P2 - Loggen

Summering av vrakseminariet Vrakprat 2014

2014 års upplaga av vrakseminariet skedde genom en sammanslagning av P2-Svenskt Vrakskydds (P2) Vrakseminarium med Sjöhistoriskas (Statens Maritima Museer, SMM) årliga semianrium Sportdykarforum, vi kallade därför tillställningen vid ett nytt namn "Vrakprat 2014". Tillställningen hölls på Vasamuseet lördag den 21:a september.

alt
Vasaskeppet kunde besökas under dagen.Årets program såg ut enligt följande:

10:30 Välkomna (Pär Ahlgren, P2 / Göran Ekberg, SMM)
10:45 Dalarö skeppsvraksområde (Erik Josephson, Haninge kommun)
11:15 Arkeologin kring vraken i Dalarö dykpark (Niklas Eriksson, Södertörns högskola)
11:45 Djup vrakdykning (Rick Johansson, Oceanic Tech)
12:15 LUNCH + utställning
13:15 Side scan sonar – ett marinarkeologiskt alibi (Jens Lindström, Sjöhistoriska museet)
13:45 Manuell sektorskanning med sidoseende ekolod (Rickard Nilsson, Luleå Tekniska Universitet)
14:15 KAFFE + utställning
14:45 Champagnegaleasen - kommersiell resurs eller fornlämning? (Marcus Lindholm, Museibyrån på Åland)
15:15 Uppdragsarkeologi under vattnet (Jim Hansson, Sjöhistoriska museet)
15:45 Avslut (Pär Ahlgren / Göran Ekberg)


Besöksrekord

I år slog tillställningen besöksrekord och en ny bedömning fick göras på hur många vi kunde få in i lokalen för att säkerställa att vi fick in maximalt med besökare, samtidigt som utställningen skulle få plats. De sista dagarna kunde vi bara bevilja besökare från reservlistan när tidigare bokade personer gav återbud, ett arbete som pågick ända fram till timmarna innan tillställningen startade och vi fyllde de sista återbuden som uppkommit på grund av sjukdom under natten med några tidiga telefonsamtal till yrvakna, men glada, personer på reservlistan.
Vi fyllde totalt 78 tilldelade besöksplatser, men kunde med facit i hand ha fått plats med några till eftersom många utställare valde att sitta kvar i sina montrar under föredragen, vilket kunde gett plats till ytterligare några besökare.

alt

Årets tillställning slog besöksrekord.


Summering av dagen

Dagen inleddes efter välkomnandet med två föredrag som berörde Dalarö Skeppsvraksområde (ofta kallad Dalarö dykpark). Utöver att tjänstemannen Erik Josephson från Haninge kommun, som varit ansvarig för framtagningen av projektet talade, följdes det sedan upp av marinarkeologen Niklas Eriksson som har undersökt vraken och dragit många slutsatser från undersökningarna av dom.
Innan första rasten fick man även höra om djup (teknisk) vrakdykning av dykinstruktören Rick Johansson som bland annat pratade om riskanalys vid avancerad vrakdykning.

alt
Erik Josephsson från Haninge kommun pratar om varför och hur man skapat Dalarö Dykpark.

alt
Conferencier Martin Prieto Beaulieu (vänster) presenterar dagens andra talare, marinarkeologen Niklas Eriksson.

 

alt
Niklas förklarade bland annat skillnaden mellan arkeologi och historia.

alt
Niklas föredrag byggde på den avhandling han precis gjort: "Urbanism Under Sail"

alt
Rich Johansson berättade om djup vrakdykning.

