Sveriges Radio har ett inslag på 45 min om Osmundvraket, där marinarkeologerna berättar om vraket.