P2 - Loggen

Dykförbud hävt på de norska pansarskeppen Eidsvold och Norge

Enligt beslut av norska Kulturminnemyndighetenen hävdes det dykförbud som rått på de två pansarskeppen Eidsvold och Norge sedan 2005, och sedan den 26:e oktober är det numera tillåtet att dyka på vraken. Inom loppet av några dagar skedde den första dykningen på vraken.

Pansarskeppet Norge, bild tagen 1910.


Numera krävs enbart dyktillstånd eftersom vraken ligger inom Narviks hamnområde. Det är dessutom förbjudet att göra åverkan som att gräva, bärga eller flytta föremål. Det är inte heller tillåtet att penetrera vraken, utan det är enbart tillåtet att dyka i vrakets omedelbara närhet, det vill säga på utsidan av vraket.
Eidsvold ligger utanför hamen och är mer åtgången av tidens tand, medan Norge ligger inne i hamnen och är mer välbevarad och ligger på dykvänligt 20 m djup.

De två fartygen Norge och Eidsvold är pansarskepp byggda i slutet av 1800-talet och driftsattes 1901. Med den snabba teknikutvecklingen runt förra sekelskiftet var de föråldrade redan inom några år, men gjorde i alla fall en insats under unionsupplösningen mellan Sverige och Norge, då de bevakade inloppet till Olso. När Tyskland invaderade Norge i april 1940 var de redan hopplöst föråldrade och används endast till kustförsvar, men kunde inte sätta upp mycket motstånd mot de tyska jagarna och sänktes båda med torpeder den 9:e april vid den första stridskontakten.

Den populära vrakdykardestinationen har nu fått två nya spännande dykmål där besökare kan uppleva norsk 1900-talshistoria som varit en del av att forma den värld vi idag lever i.

Läs mer:
http://www.fremover.no/lokale_nyheter/article7693151.ece
http://www.narvikhavn.no/nyheter_vis.asp?hkat=7&nid=97
http://www.dykkeprat.no/forum/showthread.php?5248-Ikke-lenger-dykkeforbud-p%E5-PS-Norge-i-Narvik
http://no.wikipedia.org/wiki/%C2%ABNorge%C2%BB_(panserskip)
http://no.wikipedia.org/wiki/%C2%ABEidsvold%C2%BB
http://vrakdykking.com/narvik-side-1.html