P2 - Loggen

Utvärdering Vrakfoto 2012-11-24

Nedan återgers resultatet från utvärderingen av vrakfotoseminariet som anordnades av MARIS och P2-Svenskt Vrakskydd den 24:e november 2012, där vi även hade finalen i vrakfototävling "Vrak i bild" som vi arrangerade tillsammans med SSDFs uv-fotokommitté.
Vi väljer att publicera resultatet här för att även andra skall kunna hitta och ta del av det om man funderar på liknande tillställningar.

Vill du se mer av programmet för seminariet, läs här:
http://www.dykarna.nu/forum/vrakfotoseminariet-24-11-sthlm-377049 http://www.vrakskydd.se/index.php?option=com_content&view=article&id=57:vrakfotoseminariet-2012&catid=6:p2-loggen&Itemid=9
Vill du se resultatet i uv-fototävlingen och läsa om hur tillställningen blev, kan du läsa mer här:

http://www.vrakskydd.se/index.php?option=com_content&view=article&id=59:resultat-vrakfoto-2012&catid=6:p2-loggen&Itemid=9

Det är totalt 37 av de dryga 50 besökarna som har svarat vilket motsvarar cirka 75 % svarsfrekvens (alla har dock inte svarat på alla frågor) och det finns ju också en stor osäkerhetsfaktor eftersom var fjärde inte har svarat på utvärderingen. Slutsatserna som är dragna är baserat på antagandet att svaren från de som har svarat är representativa för helheten.

För oss arrangörer är resultatet värdefullt och vi väljer att även sprida det publikt så att det kan hjälpa andra att göra liknande tillställningar och ta del av våra erfarenheter.

Efter varje punkt finns en kommentar som är egna reflektioner över svaret ur ett arrangörs perspektiv.

Vill ni se förra årets utvärdering, så återfinns den här:
http://www.dykarna.nu/forum/utvardering-vrakfotoseminariet-19e-nov-2011-367656

För envalsfrågor (välj ett av alternativen) redovisas svaren i procent. För flervalsfrågor (välja ett eller flera av alternativen) redovisas svaren i antal röster.

Siffrorna inom parentes är föregående års svar där motsvarande fråga/svar fanns i utvärderingen av 2011 års vrakfotoseminarium, där totalt 39 personer svarade.

Vi vill passa på att tacka alla som deltagit på seminariet och som svarat på enkäten. Den är av stor vikt för oss som genomför seminariet och klart vägledande för framtida verksamhet. Tidigare utvärdering av Vrakseminariet ledder till ett separat seminarium för vrakfoto under 2010. Och utvärderingen av Vrakfotoseminariet 2011 har varit vägledande i planeringen inför årets program.

Dyk & Foto Väl!
Pär Ahlgren, arrangör vrakfotoseminariet 2011 och ordförande P2 – Svenskt Vrakskydd

----------------------------- Frågor, svar och kommentarer -----------------------------

1 - Hur stor del av dagen deltog du?

02,9 % (02,6 %) Deltog inte alls (uteblev trots anmälan)
02,9 % (10,3 %) Bara kort (1-3 föredrag)
14,3 % (17,9 %) Halva (4-6 föredrag)
31,4 % (17,9 %) Större delen (7-9 föredrag)
48,6 % (51,3 %) Hela (10-11 föredrag) 
Ungefär hälften deltog hela dagen, vilket motsvarar förra årets resultat, dock färre som bara deltog en kortare del förra året. Över de tre åren har resultatet var ganska likvärdigt. 35 svarande.

2 - Vilket betyg skulle du ge på tillställningen?

00,0 % (00,0 %) 1 Dålig, jag gillade den inte
00,0 % (02,6 %) 2 Hyfsad, fanns bra inslag, men också dåliga inslag
14,7 % (15,8 %) 3 OK, bra men inte speciell
64,7 % (63,2 %) 4 Riktigt bra, men kan bli bättre
20,6 % (18,4 %) 5 Jättebra, nästintill perfekt
Kommentar: Betyget motsvarar det från förra året, vilket båda är lite lägre än 2010, men fortfarande så ges tillställningen betyget riktigt bra eller jättebra av dryga 85 % av besökarna. Ingen tyckte tillställningen var dålig. 35 svarande.

3 - Vad tyckte du om platsen (lokalen och geografiskt) för föredraget?

