P2 - Loggen

Showroom Dalarö på Sjöhistoriska

"Många är de stora skepp och små båtar som passerat Dalarö, både i krig och i fred, för strid och i handel. Och många är också de som gått till botten!"

Ta tillfället i akt och besök utställningen Showroom Dalarö på Sjöhistoriska Museet. Utställningen startar den 18 april.

Läs mer på Showroom Dalarö