I dagarna har avhandlingen "Urbanism Under Sail - An Archaeology of Fluit Ships in Early Modern Everyday Life" publicerats.

Den beskriver den förr så vanliga skeppstypen, som trots sin rika förekomst har lämnat få spår efter sig. I Östersjon bräckta vatten finns dock flera välbevarade vrak som genom arkeologi kan berätta om den för handeln och utvecklingen av civilisationen så viktiga fartygstypen. Hur man levde ombord och använde skeppen, samt hur de påverkat även livet på land. Boken visar bland annat ur man genom arkeologi kan få fram inte bara skeppsbyggnadstekniska detaljer eller uppgift om lasten, utan hur arkeologi även kan visa hur människorna som på fartyget där levde, tyckte, kände och tänkte.

Följande talare är klara för vrakseminariet den 21/9 på Vasamuseet.

- Dalarö skeppsvraksområde (Erik Josephson, Haninge kommun)
- Arkeologin kring vraken i Dalarö dykpark (Niklas Eriksson, Södertörns högskola)
- Djup vrakdykning (Rick Johansson, Oceanic Tech)
- Side scan sonar – ett marinarkeologiskt alibi (Jens Lindström, Sjöhistoriska museet)
- Manuell sektorskanning med sidoseende ekolod (Rickard Nilsson, Luleå - Tekniska Universitet)
- Champagnegaleasen - kommersiell resurs eller fornlämning? (Marcus Lindholm, Museibyrån på Åland)
- Uppdragsarkeologi under vattnet (Jim Hansson, Sjöhistoriska museet)

Vi planerar två seminarium under hösten.
- 21:a september, Vasamuseet i Stockholm, vrakseminarium
i samarbete med Sjöhistoriska Museet.

- 15:e november, Södertörns Högskola, Flemingsberg, Stockholm, vrakFOTOseminarium
i samarbete med forskningsinstitutet MARIS.

Boka in i kalendern och håll utkik efter mer information efter hand.

P2-Svenskt Vrakskydd arrangerar tillsammans med Marinarkeologiska Sällskapet en medlemsutfärd till Dalarö Skeppsvraksområde söndagen 17/8, då vi besöker vraken Anna Maria (1709) och Dalarövraket (1600-tal).


Efter årsmötet 23/3 har vi nu en ny uppsättning med funktionärer inom föreningen.

STYRELSE
Ordförande - Pär Ahlgren

Vice ordförande - Martin Prieto Beaulieu
Kassör - Johan Finnved
Ledamot - Jonas Öhman
Ledamot - Mikael Sjödin

REVISION
Revisor - Håkan Stenberg

Revisor - Thomas Ullström
Revisorsuppleant - Anders Ståhl

VALBEREDNING
Ledamot - Henrik Holmberg (2 år)

Ledamot - Mats Nyström (1 år & sammankallande)