00,0 % (00,0 %) Dåliga lokaler och dåligt läge
00,0 % (00,0 %) Dåliga lokaler, men bra läge
42,4 % (15,8 %) Bra lokaler, men dåligt läge
57,6 % (84,2 %) Bra lokaler och bra läge
Kommentar: Lokalen fick klart godkänt, men det var fler i år som var missnöjda med läget än tidigare år – trots att vi var i exakt samma loka. Eftersom platsen har bra kommunikationer, är lätt att hitta, har gratis parkering och i Stockholms närhet, är gissning att många stockholmare tycker att det är på fel sida av staden eller för långt ut från centrum. Betyget för lokalen i sig och de uppenbara fördelarna med lokalen ur ett arrangörsperspektiv utan budget gör att vi inte tvekar att använda lokalen igen, trots nedslaget på läget. 33 svarande.

4 - Vad uppskattade du mest under dagen?

85,3 % (84,2 %) Föredragen
00,0 % (00,0 %) Vrakfototävlingen
02,9 % (02,6 %) Utställarna i pauserna
11,8 % (13,2 %) Att träffa andra likasinnade
Kommentar: Åter igen, och som förväntat, var föredragen det som besökarna uppskattade mest. Precis som förra året fanns dock vissa som uppskattade miniexpon och möjligheten att träffa likasinnade mer än föredragen. Eftersom syftet med tillställningen delvis är erbjuda en träffpunkt för likasinnade är det kul att det faktiskt också uppskattas, dock kan mer göras på det området för framtiden. Målet var att miniexpon skulle bli mer omfattande, men tyvärr lyckades vi inte med det och kommer göra ett nytt försök med det nästa gång. Svaret kan inte tolkas som annat än att vad flest uppskattade mest, eftersom frågan inte svarar på något annat, varför svaret inte kan tolkas som en rangordning, då exempelvis en stark kandidat som näst mest populärast skulle kunna överväga mot resultatet på denna fråga. 34 svarande.

5 - Vilket föredrag uppskattade du mest?

05,9 % 09:30 Foto för nybörjare (Pär Ahlgren, P2-Svenskt Vrakskydd)
02,9 % 11:00 Destination VRAK! (Diana Dulau, Dyk & Resespecialisten)
20,6 % 11:30 Marinarkeologi på Makalösa Mars (Johan Rönnby, MARIS)
11,8 % 12:00 Resande Man (Michael Ågren)
02,9 % 14:00 Fotografering och GoPro-filmning av vrak (Tomas Jansson, www.scubasite.nu )
11,8 % 14:30 Ljussättning vid vidvinkel och vrakfoto (Rikard Godlund, www.rikardgodlund.com )
17,6 % 15:00 Fotografering utan naturligt ljus i grottor och gruvor (Nicklas Myrin, Baggbodykarna / Äventyrsgruvan)
26,5 % 16:00 Truk Lagoon - krigsvrak i naturljus (Henrik Jonsson, www.under-ytan.com )
00,0 % 16:30 Vrakfototävlingen, bildserie & presentation vinnare (Ingvar Eliasson, SSDF uv-fotokommitté)
Kommentar: Svaren visar att det fanns en stor bredd i vilka föredrag man uppskattade, vilket vi som arrangörer tycker är bra, eftersom vi har lyckats fylla behov som matchar flera olika personers önskemål. Notera 1: Svaren inte visar vilket som var det totalt sett mest uppskattade, utan bara vilket som flest hade som favoritföredrag. För att få fram det mest uppskattade skulle man behöva vikta in alla nominering till näst mest populära, och så vidare. Notera 2: Frågeställningen visar inte heller om det är innehållet (informationen) eller talaren (presentationen) som man värderar mest, men kan ändå ge vissa indikationer till oss arrangörer om vad som uppskattas av publiken. 34 svarande.

6 - Hur tycker du att nivån på föredragen var?

00,0 % (00,0 %) Generellt låg
50,0 % (47,4 %) Blandad /varierande, både hög och låg
50,0 % (52,6 %) Generellt hög
Kommentar: Nivån på föredragen motsvarar i stort nivån på förra årets föredrag. Notera dock att det är en sammantagen bild och man kan inte utläsa om det är talarna eller innehållet som uppskattades. Resultatet visar dock att hälften av besökarna ansett att dagen i princip höll en hög nivå, men att nästan hälften ansåg att vissa föredrag kunde ha hållit en högre nivå. 34 svarande.

7 - Föredragen var samlade i temablock för att man skulle kunna komma på de delar som intresserade var och en – vad tyckte du om det?

50,0 % (37,8 %) Bra – men jag deltog större delen i alla fall
20,6 % (27,0 %) Bra – och jag nyttjade detta och närvarade inte hela dagen
00,0 % (00,0 %) Dåligt – hade föredragit ett program utan teman i block
29,4 % (35,1 %) Vet ej – jag uppmärksammade det aldrig och har inte funderat över det
Kommentar: Fler personer än förra året hade uppmärksammat blockgrupperingarna av föredragen, men ungefär hälften deltog i alla fall hela dagen. Ingen har upplevt grupperingarna som dåliga, och som arrangör tolkar jag svaret som att detta blockupplägg verkar vara en bra lösning. 34 svarande.

