P2 - Loggen

Vrakprat 2015 - summering

Lördag den 26:e september arrangerades tillställningen Vrakprat på Sjöhistoriska Museet i Stockholm i samarbete mellan P2-Svenskt Vrakskydd och Sjöhistoriska museet. Åter igen blev det en tillställning som samlade vrakintresserade dykare, arkeologer och historieintresserade.Programmet för tillställningen var enligt följande:

- 10:15 Vrakprat 2015 öppnar
- 10:20 P2-Svenskt Vrakskydd & dykpolitik (Martin Prieto Beaulieu)
- 10:30 Stormaktstidens bakgård (Jim Hansson)
- 11:00 Marinarkeologi i Skeppshamn (Sila Sokulu)
- 11:30 Västerviks Dykpark (Anders Jälmsjö)
- 12:00 Lunch
- 13:30 Resande Man - från myt till vrakfynd (Lars Rabenius)
- 14:00 Konsten att hitta vrak i historiska källor (Ingvar Sjöblom)
- 14:30 Kritpipa som dateringsfynd (Arne Åkerhagen)
- 15:00 Fikapaus
- 15:30 Gasfartygen utanför Måseskär (Göran Ekberg)
- 16:00 Vrakfynd gjorda av Sjöfartsverkets M/S Baltica (Kent Lögdberg)
 -16:30 Avslut & tack för oss


Bygger på tradition

Sjöhistoriska museet och P2-Svenskt Vrakskydd har tidigare arrangerat egna semanarier under rubriken "Sportdykarforum" respektive "Vrakseminariet", men fortsätter med förra årets lösning att göra en gemensam tillställning för att tillsammans skapa ett bättre event.
Summering av dagen

Efter ett välkomnande av Göran Ekberg från Sjöhistoriska museet, inleddes dagen med att Martin Prieto Beaulieu pratade om föreningen P2-Svenskt Vrakskydd och varför man behöver jobba med dykpolitik för att värna om vrakdykningen som aktivitet. Därefter följde marinarkeolog Jim Hansson som berättade om vrakundersökningar mitt i Stockholm vid Skeppsholmen där man hade undersökt rester av gamla örlogsfartyg inom synhåll från kungliga slottet. Även nästa programpunkt hade ett marinarkeologiskt tema när Sila Sokulu från Marinarkeologiska sällskapet (MAS) berättade om föreningens deltagande i projektet i Skeppshamn där man som amatörarkeolog kan delta vid utgrävningen av ett skeppsvrak från 1600-talet. Sista programpunkt före lunch var Anders Jälmsjö från Västerviks dykcenter som berättade om arbetet med Västerviks dykpark.

Efter lunchen inledde författaren Lars Rabenius som pratade om vraket Resande Man och hur han har följt historien från när det var en myt till när den blev ett vrakfynd och började undersökas och man kunde börja validera och förkasta delar av den gamla myten. Han följdes av Ingvar Sjölblom från Försvarshögskolan som bland annat varit med och identiferat vraket Mars och Resande Man, och som här berättade om hur arkivforskning kring vrak kan hjälpa till med identifieringen. Näste talare var Arne Åkerhagen som fortsatte på temat kring identifiering, men här med utgångspunkt från kritpipor, vilka kan dateras utifrån tillverkningen, men även i viss mån kan ge indikation på fartygets härkomst.

Efter eftermiddagens fikapaus pratade marinarkeolog Göran Ekberg från Sjöhistoriska museet om fartygen som efter andra världskriget dumpats utanför Måseskär på västkusten med stridsgas, en potentiell miljö och samhällsfara, och de undersökningar som skett kring dessa i modern tid. Dagens sista talare var Kent Lögdberg från Sjöfartsverket som berättade om de vrakfynd som man gjort vid sjömätningar under det senaste året och även kom in på gasfartygen där man varit inblandad i undersökningarna.


Bilder från föredragen


Göran Ekberg välkomnar alla besökare.


Besökare lyssnar på Martin Prieto Beaulieu från P2-Svenskt Vrakskydd som pratar om dykpolitik.


