P2 - Loggen

P2 drog till Västervik

Den 10-11:e oktober besökte P2-Svenskt Vrakskydd Västerviks dykpark som en av de första tillresta grupperna för den dykpark som håller på att skapas.

Resan arrangerades som ett medlemsevent, både för att bli en träffpunkt för föreningens medlemmar, men även för att testa arrangemanget runt dykparken och kunna stötta det på olika sätt.

Dykparker

P2-Svenskst Vrakskydd ser positivt på bildadet av dykparker eftersom det kan underlätta för dykare att dyka på vrak, samtidigt som det finns möjlighet att kontrollera slitaget på vraken.
Eftersom en dykpark innebär någon form av arrangemang, exempelvis utfärdsarrangörer, bojade vrak, färdig information för besökare, kända positioner, med mera kan en park öka tillgängligheten för den som vill uppleva det dränkta kulturarvet. I Dalarö har bildadet av en dykpark även möjliggjort att man har lättat på flera tidigare dykförbud, vilket varit möjligt med den kontrollapparat som finns genom dykparkens handläggningsrutiner.
Genom att man med rätt arrangemanget kan påverka besökarna, exempelvis genom att undvika ankring i vraket genom fasta bojar, eller få besökare att bli medvetna om känsliga delar på vraket genom information, kan slitage på vraket minska, även om besöksantalet går upp.Västerviks Dykpark

Dykparken i Västerviks håller på att byggas upp av Västerviks dykcenter. Arbetet sker till stor del på ideell basis och egen bekostnad, men kommer vara tillgänglig för alla besökare, oavsett man använder sig av de tjänster som tillhandahålls av Västerviks dykcenter. Bland annat kommer information om vrakens historia och positioner finnas tillgängligt för alla. Alla får även använda utsatta bojar, och besökare kommer kunna låna oxybox från dykcentret.

Västervik ligger i nordligate Småland på gränsen till Östergötland. Staden har legat på platsen sedan 1400-talet och är en gammal köpstad. I området finns även mycket gammal kulturhistoria, exempelvis Stegeholms slottsrutin, försvarsanläggningar från Kalla kriget och många gamla hus i centrala Västervik står kvar.
Stan ligger 1½ timma sydväst från både Norrköping och Linköping, 2 timmar öster om Jönköping och 1 timme norrut från Oskarshamn.

Läs mer om Västerviks dykparkVårt besök i Västervik

Helgen i Västervik började med att vi träffades en tidig och dimmig höstmorgon i gästhamnen i Västervik. Gruppen ilastade en av de tre båtar som dykcentret har att tillgå och åkte ut till vraket efter malmfartyget Luleå som sänktes under andra världskriget. Några dykare valde att stanna i båten på grund av sjösjuka, medan andra njöt av både vrak och säl i lugnet under ytan. Vrakdykning är och förblir en verksamhet med många osäkerhetsfaktorer. Tyvärr råkade utfärdsbåten ut för ett haveri, och efter dykningen fick vi bogseras tillbaka till Västervik. På grund av tidsförlusten gjordes inte dagens andra dyk på vraket Prosper, utan på bogserbåten Ymer och resterna av ett icke identifierat äldre trävrak inne i hamnen.Lördag kväll inleddes med ett föredrag på Västerviks dykcenter, där Pär Ahlgren berättade om den verksamhet som P2-Svenskt Vrakskydd bedriver och Anders Jälmsjö berättade om arbetet med Västerviks Dykpark. Publiken bestod både av vår tillresta grupp och lokala dykare.
Därefter fortsatte kvällen med gemensam middag ute på stan, som avbröts först när deltagarna insåg att man behövde gå hem och lägga sig för att orka med morgondagen. Natten slutade på fängelset mitt i Västervik, som numera är vandrarhem.Söndagen inleddes med ett dyk på Prosper. Ett fint trävrak som sjönk 1865 vid det södra inloppet till Västervik. Dagens andra dyk var planerat att ske på Emerentia, ett vrak som är nylokaliserat. Tyvärr misslyckades dyket genom att nedstigningslinan hamnade allt för långt från vraket och deltagarna fick istället uppleva den exotiska dybotten på fjärden utanför centrala Västervik istället för ett okänt vrak.
Efter dyket gick gruppen till Västerviks museum och tittade på utställning om Mars och lokal sjöfart, innan det var dags för hemfärd, vilket för de flesta innebar en fyra timmars bilresa till Stockholm.

Ser ljust ut Västerviks dykpark

Efter dykhelgen har vi från P2-Svenskt Vrakskydd framfört några förslag på förbättringar för att utveckla verksamheten som vi hoppas skall gynna både arrangör och framtida besökare.
Vi ser skäl att återkomma till Västerviks dykpark eftersom det finns många fler vrak att besöka och för att fortsätta stötta arbetet med att utveckla dykparken.
Medlemmar som är intresserade av ett medlemsarrangemang får gärna höra av sig, så att styrelsen vet om att det efterfrågas.


Här pågår försök med hur man på billigt vis kan tillverka bojar till dykparken.

Bild reportage från trippen


Bröderna Gylleus är förväntasfulla på väg ut mot vraket Luleå.


Det tar en stund till vraket och det hann bli en del prat på vägen.


Kapten Anders Jälmsjö styr båten mot dykmålet.


Till vänster Pär Ahlgren ordförande i föreningen, till höger Torbjörn Gylleus duktig uv-fotograf.


Dykar på aktern på väg in mot Västervik efter dyket på Luleå.


Föredrag på kvällen inne på Västerviks dykcenter.


Ny dag och kapten Jälmsjö styr åter igen båten ut på havet, nu på väg till Prosper.


Torbjörn Gylleus och Petter Long pratar på vägen ut till vraket.


Dykare äter lunch och tar igen sig innan dagens andra dyk inne i Västerviks hamn.


Västerviks museum.


Mars-utställningen var ett självklart besök.


Den stora fotomosaiken av Mars, samt ett par kanoner.


På museet fanns även delar av Elefenten som bärgats utanför Kalmar.


En modell av hur Västerviks båtvarv såg ut en gång i tiden.