8 - Kring vilka ämnen skulle du vilja se föredrag i framtiden (förslag på tänkbara ämnen)?  (Flervalsfråga)

00 röster (01 röster): Analog fotografering
08 röster (08 röster): Att ta bilder – bildkomposition
10 röster (14 röster): Att ta bilder – att finna motiven
06 röster (08 röster): Att fota med makrolins
09 röster (16 röster): Att fota med vidvinkellins
05 röster (09 röster): Att fota med modell
09 röster (15 röster): Att fota med blixt
10 röster (17 röster): Att fota i naturligt ljus utan blixt
10 röster (06 röster): Att fota i naturligt ljus med färgfilter
03 röster (08 röster): Att fota i ljusa (tropiska) vatten
11 röster (23 röster): Att fota i mörka (nordiska) vatten
09 röster (12 röster): Att fota vybilder av vrak
13 röster (15 röster): Att foto inne i vrak
05 röster (16 röster): Berätta med bilder (hur man berättar genom bilder)
05 röster (06 röster): Bildpublicering (att ta bilder för publicering, ersättning, saker att tänka på, mm)
12 röster (18 röster): Bildredigering (efterbehandling)
01 röster (04 röster): Bildreproduktion (upptryckning, publicering på Internet, mm)
00 röster (04 röster): Bildformat (vad olika format med för olika aspekter)
14 röster (14 röster): Filmning (med video- eller stillbildskamera)
03 röster (07 röster): Historiska skildringar (ex uv-fotografins utveckling)
06 röster (12 röster): Information om uv-foto workshop
07 röster (07 röster): Information om temaresor uv-foto
04 röster ( ej 2011 ): Komposition – hur man komponerar en bra bild
12 röster (13 röster): Marinarkeologi – hur man använder bildunderlag i forskning
13 röster (15 röster): Marinarkeologi – fotografering för att dokumentera
13 röster (13 röster): Marinarkeologi – att känna vraken som motiv
07 röster (14 röster): Personliga berättelser och skildringar från andra fotografer (ex vrakfotoresor och erfarenheter)
09 röster (13 röster): Utrustning – hemmabyggen
08 röster (12 röster): Utrustning – kamerateknik (sensorer, optik, mm)
05 röster (13 röster): Utrustning – kompaktkameror
06 röster (13 röster): Utrustning – systemkameror
13 röster (20 röster): Utrustning – uv-foto utrustning (hus, blixtarmar, blixtar, filter, mm)
01 förslag (1 förslag) övriga förslag (fri text):
-Hög nivå på relevanta ämnen är viktigare än vilket ämne. Nybörjarfototips som inte är specifika för UV-foto kan ni skippa.
Kommentar: Betydligt färre (-32%) svar i år (248 st) än föregående år (366 st) och endast fotografering med rödfilter har gått upp på skalan (gissningsvis beroende på att ett föredrag handlade om just detta. En annan uppstickare är komposition som har samma antal röster som förra året, men som genom den allmänna nedgången relativt sett kommer högre upp på listan (även det ett ämne som berördes på seminariet).  - Mest efterfrågat är: Utrustning – uv-foto utrustning (hus, blixtarmar, blixtar, filter, mm) (19 röster)  - Näst mest efterfrågat är: Filmning (med video- eller stillbildskamera) (14 röster)  - Tredje mest efterfrågade på delad plats är: Marinarkeologi – fotografering för att dokumentera / Att foto inne i vrak / Marinarkeologi – att känna vraken som motiv (alla 13 röster var) Intresset för att foto i nordiska förhållanden har klart gått ner jämfört mot tidigare år, istället har andra ämnen som är mer allmänna för uv-foto och bildhantering, samt mer allmänt om vrak kommit högre på listan. För oss arrangörer är svaren ovan mycket intressanta, eftersom det indikerar var besökarna vill ha tyngdpunkten på föredragen och ger värdefull vägledning inför framtiden. 248 röster.

9 - Utöver föredragen, vad hade du gärna sett mer av under dagen?  (Flervalsfråga)

09 röster (12 röster): Försäljning från leverantörer
05 röster (04 röster): Mer mingel med andra deltagare
03 röster (02 röster): Mer omfattande tävling
20 röster (15 röster): Mer utställning
15 röster (09 röster): Workshop i relaterade ämnen
03 röster (03 röster) övriga förslag (fri text):  
- Mer förevisning av olika typer av kamerautrustning. Det saknades konstigt nog...  
- Hade knappast funnits tid till mera. Var bra.  
- kortare pauser
Kommentar: Inte helt oväntat önskades framförallt mer utställning, precis som tidigare år. Problemet ligger i att hitta intresserade utställare. Även workshop efterfrågades i år igen, men vi har inte mäktat med att genomföra någon sådan. SSDF har flera gånger försökt genomföra workshop kring vrakfoto (senast i maj 2012), men fått svag respons, varför vi även känner en viss osäkerhet kring om det är mödan värt att försöka satsa på det i samband med seminariet. 55 röster.

