakfotoseminariet och på www.vrakskydd.se . I samband med detta presenteras även domarna. Vinnarna informeras även personligen via e-post.

För ytterligare frågor kring tävlingen, kontakta tävlingssekreteraren via e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.http://iof3.idrottonline.se/SvenskaSportdykarforbundet/UV-foto/Tavlingar/Vrakfoto/Vrakfototavling2013