P2 - Loggen

Ny styrelse vald

Lördag den 24:e september hölls årsmöte i föreningen. Årsmötet skulle hållits i våras, men har på grund av flera olika förseningar skjutits upp till efter sommaren.

På mötet valdes nya funktionärer i föreningen.

Styrelse:
• Pär Ahlgren, ordförande (omvald)
• Johan Finnved (omvald)
• Martin Prieto Beaulieu (omvald)
• Jonny Arveteg (omvald)
• Johan Pettersson (nyval, fd styrelsesuppleant)
• Joakim Wiklander (nyval)Styrelsesuppleanter:  
• Göran Pramgren (nyval)
• Göran Järbin (nyval)

Revisorer:
• Håkan Stenberg (omvald)
• Thomas Ullström (omvald)

Mötet valde följande revisorssuppleant:
• Anders Ståhl (omvald)

Samtliga val följde valberedningens förslag.

Därmed avtackar vi även avgående funktionärer:
• Jens Lind (styrelsesupplent 2015)
• Peter Berglund (styrelseledamot 2015, avgick tidigare under mandatperioden)