10 - Hur tyckte du att längden på tillställningen var?

00,0 % (02,6 %) Alldeles för kort, hade hellre sett flera dagar i följd 0
2,9 % (00,0 %) För kort, hade helst sett ännu fler föredrag (men bara en dag)
97,1 % (92,1 %) Ungefär lagom
00,0 % (05,3 %) För lång, hade gärna fått varit klart färre föredrag
00,0 % (00,0 %) Alldeles för lång, hälften hade räckt mer än väl
Kommentar: Svaren fördelades ungefär som tidigare år, där även upplägget varit motsvarande. Även om frågan inte är helt öppen och svaret kanske hade blivit annorlunda om man inte jämfört mot ett konkret program, men svaren säger i alla fall oss arrangörer att längden inte var helt fel, utan att heldagsupplägget var ganska uppskattat. 34 svarande.

11 - Vad tyckte du om starttiden på dagen?

00,0 % (00,0 %) Börja tidigare än 09:00
67,6 % (75,7 %) Börja som nu runt kl 09:00
32,4 % (24,3 %) Börja kl 10:00 eller senare
00,0 % (00,0 %) Börja kl 12:00 eller senare
00,0 % (00,0 %) Börja kl 14:00 eller senare
00,0 % (00,0 %) Kör det bara som ett kvällsseminarium
Kommentar: Trots en aningen senare starttid än tidigare år (kl 09:15 istället för 09:00), var det fler (1/3) som ville senarelägga starten jämfört mot förra året (1/4). Huvuddelen (2/3) tycker dock att starttiden runt kl 9 är bra, vilket vi tolkar som att starttiden var bra, och skall vi ändra den blir det i så fall senare. 34 svarande.

12 - Vad tyckte du om sluttiden på dagen?

0,0 % (00,0 %) Sluta kl 12:00 eller tidigare
02,9 % (00,0 %) Sluta kl 14:00 eller tidigare
14,7 % (05,3 %) Sluta kl 16:00 eller tidigare
73,5 % (89,5 %) Sluta som nu runt 17:00
05,9 % (05,3 %) Sluta kl 18:00 eller senare
02,9 % (00,0 %) Sluta kl 20:00 eller senare
Kommentar: Jämfört mot tidigare år var det fler som önskade att tillställningen slutade tidigare, huvuddelen tycker dock att sluttiden runt kl 17 är bra varför det ser ut att vara en bra sluttid även i fortsättningen. 34 svarande.

13 - Vilken tid på året tycker du att tillställningen borde ligga?  (Flervalsfråga)

18 röster (18 röster) Januari
22 röster (23 röster) Februari
15 röster (19 röster) Mars
06 röster (09 röster) April
02 röster (05 röster) Maj
02 röster (02 röster) Juni
01 röster (01 röster) Juli
02 röster (02 röster) Augusti
04 röster (08 röster) September
14 röster (17 röster) Oktober
28 röster (26 röster) November
14 röster (11 röster) December
Kommentar: Precis som förra året är november att föredra för de flesta, ganska tätt följt av februari och i fallande ordning januari, mars, samt oktober och december på delad plats – övriga månader får anses som ej önskvärda. Svaret ger fortsatt stöd för valet av november som månad för vrakfotoseminariet. Tyvärr krockar det lätt med andra arrangemang som ligger i samma tidsperiod. Vi har dock gjort valet av november baserat på en bedömning av olika andra aktiviteter andra månader, samt möjligheten att fortfarande dyka och pröva det man lärt sig på seminariet innan vinter slår till för fullt och försvårar dykning. 128 röster lades i år på frågan (jämfört med 141 röster förra året, vilket delvis förklarar nedgången i svaren).

14 - Vilka saker stämmer in på dig avseende vad du fick ut av dagen?  (Flervalsfråga)

