P2 - Loggen

Ordförande har ordet

 

 

Mejlutskick 2011-11-15

Det har gått över ett halvår sedan årsmötet där jag fick förnyat förtroende som ordförande, och tyvärr är det bara att konstatera att tiden gått fort, och att jag har kommunicerat allt för lite med medlemmarna. Därför är det hög tid för detta brev från mig till er medlemmar.

I år har arbetat varit extra jobbigt i styrelsen, eftersom vi i år har en minimal styrelse med flera vakanser, men vi har en ambitiös åtgärdslista som vi försöker genomföra efter bästa förmåga. Till stor hjälp har varit årets tillskott i styrelsen, vår nye suppleant Håkan som vid flera tillfällen ställt upp och gjort bidrag i arbetet.
En av utmaningarna till nästa år blir att hitta fler medlemmar som är villiga att ställa upp i styrelsens arbete. Är du intresserad eller vill tipsa om någon? Hör i så fall av dig.

I april fick föreningen en ny webbsida. Den ger oss nya möjligheter att nyttja sidan aktivt genom att fler personer kan uppdatera innehållet, och sidan därmed kommer bli mer aktuell.

På Dykningens Dag i maj, så deltog vi tillsammans med Sjöhistoriska Museet för andra året i rad med ett Vrakseminarium som även detta år fick bra respons från besökarna i utvärderingen. I år mäktade vid dock inte med ett stånd för uppvisning av föreningen.

Ett unikt studiebesök i Sjöhistoriskas lager i Skansenberget på Djurgården arrangerades i juni. Planen var även att göra ett besök i Sjöhistoriska Museets lager i Rosersberg under hösten, innan lagret skulle flyttas till Karlskrona. Tyvärr kom flytten igång snabbare än planerat, och vi fick inte möjlighet att genomföra studiebesöket innan flytten.

Den kommande helgens vrakfotoseminarium har hållit framförallt undertecknad strängt upptagen de senaste månaderna. Det arrangeras tillsammans med marinarkeologiska forskningsinstitutet MARIS. Seminariet syftar till att inspirera och vägleda besökarna i sin utveckling inom vrakfotografering. I samband seminariet presenteras även vinnarna i en uv-fototävling med tema vrak.

Bakom kulisserna sker också en del saker som inte syns lika mycket utåt, åtminstone inte än.
Bland annat förbereder vi en skrivelse till Riksantikvarieämbetet rörande hur flygplansvrak skall tolkas in under Kulturminneslagen. Många tror felaktigt att samma 100 års gräns gäller för flygplansvrak, som för fartygsvrak. Så är inte fallet, utan flygplansvrak räknas som fast fornlämning om de är varaktigt övergivna, vilket borde omfatta alla idag existerande flygplansvrak – dock är ingen idag registrerad som fast fornlämning. Något vi vill ändra på, i enlighet om årsmötets mandat från i våras.
Vi försöker även dra ihop till en dykplatstävling för att få fram fler potentiella dykplatser för dykare. Detta för att avlasta de kända populära vraken, genom att utöka antalet dykplatser istället för restriktioner för vrakdykare – samtidigt som ett åverkan kan uppmärksammas när vraken är kända.
Vi tittar även på ett deltagande vid Dykexpo i Stockholm och planerar ett informationspaket rörande vrak tillsammans med bland annat Sjöhistoriska Museet, samt tittar på ett nytt sätt att administrera våra månadsutskick så att den enklare kan nå fler.

Med vänlig hälsning
Pär Ahlgren – ordförande P2-Svenskt Vrakskydd