P2 - Loggen

Ny styrelse för 2015

Efter årsmötet onsdag den 25:e mars har föreningen fått en del nya funktionärer och några har lämnat sina uppdrag.


Styrelse 2015
- Ordförande: Pär Ahlgren (omvald)
- Ledamot: Johan Finnved (omvald)
- Ledamot: Jonny Arveteg (nyval)
- Ledamot: Martin Prieto Beaulieu (omvald)
- Ledamot: Pelle Berglund (nyval)

- Suppleant: Jens Lind (nyval)
- Suppleant: Johan Pettersson (nyval)


Revision 2015
- Ledamot: Håkan Stenberg (omvald)
- Ledamot: Thomas Ullström (omvald)
- Suppleant: Anders Ståhl (omvald)

Valberedning 2015
- Henrik Holmberg (1 år kvar)
- Mats Nyström (omvald på 2 år)

I samband med detta vill vi passa på att tacka avgående styrelseledamöter Jonas Öhman och Mikael Sjödin för deras insatser under de gångna åren. Vi är en liten förening och allas bidrag är viktigt, och så har även deras bidrag varit.

För att lättare kunna få hjälp av medlemmar som vill vara aktiva, utan att sitta på några valda positioner har en lista med personer som är intresserade av att hjälpa till vid olika tillställningar som seminariet och mässor upprättats. Är du intresserad, kontakta någon i styrelsen eller valberedningen.