Jim Hansson berättar om undersökningarna vid Skeppsholmen i Stockholm.


I Hörsalen finns en av de finaste fartygsmodellarna på museet.


Redogörelse för vraken vid Skeppsholmen i Stockholm.


Det är inte mycket som finns kvar, men det som är kvar är anmärkningsvärt.


Sila Sokulu berättar om MAS-projektet i Skeppshamn.

Karta över området runt Skeppshamn utanför Sundsvall.


Anders Jälmsjö berättar om när han fick idén att skapa en vrakpark.

Projektet går ut på att boja flera vrak, tillhandahålla information om dykplatserna och på annat sätt underlätta logistiken.


Utöver att skapa en vrakpark i Västervik, försöker man även skapa olika intressanta event, bland annat arrangera vrakfotokurser.


Författare Lars Rabenius berättar om Resande Man.


Det är många som letat efter Resande Man, men alla har gjort samma misstag och litat för mycket på historiska uppgifter.


Ingvar Sjöblom berättar om hur man kan identifera vrak med uppgifter från arkiv och gav exempel på spännande fynd de senaste åren.

Arne Åkerhagen berättar om hur man kan datera utifrån fynd av kritpipor.


Alla kritpipor är unika och har både tecken på tillverkare och spår av tidens modetrender som ger värdefulla ledtrådar.


Göran Ekberg berättar om hur storpolik runt andra världskrigets slut ledde till att dödlig stridsgas dumpades utanför Sveriges kust efter kriget.


Det finns mycket senapsgas och annat otrevligt på havets botten.


Åhörarna lyssnar fascinerat och förfärat om gasvraken.


Uppgifterna från dåtiden är sparsamt dokumenterade. Kriget var över, det var farliga saker och alla ville hem. Dokumentation och noggranna positioner var inte så viktigt.


Åhörare lyssnar spänt på föredragen.


Ketn Lögdberg berättar om sitt arbete som sjömätare och de vrak man stöter på.


Här berättas det om sökområden och fynd man gjort.


För att säkerställa vad man hittat skickar man ibland ned en ROV för att undersöka fyndet.


Det finns många vrakfynd längs Sveriges kust.


Ett av gasfartygen som föregående talare pratade om - ett lockande vrak, men dödlig last.


Miniexpon

Som vanlgit inkluderade seminariet en lite utställning kallad miniexpo, där olika aktörer fick en möjlighet att visa upp sin verksamhet.

Utställningen var ett enkelt arrangemang i direkt anslutning till hörsalen där man kunde träffa och prata med:
- Arne Åkerhagen, kritpipor
- P2-Svenstk Vrakskydd
- LM Dyk
- Marinarkeologiska Sällskapet
- Svenska Sportdykarförbundet
- Lars Rabenius, författare

Utöver den specialarrangerade utställningen kunde deltagarna även besöka övriga delar av Sjöhistoriska museets utställingar.Svenska Sportdykarförbundet (SSDF) och dykklubben LM Dyk.


Böcker från författaren Lars Rabenius.


P2-Svenskt Vrakskydd.


Kritpipor som Arne Åkerhagen visade upp.


Marinarkeologiska sällskapet (MAS) fanns på plats.


Nytillverkade kritpipor som besökarna kunde få.


Gamla kritkipor - se men inte röra.


LM Dyk visar upp vrakinformation från Stockholms skärgård.


Mingelbilder från tillställningen


Arne Åkerhagen


Åhörare lyssnar till Ingvar Sjöblom.


Besökare på miniexpon.


Åhörare lyssnar på föredrag om Skeppsshamnsprojektet.


Peter Kempi från Svenska Sportdykarförbundet (SSDF) pratar med besökare på miniexpon.


Anders Jälmsjö från Västerviks dykcenter lyssnar på andra föredrag.


Inte alla besökare vill gå in direkt när det är dags för nästa föredrag efter pausen.


Författare Lars Rabenius.


Åhörare lyssnar på föredrag.