Under lunchen fick deltagarna äta på egen hand, en del åt i Vasamuseet restaurang, andra gick ut och nyttjade andra faciliteter i omgivningen. De flesta utställare missade chansen att äta, eftersom trycket direkt blev ganska högt på utställningen. Bland utställningarna kunde man titta på kritpipor hos Arne Åkerhagen, känna på och prata om dykutrustning hos Tord Mattsson på Agir och Carl Lang / Rich Johansson på Oceanic Tech, samt även prata dykutbildning med den senare eller vrakutfärder med Anders Jälmsjö från Västerviks Dykcenter, diskutera side scan sonar med Torbjörn Åsén på Comstedt (återförsäljare Humminbird), träffa chefsredaktören Lelle Malmström på tidningen Sportdykaren (SSDF's medlemstidning som numera kan köpas i vanliga butiker), eller prata dykresor med Diana Dulau / Mikael Lohmer från Dyk & Resespecialisten. Man kunde även prata dykerihistoria med Lars Gustafsson från Svensk Dykerihistorisk Förening (SDHF), klubbverksamhet med Andreas Brodow och Stefan Löfgren från dykkluben LM Dyk eller vrakskydd med Pär Ahlgren / Jonas Öhman / Mikael Sjödin / Martin Prieto Beaulieu / Johan Finnved från föreningen P2-Svenskt Vrakskydd. Utöver montrarna kunde man även tala med alla talare eller Göran Ekberg från Sjöhistoriska Museet, samt besöka Vasamuseets överiga delar och titta på regalskeppet Vasa. Mycket mingel blev det, och det var inte helt lätt att få tillbaka alla till stolarna när det var dags att fortsätta föredragen.

alt
Arne Åkerhagen visade upp kritpipor.

alt
Tord Matsson på Agir visade upp sin utrustning.

alt
Rich Johansson och Carl Lang från Oceanic Tech visar upp kurser och utrustning.

alt
Västerviks Dykcenter visade upp sin verksamhet och pratade planerna på lokald dykpark.

alt
Torbjörn Åsén på Comstedt visade upp Humminbrid sideseende ekolod.

alt
Sveriges enda dyktidning "Sportdykaren" fanns på plats.

alt
Diana Dulau på Dyk & Resespecialisten pratara resor med Sportdykarens chefsredaktör, Lelle Malmström.

alt
Svensk Dykerihistorisk Förening (SDHF) och P2-Svenskt Vrakskydd (P2) fanns självklart bland utställarna för att prata om sin verksamhet.

alt
LM Dyk visade upp sin klubbverksamhet, där man bland annat har en egen dykbåt.

Efter lunch forsatte föredragen med temat sidseende ekolod (side scan sonar), först ut var marinarkeolog Jens Lindström från Sjöhistoriska Museet som berättade om erfarenheter från sökning med side scan sonar, bland annat vad man kan hitta och vad man inte hittar med sonartekniken. Därefter följde Rickard Nilsson från Luleå Tekniska Universitet som berättade om sina egna projekt där man bygger och utvecklar sonarteknik och bildbehandling för att få bättre bilder med billigare medel, bland annat hur han har byggt sidseende ekolod av vanliga 1-dimensionella ekolod, mixar komponenter från olika tillverkare för att få fram det bästa, samt utvecklat en vektorsonar (stationär 360°) - något som trollband många vrakletare i publiken.

alt
Marinarkeolog Jens Lindström från Sjöhistoriska Museet pratar om erfarenheter från sökning med sidseende ekolod (side scan sonar).Vad kan och kan inte ett sidseende ekolod se på botten, det var frågan för Jens föredrag (bild Göran Ullrich, Sjöhistoriska Museet).

alt
Rickard Nilsson från Luleå berättar om sina projekt med sektorskannande sidseende ekolod.

alt
För den intresserade fanns klara tips på hur man gör saker själv...om man orkar.


Därefter var det åter igen dags för paus, och medan sonarintresserade flockades med frågor runt Rickard Nilsson, fylldes åter igen alla montrar med besökare som ville hinna prata med utställarna. En del gick även till kafeterian och köpte en kaffe.

Det sista blocket med föredrag fokuserade på marinarkeologi där det finns klara uppdrag. Först ut var marinarkeolog Marcus Lindholm från Museibyrå på Åland som berättade om undersökning och bärgning kring den så kallade champagnegaleasen, där marinarkeologerna fick i uppgift att både undersöka och bärga från vraket - en kontroversiell historia där syftet med bärgningen var att bland annat sälja champagne från vraket, ett uppdrag som inte alla stått enade kring och även ifrågasatts juridiskt. Det andra föredraget hölls av marinarkeolog Jim Hansson från Sjöhistoriska Museet som berättade om när byggprojekt kräver en arkeologisk förstudie innan byggstart och hur sådan uppdragsarkeologi kan gå till, samt vilka upptäckter man har gjort under det senaste året i samband med sådana undersökningar.

alt
Marcus Lindholm från Ålands museibyrå lade inga fingrar emellan när han berättade om turerna kring Champagnegaleasen.

alt
Marinarkeolog Jim Hansson från Sjöhistoriska Musett berättade om uppdragsarkeologi, det vill säga när ett byggprojekt anlitar marinarkeologer för att säkerställa att man inte förstör arkeologiska lämningar.


