Information

Dykförbud hävt på de norska pansarskeppen Eidsvold och Norge

Enligt beslut av norska Kulturminnemyndighetenen hävdes det dykförbud som rått på de två pansarskeppen Eidsvold och Norge sedan 2005, och sedan den 26:e oktober är det numera tillåtet att dyka på vraken. Inom loppet av några dagar skedde den första dykningen på vraken.

Pansarskeppet Norge, bild tagen 1910.

Read more: Dykförbud hävt på de norska pansarskeppen Eidsvold och Norge

Höstens seminarier

Vi planerar två seminarium under hösten.
- 21:a september, Vasamuseet i Stockholm, vrakseminarium
i samarbete med Sjöhistoriska Museet.

- 15:e november, Södertörns Högskola, Flemingsberg, Stockholm, vrakFOTOseminarium
i samarbete med forskningsinstitutet MARIS.

Boka in i kalendern och håll utkik efter mer information efter hand.

Read more: Höstens seminarier

Bokerbjudande till våra medlemmar

Ett unikt tillfälligt medlemserbjudande.För alla våra vrakintresserade medlemmar kan vi erbjuda ett gratis tillskott i boksamlingen.
- Svensk Sjöhistorisk Bibliografi 1946-1964, del 1
- Svensk Sjöhistorisk Bibliografi 1946-1964, del 2
- Vraket vid Älvsnabben - Fartygets byggnad
- Vraket vid Älvsnabben - Dokumentation last och utrustning
- Vraket vid Jutholmen - Fartygets byggnad
- Båtar i 1600-talets Stockholm - om sex båtfynd i kv Hästen

Read more: Bokerbjudande till våra medlemmar

Ny styrelse efter årsmötet

Efter årsmötet 23/3 har vi nu en ny uppsättning med funktionärer inom föreningen.

STYRELSE
Ordförande - Pär Ahlgren

Vice ordförande - Martin Prieto Beaulieu
Kassör - Johan Finnved
Ledamot - Jonas Öhman
Ledamot - Mikael Sjödin

REVISION
Revisor - Håkan Stenberg

Revisor - Thomas Ullström
Revisorsuppleant - Anders Ståhl

VALBEREDNING
Ledamot - Henrik Holmberg (2 år)

Ledamot - Mats Nyström (1 år & sammankallande)

Read more: Ny styrelse efter årsmötet

Utvärdering gav Vrakfoto 2013 bra betyg

Nedan återges resultatet från utvärderingen av vrakfotoseminariet som anordnades av MARIS och P2-Svenskt Vrakskydd den 16:e november 2013, där vi även hade finalen i vrakfototävling som arrangerades tillsammans med SSDFs uv-fotokommitté.

Resultatet är värdefullt för oss arrangörer och vi väljer att även sprida det publikt i syfte att det kan hjälpa andra som vill ta del av våra erfarenheter för liknande eller relaterade aktiviteter. Alla svar är kommenterade av oss med våra slutsatser och reflektioner. Kommentarerna är skrivna med kursiv stil.

Av totalt 77 avprickade besökare är det 37 (cirka 48 %) som svarar på enkäten. Slutsatserna som är dragna är baserat på antagandet att svaren från de som har svarat är representativt för alla besökare.

Read more: Utvärdering gav Vrakfoto 2013 bra betyg