29 röster (26 röster): Jag lärde mig nya saker
21 röster (28 röster): Jag blev inspirerad till att fotografera mer
19 röster (21 röster): Jag blev inspirerad till att pröva nya saker inom uv-fotografering
09 röster (16 röster): Jag blev inspirerad att fotografera just vrak
07 röster (07 röster): Jag blev inspirerad att ställa upp i fototävling
11 röster (14 röster): Jag blev inspirerad att göra förändringar i min fotoutrustning
04 röster (10 röster): Jag blev inspirerad att gå kurser för att utvecklas som fotograf
12 röster (15 röster): Jag blev inspirerad att åka på resa
04 röster (09 röster): Jag fick upp ögonen för vad man kan göra med bilder efteråt (redigering, analys, mm)
16 röster (21 röster): Jag hade socialt trevligt bland människor med delat intresse
09 röster (14 röster): Jag skapade nya kontakter med andra dykare/fotografer
16 röster (26 röster): Jag fick se många fina bilder som jag uppskattade
06 röster (10 röster): Jag fann (möjliga) lösningar på problem som jag tidigare haft
02 (0) övriga förslag (fri text):
- Jag blev sugen att filma
- är bara dykare som nu tänker börja igen efter uppehåll och blivit inpirerad av bilder och MARIS
Kommentar: Det flest besökare fick med sig av dagen var (precis som förra året) att de lärde sig nya saker, men även att många även i år blev inspirerade att fotografera mer och pröva nya saker. Att man hade det socialt trevligt med likasinnade människor var också en viktig faktor. Märkbart mot föregående är att samtliga punkter fick färre röster i år, förutom att man har lärt sig nya saker (fick fler röster i år) och att man blev inspirerad att delta i fototävlingen (fick samma antal röster). Störst ras i antal röster skedde på de som fick se många fina bilder som de uppskattade (26 till 16 röster), vilket för oss som arrangörer är lite förvånande eftersom det även i år var många fina bilder (framförallt i slutet av programmet), och det procentuellt största raset var antalet som blev inspirerade att gå kurs (10 till 4 röster), vilket känns ganska logiskt eftersom inget föredrag denna gång fokuserade på just kurser i foto. Att det skett ett så övergripande ras i rösterna beror på att färre personer har svarat på enkäten i år än föregående år. För att variera utfallet över tiden är det klart önskvärt att på nästa tillställning få till föredrag om hur man kan utvecklas genom kurser, få med bildredigering i större utsträckning, samt ha föredrag som bjuder på lösningar kring olika problem man kan ha som undervattensfotograf. Önskvärt vore att fler skulle känna att de fick umgås med andra människor och ha det trevligt rent socialt i samband med tillställningen, något som dock ligger utanför själva föredragen, men vore klart önskvärt att få till i större utsträckning. 165 röster lades på frågan i år (föregående år totalt 217 röster).

15 - Vill du komma igen om vi gör om denna tillställning?

00,0 % (00,0 %) Nej, det tror jag inte
00,0 % (00,0 %) Tveksamt, men kanske kan övertygas av innehållet
44,1 % (53,8 %) Sannolikt, om det liknar detta och tidpunkten passar
55,9 % (46,2 %) Absolut, detta är något jag verkligen vill se mer av och kommer prioritera
Kommentar: Även i år anger samtliga som svarat att de är intresserade av att komma igen, i år anger dock en majoritet att de kommer att prioritera att delta i framtida Vrakfoto-arrangemang. Ett bra svar som vi arrangörer är mycket nöjda med och som motiverar oss att göra nya ansträngningar för att göra Vrakfoto 2013. 34 svarande.

16 - Hur fick du information om tillställningen?  (flervalsfråga)