Dyktankhuset

Efter seminariet hade det arrangerats ett besök på Dyktankhuset som ligger bredvid Vasamuseet. Det är lokaler som Svensk Dykerishistorisk Förening disponerar och där de har dykutrustning i historiska dykerilokaler där flottan en gång i tiden utförde experiment och utbildning.

alt

Läs mer om besöket i Dyktankhuset i separat artikel.


Tack till alla som bidrog

Vi vill här passa på att tacka alla som bidragit till tillställningen:
- Anders Jälmsjö & Andreas Nilsson, Västerviks Dykcenter (utställare) www.dykcenter.com
- Andreas Brodow & Stefan Löfgren, LM Dyk (utställare)

- Arne Åkerhagen, kritpipor (utställare) www.tobaksochtandsticksmuseum.se
- Diana Dulau & Mikael Lohmer, Dyk & Resespecialisten (utställare) www.dykresespecialisten.se
- Erik Josephson, Haninge kommun (talare) www.dalaroskeppsvrak.se
- Jens Lindström, Jim Hansson & Göran Ekberg, Sjöhistoriska Museet, SMM (talare & medarrangör) www.sjohistoriska.se
- Johan Finnved, Jonas Öhman, Mikael Sjödin, Martin Prieto Beaulieu & Pär Ahlgren, P2-Svenskt Vrakskydd (utställare & medarrangör) www.vrakskydd.se
- Lars Gustafsson, Svensk Dykerihistorisk Förening (SDHF) www.sdhf.se

- Lelle Malmström, SSDF Sportdykaren (utställare) www.ssdf.se
- Marcus Lindholm, Museibyrån på Åland (talare) www.museum.ax
- Niklas Eriksson, MARIS / Södertörns Högskola (talare) www.sh.se
- Rick Johansson / Carl Lang, Oceanic Tech (talare & utställare) www.oceanictech.se
- Rickard Nilsson, Luleå Tekniska Universitet (talare)
- Torbjörn Åsén, Comstedt (utställare) www.comstedt.se
- Tord Mattsson, Agir (utställare) www.agir.se

alt


Slutord

Som arrangörer är vi jättenöjda med samarbetet och vad alla andra har bidragit med. Den respons vi får är odelat positiv, och det är kul att vi har slagit besöksrekord. Vi hoppas att vi kan fortsätta göra fler tillställningar som blir lika lyckade. Hoppas att alla som var där har haft behållning som påverkat deras intresse för vrak.

Resultatet av utvärderingen från tillställningen finns att läsa i separat artikel.


Mingelbilder

alt
Publiken lyssnar på föredrag.

alt
Utställare från Comstedt (Torbjörn Åsén ) och Västerviks Dykcenter (Anders Jälmsjö) lyssnar på föredrag.

alt
Ryggplatta från Agir.

alt
Utställare Diana Dulau från Dyk & Resespecialisten lyssnar på föredrag.

alt
En dykprofil i form av Anders Jälmsjö.

alt
Två dykprofiler diskuterar, till vänster uv-fotograf Torbjörn Gylleus, till höger marinarkeolog Niklas Eriksson.

alt
Resesugna dykare vid Dyk & Resespecialistens bord håller Diana Dulau och Michael Lohmer upptagna.

alt
Kritpipor från tobaksmuseet visas upp av Arne Åkerhagen.

alt
Rich Johansson och Carl Lang från Oceanic Tech lyssnar intresserat på föredrag.

alt
Side scan sonar från Humminbird visas upp av Comstedt.

alt
Intresserad publik kommer med frågor. Närmast syns P2-Svenskt Vrakskydds kassör Johan Finnved.

alt
Oceanic Tech och Västerviks Dykcenter pratar med besökare.Sonarbilder från Humminbird visades upp av Comstedt.

alt
Besökare minglar runt i paruserna, här bland annat Göran Ankarlilja från Aquaarkeologen.

alt
Ännu en publikbild.

alt
Sonarintresserade besökare pratar sonarteknik med talare Rickard Nilsson.

alt
Ett luftpaket från Oceanic Tech.

alt
Rickard Nilsson pratar sektorsonarer.