P2 - Loggen

Möte med SSDFDykmässan är inte enbart ett tillfälle att visa upp sig, utan även ett tillfälle att träffa andra.


På årets dykmässa träffades styrelserna för P2-Svenskt Vrakskydd och Svenska Sportdykarförbundet (SSDF) för att diskutera framtida samarbeten.Vi är två olika organisationer väldigt olika inriktning, men har trots det flera gemensamma beröringspunkter där vi kan samarbeta bättre för att gynna bådas intressen.

SSDF är ett nationellt förbund för dykklubbar och omfattar fridykning, apparatdykning, teknisk dykning och undervattensrugby. Man bedriver dykutbildning, har medlemstidning, har försäkringar, är nationell samordnare för tävlingar inom dykning och har internationellt samarbete. Man är även den svenska parten inom utbildningssystemet CMAS.

P2-Svenskt Vrakskydd är en dykpolitisk organisation som främst verkar för att främja skydd av marina lämningar och den fortsatta möjligheten att dyka på välbevarade vrak. Föreningen är inte en dykklubb som arrangerar utfärder och kurser, utan en intresseorganisation för personer med intresse i att bevara vrak och andra lämningar under vatten.