- - röster (00 röster) Dykcenter Alpin & Dyksport
- - röster (00 röster) Dykcenter Dykhuset
- - röster ( ej 2011 ) Dykcenter Sportdyk AB 01 röster (00 röster) Dykcenter Eco Dive
- - röster ( ej 2011 ) Dykcenter Eskilstuna Dykcenter
- - röster (00 röster) Dykcenter FantaSea
- - röster (00 röster) Dykcenter NOC Dyk och Marin
- - röster (01 röster) Dykcenter Oceanic Tech
- - röster ( ej 2011 ) Dykcenter Scandyk
- - röster (00 röster) Dykcenter SeaPro Divers
- - röster (00 röster) Dykcenter Stockholms Dykcenter
- - röster (00 röster) Dykcenter Team Divers
- - röster (02 röster) Dykcenter Waterhouse
- - röster (00 röster) Dykcenter Västerorts DC
01 röster (00 röster) Dykklubb Baltic Sea Adventures DK
- - röster (00 röster) Dykklubb Blåmusslans DK
- - röster (00 röster) Dykklubb Bromma Caviar UVK
- - röster (00 röster) Dykklubb Christinehamns SDK
- - röster (00 röster) Dykklubb DK Amöborna
- - röster (00 röster) Dykklubb DK Aquatic
- - röster (00 röster) Dykklubb DK Bottenskraparna
- - röster (00 röster) Dykklubb DK Dec Dyk
01 röster (01 röster) Dykklubb DK Dyk Upp
- - röster (00 röster) Dykklubb DK Dykarstugan Grisslehamn
- - röster (00 röster) Dykklubb DK Knattedykarna Uppsala
- - röster (00 röster) Dykklubb DK Nemo
- - röster (00 röster) Dykklubb DK Nätdykarna
- - röster (00 röster) Dykklubb DK Octopus
- - röster (00 röster) Dykklubb DK Putan
- - röster (00 röster) Dykklubb DK Swedivers Bromma Caviar
01 röster (00 röster) Dykklubb DK UDS
- - röster (00 röster) Dykklubb DK Örebro Grodorna
- - röster (00 röster) Dykklubb DS El Rio
- - röster (00 röster) Dykklubb DS Rana
01 röster (00 röster) Dykklubb DS Sjögurkan Västerås
- - röster (00 röster) Dykklubb Eskilstuna SDK Nautic
- - röster (00 röster) Dykklubb Fagersta DK
- - röster (00 röster) Dykklubb Fenan DK
- - röster (00 röster) Dykklubb Filipstads SDK
- - röster (00 röster) Dykklubb Grisslehamn Dyk
- - röster (00 röster) Dykklubb Hallsbergs SDK Spiggen
- - röster (00 röster) Dykklubb Haninge SDK
- - röster (00 röster) Dykklubb Hällefors SDK
- - röster (00 röster) Dykklubb IBM-Klubben
- - röster (00 röster) Dykklubb Karlskoga Sportdykarklubb
- - röster (00 röster) Dykklubb Katrineholm SDK Näcken
- - röster (00 röster) Dykklubb KTH DK
- - röster (00 röster) Dykklubb Kumla SDK
- - röster (00 röster) Dykklubb Linköpings SDK
- - röster (00 röster) Dykklubb Linköpingspolisens DK
02 röster (01 röster) Dykklubb LM Dyk
- - röster (00 röster) Dykklubb Märsta SDK
- - röster (00 röster) Dykklubb Nisses FDK
01 röster (01 röster) Dykklubb Norrtälje DK
- - röster (00 röster) Dykklubb Oskarshamns SDK Calypso
- - röster (00 röster) Dykklubb Polisens DK
- - röster (00 röster) Dykklubb Sala SDK
01 röster (01 röster) Dykklubb Samantha DC
- - röster (00 röster) Dykklubb SDK Baltic (Norrköping)
01 röster (01 röster) Dykklubb SDK Grodmännen
- - röster (00 röster) Dykklubb S-E Bankens IF
01 röster (00 röster) Dykklubb Skindiver SDK
- - röster (00 röster) Dykklubb Sollentuna SDK
- - röster (00 röster) Dykklubb Solnapolisens DK
- - röster (00 röster) Dykklubb Strängnäs SDK
- - röster (00 röster) Dykklubb Teachers D T
01 röster (00 röster) Dykklubb Telia IoFF
- - röster (00 röster) Dykklubb Tranås VC
01 röster (00 röster) Dykklubb Uppsala DK Tumlaren
- - röster (00 röster) Dykklubb Water Frogs
- - röster (00 röster) Dykklubb Wreck Divers DF
- - röster (00 röster) Dykklubb Västerås SDK Mollusca
- - röster (00 röster) Dykklubb Åtvidabergs SDK
01 röster (00 röster) Dykklubb Örebro SDK
- - röster (00 röster) Dykutbildare SweTech Diving
- - röster (00 röster) Dykutfärder dykbåt Tessi
- - röster (00 röster) Dykutfärder Vrak & Äventyr
- - röster (02 röster) Förening Marinarkeologiska Sällskapet (MAS)
05 röster (07 röster) Förening P2-Svenskt Vrakskydd
- - röster (00 röster) Förening Svensk Dykerihistorisk Förening (SDHF)
01 röster (01 röster) Förening Svenska Sportdykarförbundet (SSDF)
01 röster (01 röster) Tidning DYK
16 röster (19 röster) Webbsida Dykarna.nu
01 röster (00 röster) Webbsida Fotosidan.se
01 röster (03 röster) Övrigt Facebook (ej kopplat till annat alternativ)
01 röster (03 röster) Övrigt MARIS
- - röster (00 röster) Övrigt Statens Maritima Museer
01 röster ( ej 2011 ) Övrigt Svenska Sportdykarförbundet (SSDF)
- - röster ( ej 2011 ) Övrigt TVM
06 röster (01 röster) Övrigt utskick till de som var anmälda förra året
07 röster (07 röster) Övrigt via bekant
01 röster (05 röster) övriga förslag (fri text):
- Dykklubb Nautilus
Kommentar: Vi som arrangörer tycker att detta är mycket intressant, eftersom det indikerar vilka kanaler vi skall fokusera på för att sprida information om kommande arrangemang. Det bästa sättet att nå ut har även denna gång varit vida webbsidan dykarna.nu, vilket faktiskt genererat fler besökare än exempelvis utskick till tidigare besökare – dock skall beaktas att det på dykarna.nu både funnits banner, inlägg i forumet och inlägg i kalendern, varför man kunnat uppmärksamma Vrakfoto 2012 på flera olika sätt på webbsidan, vilket så klart bidrar, men främst orsaken är nog antalet användare av sidan och deras besöksfrekvens. Även när vi vet att det gått ut utskick via klubbars och dykcenters mejllistor, så har det gett ganska lite resultat. Betydligt viktigare har utskick till tidigare besökare och information via bekanta varit. Facebook kan vi se är mycket viktigt, men eftersom många föreningar har en Facebook-sida idag, valde vi att bara lägga in Facebook-information som inte är relaterat till andra alternativ (som exempelvis en klubb eller P2’s Facebook-sida), varför det gett litet utslag i själva svarsresultatet, även om många faktiskt fått sin information just via Facebook. Klart förvånande att så pass få fått informationen via exempelvis SSDF, DYK och MARIS, trots att de alla varit medarrangörer eller sponsrat fototävlingen på något sätt. Uppenbart är att vi definitivt kan nyttja de som på olika sätt ställer upp som talare, utställare eller på annat sätt stöttar arrangemanget bättre för att nå ut med information om tillställningen. Notering 1: För enklare översikt har värde "00" i årets resultat ersatts med "- -". Notering 2: Svarsalternativ som inte fanns med 2011 saknar jämförelsevärde och anges därför som "ej 2011" Notering 3: Några svarsalternativ som fanns med 2011 har fallit bort som svarsalternativ 2012 eftersom vi vet att information inte har kommit ut via den kanalen. Frågan fick 55 röster (föregående år 57 röster).

