Information

Utvärdering Vrakprat 2014

Vi publicerar här resultatet av den utvärdering som gjordes efter det Vrakseminarium som P2-Svenskt Vrakskydd och Sjöhistoriska Museet anordnade lördag 21/9 på Vasamuseet på Djurgården i Stockholm.
Vi väljer att publicera utvärderingen offentligt eftersom vi gärna delar med oss av våra erfarenheter till andra som kan vara intresserade av att dela våra erfarenheter.

Read more: Utvärdering Vrakprat 2014

Besök på Dyktankhuset

I samband med seminariet Vrakprata 2014 som hölls den den 21:a september arrangerades även ett besök på Dyktankhuset på Djurgården (Stockholm) direkt efter föredragen.

Dyktankhuset ligger mellan Vasamuseet och Galärvarvets magasin.

Read more: Besök på Dyktankhuset

Summering av vrakseminariet Vrakprat 2014

2014 års upplaga av vrakseminariet skedde genom en sammanslagning av P2-Svenskt Vrakskydds (P2) Vrakseminarium med Sjöhistoriskas (Statens Maritima Museer, SMM) årliga semianrium Sportdykarforum, vi kallade därför tillställningen vid ett nytt namn "Vrakprat 2014". Tillställningen hölls på Vasamuseet lördag den 21:a september.

alt
Vasaskeppet kunde besökas under dagen.

Read more: Summering av vrakseminariet Vrakprat 2014

Vrakfototävlingen 2014

I samarbete med SSDFs uv-fotokommitté arrangeras en fototävling på temat vrak.
Tävlingen är en inskickstävling där varje tävlande får skicka in upp till tre bilder. Bilderna bedöms och poängsätts av en hemlig jury enligt samma principer som i SM i UV-foto.
Resultatet presenteras på det vrakfotoseminarium som P2 arrangerar under vintern. Där kommer även publikens favoritbild väljas ut bland dom fem bäst placerade bilderna.
OBS:
Nytt sista inskickningsdatum är söndag 4:e januari kl 23:59.

Datum för presentation av vinnarna är i nuläget inte fastställt, men preliminärt sker det i mars till följd av det uppskjutna vrakfotoseminariet.


Publiken Favorit 2013. Fotograf: Jens Lind. Motiv: Vraket Liberty, Cypern.


Tävlingsregler:


Varje fotograf får delta med maximalt tre bilder. Det är den enskilda bilden som vinner pris, inte den sammanlagda bedömningen av en fotografs bilder. 

Bilderna ska vara tagna helt eller delvis under vattnet, under sådana förhållanden att det krävs en vattenskyddad kamera för undervattensbruk. Fotografen ska själv ha befunnit sig i vattnet vid fotoögonblicket.
Bilder där det är uppenbart att det marina livet eller den marina miljön har manipulerats eller störts diskvalificeras. Vi är måna om att alla bilder är tagna med största hänsyn till så väl ekosystem som marinarkeologiska miljöer.

Read more: Vrakfototävlingen 2014