17 - Hur förhöll du dig till att Fotomässan i Älvsjö pågick samma helg som Vrakfotoseminariet?

48,6 % (66,7 %) Jag var ovetande om att det pågick fotomässa i Älvsjö den helgen.
22,9 % (15,4 %) Jag var medveten om fotomässan i Älvsjö, men det intresserade mig inte.
20,0 % (10,3 %) Jag var medveten om fotomässan och tvingades välja mellan dem.
08,6 % (07,7 %) Jag var medveten om fotomässan och besökte båda under helgen.
Kommentar: I år hade vi själva informerat mer om att vår tillställning låg samma helg som Fotomässan i Älvsjö, och det är även fler deltagare som varit medvetna om det. Vår förhoppning var att det skulle locka fler besökare utifrån landet till Stockholm, då man kunde göra två saker samma helg. Dock verkar det som att fler tvingats välja mellan de olika tillställningarna, än som sett en möjlighet att besöka båda två. Det är ungefär lika många som förra året, som besökt båda två. Möjligtvis skulle resultatet kunna tolkas som att fler besökare har prioriterat att gå på vår tillställning istället för mässan, men resultatet blir inte helt rättvist, eftersom de besökare som valt att gå på Fotomässan istället för Vrakfoto 2012 inte heller har svarat på enkäten. Resultatet tyder på vi kanske har inte har en fördel av att lägga det samma helg. Något vi vet är att flera potentiella talare tackat nej eftersom man istället skulle delta på mässan. 35 svarande.

18 - Övrigt som du vill säga om tillställningen eller framtida tillställningar?

Sju övriga svar lämnades enligt nedan och får respektive kommentar direkt under:
- - - - -
Svar 1:
1) Tack för att ni ordnade och genomförde detta ideellt!
2) Det var väldigt väldigt osnyggt och störande att mobiltelefon till arrangörer fanns inne i föreläsningssalen och störde så många gånger under dagen. Detta skall man inte behöva påpeka...
3) Jag tyckte att det var synd att det inte var mer folk, att det var ganska blandad nivå på fotobiten i "vrakfotoseminarium" och att det inte fanns säljare med olika UV-hus och UV-fotoutrustning på plats. Mitt definitiva tips till er är att söka sponsring och hyra in en plats på fotomässan nästa år istället. Där kan man ha en liten scen, komma i ett bättre sammanhang, framförallt locka mer och nya UV-fotografer och synas mycket bättre. Varför isolera UV-foto från övrigt foto? Det verkar konstigt. Det är nog lättare att hitta drivna UV-fotografer som vill föreläsa om det är på fotomässan dessutom, då når de en större publik. 4) Hoppas att vi ses nästa år, på fotomässan.
Kommentar 1:
Kul att det uppskattas, det skall dock poängteras att även alla talare och utställare också gör detta ideellt utan ersättning. Som arrangörer kan vi bara hålla med om kritiken mot mobiltelefonerna, till skillnad från tidigare år hade vi i år ingen frivilig som bemannade inpasseringen och satt utanför salen under pågående föredrag (ytterdörren är låst och kan bara passeras med kort eller att man släpps in från insidan). Att hitta en bättre lösning missades eftersom vi inte hade detta problem tidigare och förbisåg problematiken, och vi behöver absolut hantera detta bättre. Det blev inte bättre av att det satt fel telefonnummer på dörren i början av dagen, varför det ringdes till fel telefon även efter att vi uppdaterat skylten, samt att det var väldigt få personer som respekterade uppmaningen att komma i pauserna och inte under pågående föredrag. Vi behöver helt klart se över detta bättre i framtiden och redan flera idéer kring detta, men vi borde även kunna få till en bättre lösning på plats under dagen, dock försvann det i allt annat stress – bättring utlovas i framtiden. Vi tycker också att det är synd att det inte kommer fler, alltid kul med fler besökare och fler hade rymts i lokalen. Fotobiten blir blandad inte i fokus eftersom vi faktiskt försöker få in olika teman, just för att dagen inte skall bestå enbart av diskussioner kring bländare och slutartider, samt att vi vill ha föredrag på olika nivåer som kan tilltala olika besökare. Dessutom ställer alla talare upp ideellt, vilket gör att vi inte helt kan styra över innehållet eller nivån på talarna. Fotomässan skulle kunna vara ett alternativ plattform för Vrakfoto, men det skulle också kräva att besökare fick betala för att besöka tillställningen. En osäkerhetsfaktor som finns med vid ett samspel med mässan, är om talarna skulle vara lika angelägna att ställa upp utan ersättning när någon annan tjänar pengar på tillställningen i sin helhet? Vi är inte helt säkra på vilken effekt detta skulle få, men idén finns med bland för framtiden tankarna och vi får se om det skulle bli så någon gång i framtiden. Det är absolut ingen avsikt i att isolera oss från vanligt foto, utan Vrakfoto-seminariet har bara vuxit fram som en egen idé och därför hamnat på en oberoende plattform. Kul att tillställningen uppskattas. Vi hoppas också att vi ses nästa år.
- - - - -
Svar 2:
Se till att ha mobilförbud i hörsalen. Stördes ständigt av ringande mobiler, både besökares och även arrangöerna själva.
Kommentar 2:
Vi misslyckades på den punkten, men kommer se över det till nästa år – se svaret ovan.
- - - - -
Svar 3:
Tack för ett fint arrangemang !
Kommentar 3:
Kul att det uppskattas. Alltid trevligt att få höra att det är så. Tack för att du tog tid att säga det.
- - - - -
Svar 4:
Använd ssdf instruktörsregister för att göra inbjudan där finns mail adresser till alla registrerade instruktörer
Kommentar 4:
Om SSDF kansli kan hjälpa oss på den punkten nästa år tar vi gärna till oss det rådet. Alla kanaler för att sprida information om tillställningen uppskattas. Har man fler tips kan man mejla oss dessa.
- - - - -
Svar 5:
Det var många många mycket pedagogiskt upplagda föredrag som imponerade på en gammal instruktör och lärare
Kommentar 5:
Kul att en lärare kunde känna så, trots att inte alla talare är erfarna talare och alla gör det på ideell basis.
- - - - -
Svar 6:
Jobbig med mobiltelefoner som ringde hela tiden mest pga släppa in folk.
Kommentar 6:
Vi instämmer – se andra svar om mobiltelefoner ovan.
- - - - -
Svar 7:
Håll gärna tillställningen under våren då isen ligger. På Hösten har flera andra (sjöhistoriska m.fl) föredrag som nästan krockar samt att det förstör en tänkbar dykdag. På våren sporrar det mer med ett seminarium.
Kommentar 7:
Resultaten på fråga 13 anger att november är den bästa månaden för de flesta besökare, därefter februari. Vi har valt november just för att det skall finnas goda möjligheter att dyka veckorna efter seminariet för den som blir inspirerad. Från april till september har många människor andra aktiviteter, varför vi inte vill lägga tillställningen där. Vi är klart medvetna om att vi inte är ensamma att planera in saker i november av just detta skäl och utesluter inte att vi prövar att lägga den runt februari någon gång, men hittills anser vi november har varit det bästa valet, även om det alltid krockar med någon annan aktivitet som RB-dagen, Sportdykarforum, Fotomässan, mm.

Svar på fråga 19-27 är feedback till respektive talare och redovisas endast för respektive talare.

SLUTKOMMENTAR:
För oss arrangörer tyder resultatet som helhet att vi gjort en bra tillställning och den positiva responsen är inspirerande och vi hoppas återkomma med ett nytt Vrakfoto 2013. De kommentarer som getts i utvärderingen ger oss klart saker att förbättra till framtida tillställningar och även riktlinjer för vad som uppskattas och skall behållas från det senaste arrangemanget.